Bolenberg

Plaats
Buurtschap
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

Bolenberg

Terug naar boven

Status

- Bolenberg is een buurtschap en tegenwoordig tevens nieuwbouwwijk en bedrijventerrein in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 2000 gemeente Belfeld.

- De buurtschap Bolenberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Belfeld.

- De buurtschap Bolenberg heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1726 Aen den Bollenbergh, 1740 Boelenbergh, 1757 den Bolenbergh, 1759 Boelenbergh, 1803-1820 Bolenberg, ca. 1842 Bolemsberg.

Naamsverklaring
Wel verklaard als een samenstelling van de persoonsnaam Bolo en berg 'terreinverheffing, heuvel', maar zie Bolberg.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bolenberg ligt tegenwoordig nog rond het ZO gedeelte van de Bolenbergweg, ZO van het dorp Belfeld. N en NW van de buurtschap ligt tegenwoordig de gelijknamige nieuwbouwwijk (rond het NW gedeelte van de Bolenbergweg, en ZW en vooral NO van die weg), en het gelijknamige bedrijventerrein, rond de noordwestelijkste gedeelten van de Bolenbergweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Bolenberg 19 huizen met 105 inwoners. Een deel van de buurtschap is opgegaan in de gelijknamige nieuwbouwwijk en daarmee niet meer als onderdeel van de buurtschap te beschouwen. Tegenwoordig omvat het nog resterende deel van de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen