Boksheide

Plaats
Buurtschap
Eersel
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Boksheide

Terug naar boven

Status

- Boksheide is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Eersel.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Eersel.

- De buurtschap Boksheide heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1794 Bokhey, 1838-1857 De Boksheide, 1865 Boxheide, 1899 Boxheide of Boksheide.

Naamsverklaring
Samenstelling van heide 'onontgonnen veld, vlakte' en de geslachtsnaam Box, niet boks 'buksboom'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Boksheide ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Zandhoefseweg, Puttendijk (het gedeelte bij het kruispunt met de weg Boksheide), Hertheuvelsehoef, Voort, Eerdbrand (het gedeelte van deze weg NW van het riviertje de Run), Boksheidsedijk, Broekstraat (het gedeelte van deze weg W van de weg Voort), Leest, Berken, Heibloem, Rosheuvel (ZO zijde) en Rosheuvelsedijk. De buurtschap ligt Z van het dorp Eersel, NW van de dorpen Bergeijk en 't Loo, N van het dorp Luyksgestel, NO van het dorp Weebosch en ZO van de A67 en de dorpen Hapert en Bladel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Boksheide omvat ca. 130 huizen met ca. 325 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en receatie

- Waterschap De Dommel heeft de ecologische verbindingszone (EVZ) De Run, rond de gelijknamige beek O langs buurtschap Boksheide, heringericht. Het gebied heeft nu de functie natuur. Het bestaat uit natuurlijkvriendelijke oevers, enkele poelen, struiken, elzen en zones met bloemrijke graslanden. Om meer draagvlak te creëren voor natuurontwikkeling willen het waterschap en de gemeenten Bergeijk en Eersel agrariërs uit de omgeving bij het beheer van deze EVZ betrekken. Hoe deze samenwerking er precies uit gaan zien, staat nu nog niet vast. In 2018 en 2019 wordt dit verder uitgewerkt. (bron: Waterschap De Dommel, 1-3-2018)

Reactie toevoegen