Boerhaar

Plaats
Dorp
Olst-Wijhe
Salland
Overijssel

boerhaar_90_jaar_kpj_boerhaar_kopie.jpg

KPJ Boerhaar heeft in 2015 het 90-jarig bestaan gevierd, is nog altijd springlevend en organiseert vele evenementen voor de jeugd van Boerhaar en Wijhe door het jaar heen.

KPJ Boerhaar heeft in 2015 het 90-jarig bestaan gevierd, is nog altijd springlevend en organiseert vele evenementen voor de jeugd van Boerhaar en Wijhe door het jaar heen.

Boerhaar

Terug naar boven

Status

- Boerhaar is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Olst-Wijhe. T/m 2000 gemeente Wijhe.

- Het dorp Boerhaar heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Wijhe. Het dorp heeft wel officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en is een 30km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het Sallands
De Bra.

In of op
Je woont niet in maar 'op De Boerhaar'.

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Boerhaarnees.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Wet'ringburcht.

Oudere vermeldingen
In de Volkstelling van 1840 komt de plaatsnaam nog niet voor, hoewel de kerk er al sinds 1819 staat. In de nabijheid liggen dan de buurtschappen Wengelo en Hengeveld, die wél in de Volkstelling(1) worden vermeld. De oudste tot heden bekende vermelding van de plaatsnaam Boerhaar is in 1899(2). Op de Kuijperkaart van 1868 wordt direct N van Wengelo alleen de 'R Kerk' vermeld.

Naamsverklaring
Oude veldnaam, een samenstelling van boer 'buurschap' en haar 'zandige rug'.(3)

Terug naar boven

Ligging

Boerhaar ligt direct ZO van Wijhe en grenst in het N aan de N756 (Raalterweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Boerhaar niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ruim 500 inwoners. (bron: Plaatselijk Belang)

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting is ontstaan rondom de in 1819 gestichte waterstaatskerk aan de Soestwetering.

Het dorp had een stopplaats aan de spoorlijn Arnhem-Leeuwarden van 1891-1918.

Onderwijs
In 1859 komt in Boerhaar de eerste school voor bijzonder onderwijs in het Aartsbisdom Utrecht die niet tot een kloosterorde behoort. De school heet dan Sint Adrianusschool. Het gebouw stond ongeveer waar nu de speelplaats ligt. Het huidige gebouw dateert uit 1910. In 1976 is het grondig verbouwd en heeft de school ook een naamswijziging ondergaan. In 1984 is de school verbouwd en geschikt gemaakt als basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, een gebeuren dat toen in werking is getreden. Van oudsher is de school nauw verbonden met de Willibrordusparochie.

Sinds 2002 heet de basisschool De Bongerd (dialect voor boomgaard). Een naam die verbonden is met de streek, omdat in het verleden veel boomgaarden in de omgeving van Boerhaar hebben gestaan en nog altijd staan. Én de naam is tevens symbolisch omdat een bongerd ook een plek is waar het fruit beschermd tegen invloeden van buitenaf kan rijpen. De school beoogt de beschermende plek te zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en op een veilige en verantwoorde wijze leren en spelen.

Zie verder:

- Geschiedenis van Boerhaar op de lokale dorpssite.

- Geschiedenis van Boerhaar in de Canon van Wijhe.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsplan Boerhaar (2010).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK Willibrorduskerk uit 1913 is een kruisbasiliek en opvolger van de eerste dorpskerk uit 1819. Volgens de lokale dorpssite wordt de voor het kleine dorp relatief grote kerk door ca. 900 katholieken van heinde en verre bezocht. De kerk maakt tegenwoordig deel uit van de regionale H. Lebuinusparochie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- KPJ Boerhaar - die in 2015 het 90-jarig bestaan heeft gevierd en nog altijd springlevend is - organiseert door het jaar heen diverse evenementen voor de jeugd, waaronder het KPJ Feestweekend in april.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Wet'ringdempers.

- Kermis (weekend in juli).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het 24 hectare grote Waterwingebied Boerhaar (in beheer bij Vitens) heeft een landgoedachtig karakter. Je kunt er een wandeling van ruim een half uur maken waarbij je langs de mooiste plekjes van het gebied komt.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Boerhaar.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Boerhaar, zie halverwege de pagina. - Plaatselijk Belang op Facebook.

- Muziek: - Showkorps Amicitia is opgericht in 1919. Het korps omvat een orkest, een slagwerkgroep, een blokfluitgroep, majorettes en minirettes. Zij nemen deel aan optochten, corso’s, festivals en serenades. Verder houden zij jaarlijks een muzikale uitvoering voor alle donateurs, begunstigers en andere belangstellenden.

Reactie toevoegen