Boerengat

Plaats
Verdwenen plaats(naam)
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

boerengat_buurtschapsgezicht.jpg

De buurtschap Boerengat is - evenals de W van Boerengat gelegen hebbende buurtschap Hoogedijk - in de jaren negentig afgebroken, omdat het volgens de veiligheidsnormen te dicht bij de chemische industrie van DOW lag.

De buurtschap Boerengat is - evenals de W van Boerengat gelegen hebbende buurtschap Hoogedijk - in de jaren negentig afgebroken, omdat het volgens de veiligheidsnormen te dicht bij de chemische industrie van DOW lag.

Boerengat

Terug naar boven

Status

- Boerengat is een voormalige buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen. T/m 31-3-1970 gemeente Hoek.

- De buurtschap Boerengat viel, ook voor de postadressen, onder het dorp Hoek.

- De buurtschap had officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), het kerntje had/was dus een aparte 'bebouwde kom'. Met het verdwijnen van de buurtschap zijn ook de plaatsnaamborden logischerwijs verdwenen, vermoedelijk rond het jaar 2000.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De buurtschap Boerengat werd ook wel kortweg 't Gat genoemd.

Inwoners
De inwoners werden Gattenaren genoemd.

Oudere vermeldingen
1847 Boerengat.

Naamsverklaring
- Oorspronkelijk een waternaam. Het woord gat had in de kuststreken van Vlaanderen en Zeeland de betekenis 'waterdiepte, geul', maar vooral, zoals hier 'monding van een kreek'.(1)

- De naam is ontstaan vóór de Nieuw-Neuzenpolder werd ingedijkt. Toen lag aan de zeekant het Boeijesgat. Daar kwamen de scheepjes liggen bij storm en de bemanning vertoefde dan op het gehucht. Boeijesgat werd veranderd in Boerengat om het gehucht een naam te geven. (bron: Jan L. Platteeuw)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Boerengat lag rond de gelijknamige weg, NO van Hoek, en grensde in het N aan het industrieterrein van DOW.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tijdens de reünie van de (oud-)inwoners van deze buurtschap en leerlingen van de school in buur-buurtschap De Knol in 2010 is aangekondigd dat er een boek gaat verschijnen over de geschiedenis van Boerengat. Of dit boek inmiddels is verschenen, is ons niet bekend.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

De buurtschap Boerengat is - evenals de W van deze buurtschap gelegen hebbende buurtschap Hoogedijk - in de jaren negentig afgebroken, omdat het volgens de veiligheidsnormen te dicht bij de chemische industrie van DOW lag. Ter plekke ligt nu een groenstrook, als buffer tussen DOW en de enkele panden in het buitengebied die nog over zijn. Die panden kun je volgens een lokale ingewijde redelijkerwijs niet meer als buurtschap beschouwen, waarmee we de buurtschap dus als 'voormalig' kunnen bestempelen.

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage over Boerengat en Hoogedijk en de gedeeltelijke sloop van de buurtschap(pen). - Nog een video over de sloop van de buurtschap.

Terug naar boven

Links

- Verslag van reünie Boerengat en school De Knol d.d. november 2010.

- Interview met oud-Boerengatter Adrie de Bruijne over bijnamen van de inwoners van deze buurtschap.

Reactie toevoegen