Boer

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Boer..JPG

In Boer aangekomen. We zien het kerkje al in de verte.

In Boer aangekomen. We zien het kerkje al in de verte.

Boer. (2).JPG

De voormalige Hervormde Mariakerk in Boer. Nu eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

De voormalige Hervormde Mariakerk in Boer. Nu eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Boer.JPG

De mooie ingangs poort van de kerk is van de afgebroken Elgersma state uit 1664.

De mooie ingangs poort van de kerk is van de afgebroken Elgersma state uit 1664.

Boer

Terug naar boven

Status

- Boer is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.

- Het dorp Boer is kennelijk te klein en/of dunbebouwd voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

- De inwoners van Boer werken op veel gebieden samen met - en zijn voor voorzieningen ook aangewezen op - het grotere maar eveneens kleine buurdorp Dongjum. Je zou ze in dat kader ook als tweelingdorp kunnen beschouwen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1402 Burstera Rede, 1419 thoe dae buere, 1433 Buur, 1505 Buer.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese buer, buur 'woning, klein huis', ook 'boerenhoeve'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Boer ligt NO van Franeker en ONO van Dongjum en ligt rond de rivier de Ried, maar hoofdzakelijk Z daarvan, en rond de wegen Miedweg, Oude Weg en Dongjumerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Boer 14 huizen met 93 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boer heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de voormalie pastorie op Miedweg 2, en de Hervormde kerk met toren. De Hervormde kerk van Boer dateert uit eind 12e eeuw en is in 2008 gerestaureerd. De kerk is niet meer in functie, is tegenwoordig in bezit van Stichting Alde Fryske Tsjerken en wordt tegenwoordig o.a. gebruikt voor concerten. De deur van de kerk wordt omlijst door de toegangspoort van de voormalige Elgersmastate, die reeds lang is afgebroken en werd bewoond door een tak van de familie Elgersma (genealogie familie Elgersma). De huidige boerderij Nij Elgersma State (Dongjumerweg 11a) is hiernaar genoemd.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Boer en buurdorp Dongjum.

- Belangenvereniging: - Vereniging Dorpsbelang Dongjum - Boer is in 1969 opgericht met als doel de leefbaarheid in deze dorpen stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het gaat om thema's als woongenot, verkeersveiligheid, groenbeheer, verlichting en het straatbeeld.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Boer.

Reactie toevoegen