Bobeldijk

Plaats
Buurtschap
Koggenland
West-Friesland
Noord-Holland

Bobeldijk-MSD-20120416-256802.jpg

Bobeldijk is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Koggenland. T/m 1978 gemeente Berkhout. In 1979 over naar gemeente Wester-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Koggenland.

Bobeldijk is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Koggenland. T/m 1978 gemeente Berkhout. In 1979 over naar gemeente Wester-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Koggenland.

Bobeldijk Kunst naar Kracht [640x480].jpg

Bobeldijk, toneelvereniging Kunst naar Kracht heeft in 2010 het 100-jarig bestaan gevierd met de revue 'Eeuwigheid kent geen tijd'

Bobeldijk, toneelvereniging Kunst naar Kracht heeft in 2010 het 100-jarig bestaan gevierd met de revue 'Eeuwigheid kent geen tijd'

bobeldijk_logo_ijsvereniging.jpg

En ook IJsvereniging Bobeldijk heeft inmiddels, zoals je ziet, het eeuwfeest al gevierd

En ook IJsvereniging Bobeldijk heeft inmiddels, zoals je ziet, het eeuwfeest al gevierd

Bobeldijk-MSD-20120416-256788.jpg

Bobeldijk, bollenvelden in het buitengebied tegen Zuidermeer aan

Bobeldijk, bollenvelden in het buitengebied tegen Zuidermeer aan

Bobeldijk-MSD-20120416-256801.jpg

Bobeldijk, monumentale oude boerderij, waar je er hier heel veel van kunt bewonderen

Bobeldijk, monumentale oude boerderij, waar je er hier heel veel van kunt bewonderen

Bobeldijk-MSD-20120416-256811.jpg

Bobeldijk, de voormalige zuivelfabriek

Bobeldijk, de voormalige zuivelfabriek

bobeldijk wapen 650 jaar (Kopie).jpg

Het in 2012 ontworpen wapen van Bobeldijk

Het in 2012 ontworpen wapen van Bobeldijk

bobeldijk_650_jaar_logo_kopie.jpg

De Bobeldijkers hebben in 2015 het 650-jarig bestaan van hun woonplaats gevierd

De Bobeldijkers hebben in 2015 het 650-jarig bestaan van hun woonplaats gevierd

bobeldijk_650_jaar_reunie_30-5-2015_kopie.jpg

Bobeldijk heeft in 2015 het 650-jarig bestaan gevierd, o.a. met een feest voor 400 inwoners en oud-inwoners op 30 mei 2015

Bobeldijk heeft in 2015 het 650-jarig bestaan gevierd, o.a. met een feest voor 400 inwoners en oud-inwoners op 30 mei 2015

Bobeldijk Berkhout station [640x480].jpg

Buurtschap Bobeldijk (die voor de postadressen het dorpsgebied van Berkhout ligt) had van 1898 tot 1938 een station Bobeldijk-Berkhout aan de spoorlijn Alkmaar-Hoorn.

Buurtschap Bobeldijk (die voor de postadressen het dorpsgebied van Berkhout ligt) had van 1898 tot 1938 een station Bobeldijk-Berkhout aan de spoorlijn Alkmaar-Hoorn.

Bobeldijk

Terug naar boven

Status

- Bobeldijk is een buurtschap* in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Koggenland. T/m 1978 grotendeels gemeente Berkhout, deels gemeente Opmeer (t/m 30-6-1959 gemeente Spanbroek, per 1-7-1959 over naar gemeente Opmeer). In 1979 in zijn geheel over naar gemeente Wester-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Koggenland.
* Gezien de grootte van de plaats, in relatie tot het ontbreken van een eigen postcode en postale plaatsnaam, kerk en andere voorzieningen, en de overwegend zeer verspreide bebouwing, kan men deze nederzetting als grote buurtschap of als klein dorp kwalificeren. Wij hebben de indruk dat eerstgenoemde kwalificatie het meest gangbaar is, dus conformeren wij ons daaraan.

- De buurtschap Bobeldijk valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Berkhout. Een klein W gedeelte van de dijk (huisnrs. 139-157 en 140-158) valt onder het dorp Spierdijk. Frappant is dat iets soortgelijks zich aan de andere kant van Spierdijk voordoet met betrekking tot Wogmeer.

- Bobeldijk heeft ondanks het ontbreken van een eigen postale plaatsnaam, wel degelijk een eigen identiteit, o.a. blijkend uit officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden). met 30 km-zone, maar vooral natuurlijk een bloeiend verenigingsleven en zelfs een eigen vlag, wapen en Volkslied (zie bij Links).

- De inwoners wonen niet 'in' maar 'op de Bobeldijk'.

- Sinds 2012 heeft Bobeldijk een wapen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
(de) Bobbeldoik, Bobbeldik.

Oudere vermeldingen
Dijk: 1450 den Boebeldijck, dijk: 1575 Bobeldyck, 1639 Bobbeldijk, 1665 Bobeldijck, 1680 herdruk 1745 Bobel Dyck. Op de gemeentekaart van Kuijper uit 1866 wordt de buurtschap als Bobeldijk gespeld en de dijk als Bobbeldijk.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de gelijknamige dijk, met in het eerste deel bobel 'waterbies'. Een synoniem is ruschdijk 'een dijk met biezen begroeid of bekleed'. Vergelijk ook Rietdijk en Spierdijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bobeldijk ligt rond de gelijknamige weg en dijk, een kilometers lang lint vanaf de A7 bij Hoorn tot aan het dorp Spierdijk, met aangrenzende bebouwing aan de zijwegen Slagterslaan, Grootweg, Veldhuizerweg en Zuidermeerweg. De lintbebouwing wordt doorsneden door de spoorlijn Hoorn-Alkmaar. De buurtschap ligt W van Hoorn, W van de A7, N van Berkhout.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Bobeldijk 29 huizen met 143 inwoners onder de gemeente Berkhout, en 4 huizen met 22 inwoners onder de gemeente Spanbroek. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Bobeldijk is in 1365 aangelegd in opdracht van Albrecht van Beieren. In 2015 hebben de Bobeldijkers daarom het 650-jarig bestaan gevierd.

Van 1898 tot 1938 was er in de buurtschap de stopplaats Bobeldijk-Berkhout, aan de spoorlijn Alkmaar-Hoorn (zie de foto elders op deze pagina). Het station is in 1964 afgebroken. De stopplaats heette aanvankelijk Bobeldijk, maar de burgemeester van de gemeente Berkhout diende in 1900 een verzoek in om de naam Berkhout aan de naam van de stopplaats toe te voegen. En zo geschiedde.

- Interview met Matt en Gré Schuitemaker over het leven in Bobeldijk in vroeger tijden, van de Tweede Wereldoorlog tot heden.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze buurtschap, kun je terecht bij de in 2010 opgerichte Historische Kring Berckhout Bobel Dijck.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Buurtschap Bobeldijk ondervindt overlast van te snel rijdend verkeer. Daarom zijn in 2018 o.a. borden geplaatst met een adviessnelheid van max. 30 km/uur, en een signaleringsbord dat aangeeft hoe snel de voorbijganger rijdt. En in 2019 is de weg heringericht en opnieuw bestraat, waar je onder de link een videoreportage van vindt.

- Eind 2016 is de fundering van de spoorlijn ter hoogte van Bobeldijk vernieuwd. Onder de link vind je een filmpje van inwoner Ton Koortens die dit in beeld brengt. Dit project is uitgevoerd door de hierin gespecialiseerde firma Eiffage Rail uit Herne, Duitsland. Zij hebben hiervoor zeer geavanceerde werktreinen van in totaal 165 meter lang, bediend door 16 mannen. De apparatuur tilt de rails op, verwijdert in één gang de oude bielzen en grind, en legt nieuw grind en betonnen bielzen. Voor de technisch geïnteresseerden: onder de link naar de firma vind je specificaties van alle machines die bij zo'n project betrokken zijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op huisnr. 69 was tot 1962 de coöperatieve zuivelfabriek De Goede Verwachting in functie. - Film over ontstaan en ontwikkeling van de coöperatieve zuivelfabrieken in ons land. Ook Bobeldijk komt hierin aan de orde. Het pand, inclusief de hoge schoorsteen, staat er nog, met de naam van de fabriek op de gevel. Tegenwoordig is hier de firma Loos Cacao gevestigd.

- Op de Bobeldijk zijn nog veel monumentale huizen en boerderijen te bewonderen. Maar er is er maar één een rijksmonument, en wel de stolphoeve uit ca. 1850 op nr. 22.

- Gevelstenen in Bobeldijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging Kunst naar Kracht heeft in 2010 het 100-jarig bestaan gevierd en is nog altijd springlevend. - Jaarlijks brengen ze in (meestal) februari een nieuw stuk op de planken. Voor nadere informatie over deze vereniging zie het hoofdstuk Links > Toneel.

- Herman en Anita Groot organiseren alweer een aantal jaren jaarlijks in november hun traditionele workshop 'Zuurkool maken'. Onder de naam 'Brassica Bobbeldoik' brengen zij liefhebbers de kunst van het snijden en fermenteren bij. Als basis gebruiken zij witte kolen, zoals de zomerkool met de Westfriese naam 'poepe witte'. Na afloop krijgt men de emmer met zuurkool in wording mee naar huis, waar het dan nog acht weken moet fermenteren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Na enkele jaren van afwezigheid is de schaarse ijsvogel weer terug in Bobeldijk.

Terug naar boven

Beeld

- Onder het motto: "Niet verder vertellen, want anders wordt het hier net zo druk als op de Keukenhof": een video van Ton Koortens over 'tulpen in Bobeldijk' anno voorjaar 2020. Dus: niet verder vertellen hè!

- Fotoreportage van de buurtschap anno 2019 door Ton Koortens.

- Fotoserie van de buurtschap door fotograaf Martin Stevens.

- Tientallen oude ansichtkaarten en foto's van de buurtschap, met daarnaast een foto van de actuele situatie.

- Fotoserie 'Winter in Bobeldijk' (februari 2012) van inwoners Marianne en Ton Koortens.

- Filmpje over het verleggen van de sloot tussen nrs. 55 en 70 eind jaren tachtig van de 20e eeuw.

- Filmpje Kermis Bobeldijk ca. 1994.

- Ton Koortens heeft in dec. 2017 gefilmd hoe een blauwe reiger een paar visjes verschalkt. Nou ja, een visje en een heel grote vis, waarvan je in eerste instantie denkt: dat gaat nooit lukken. Maar het lukt dus wél... Ook de vroeger zo zeldzame zilverreiger komt tegenwoordig weer in de buurtschap voor en is door Ton gefilmd (maart 2018).

- Cineast van Bobeldijk Ton Koortens heeft in juni 2018 een mooie reportage gemaakt over het boerderijleven op de boerderij van Siem Boots.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Bobeldijk.

- Nieuws: - Nieuws uit de buurtschap op Facebook.

- Muziek: - De toenmalige stationschef van het onder Geschiedenis beschreven station, dhr. Smit, heeft kort na de Tweede Wereldoorlog het volkslied Bobeldijk gaat bovenal! geschreven (klik op die pagina de link 'Volkslied' aan en je krijgt er prachtige pianomuziek bij, zodat je desgewenst kunt meezingen :-)

- Toneel: - "Toneelvereniging Kunst naar Kracht (KnK) is opgericht 1910 op initiatief van de heer C. Jongewaard, de toenmalige kastelein van Café de Vriendschap in Bobeldijk. Volgens het nog steeds aanwezige oude notulenboek werd op die datum in Cafe de Vriendschap de eerste vergadering gehouden 'aangaande het oprichten van een rederijkerskamer of reciteerclub'. De aanvankelijke naam van de toneelvereniging was dan ook 'Rederijkerskamer Kunst naar Kracht' een feit. De entree voor een voorstelling bedroeg in die tijd 35 cent voor ongehuwden en 25 cent voor gehuwden. Mindervermogenden hadden gratis toegang. Kwam een speler te laat op de repetitie, dan moest er een dubbeltje boete worden betaald... Vele decennia vonden de repetities en voorstellingen plaats in Cafe de Vriendschap. Sinds de sluiting van dit café in 1973 is Café de Ridder in Berkhout de thuisbasis.

Kunst naar Kracht telt 22 vaste leden en maakt, indien nodig, gebruik van enthousiaste gastspelers. Waar de leden vroeger voornamelijk uit de eigen buurtschap kwamen, komen zij nu ook uit Berkhout, Grosthuizen, Baarsdorpermeer, Hoorn, Stompetoren en De Goorn. Wij brengen eens per jaar een toneelstuk op de planken, veelal een blijspel of een klucht. Soms wagen wij ons ook aan 'iets anders'. Veel succes hebben we gehad met 'Zoin offer', 'Zeemansvrouwen', 'Jongens van de Koopvaardij', 'Sil de Strandjutter', 'Drie is teveel' en Lucy's Baby'. In 2002 hebben wij de revue 'Berkhout en Bobeldijk te kijk' voor het voetlicht gebracht met zelfgeschreven sketches en liedjes over onze woonplaatsen van vroeger en later. In 2010 hebben wij wederom een zelfgeschreven dorpsrevue ten tonele gebracht, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. De revue 'Eeuwigheid kent geen tijd' heeft ons veel tijd en energie gekost, maar boven alles ook veel energie voor de toekomst gegeven!" - Hier kun je foto's bekijken van voorstellingen van de afgelopen decennia.

- Sport: - "De in 1907 opgerichte IJsclub Bobeldijk is een groep enthousiaste vrijwilligers die hart voor het ijs hebben. Zelf staan we altijd met veel lol op de ijzers. Wij zijn nog steeds actief op ijsbaan de Westfries in Hoorn; zo kan er via ons een abonnement worden afgenomen om op de maandag- of vrijdagavond te kunnen toerschaatsen. Dit is zonder trainer. We zijn ook nog steeds actief bij het jeugdschaatsen. Elke zaterdag vanaf eind december gaan we met onze jongste leden gezellig een uurtje schaatsen op de ijsbaan. Deze kinderen leren spelenderwijs schaatsen. Dit doen ze met hulp van meerdere trainers. Deze kinderen komen niet alleen uit de eigen buurtschap; ook kinderen uit Berkhout, Zuidermeer en Spierdijk gaan met ons mee. Er is nog plek dus als je graag mee wilt dan horen we het natuurlijk graag! Aanmeldingen via veld@looscacao.com.

Bobeldijk ligt ook nog altijd aan de Vijfdorpentocht route. Dat betekent dat als we eindelijk weer eens een goede winter krijgen, dat de tocht langs onze mooie buurtschap gaat! Door de vele regels en eisen vanuit de KNSB zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers voor deze tocht; we zijn vooral op zoek naar verkeersregelaars (met diploma), EHBO-ers, mensen die ons willen helpen met op- en afbouwen van de koek en zopie tent en natuurlijk mensen die willen helpen in deze koek en zopie tent. Mensen die ons willen helpen kunnen zich aanmelden via corawit24@hotmail.com. Ook zijn we op zoek naar iemand die ons bestuur zou kunnen helpen, met de invullen van de positie penningmeester. Heb je nog vragen of ideeën voor ons, dan horen we dit natuurlijk graag. Hopelijk tot snel op het ijs in een betere tijd. November 2020. Ditmer, Margret, Cora, Raymond, Hans, Erik, Jan Maarten."

- Dierenbegraafplaats: - Dierenbegraafplaats De Stille Weiden in Bobeldijk heeft al een lange historie. In 1973 is de begraafplaats opgericht door boerenfamilie Groot. De boer kreeg van zijn buren toentertijd de vraag of er een plekje op zijn land was om een huisdier te begraven. Naast het boerenbedrijf werd een stukje grond gebruikt om het dier een laatste rustplaats te geven. Al snel bleek dat er grote behoefte was om trouwe huisdieren een mooie laatste rustplaats te geven. In 1993 nam familie Zonneveld het beheer over en kreeg de begraafplaats een grote opknapbeurt. Vader Cees en zoon Maikel hebben veel voldoening in hun werk. Met hun persoonlijke en rustige aanpak regelen ze de begrafenis van de dieren. Ze adviseren je bij het zoeken naar een gepaste aankleding van het graf. Ze begraven honden en katten, maar ook vogels, konijnen en reptielen.

- Glasvezel: - Ook de landelijke buurtschap Bobeldijk gaat mee in 'de vaart der volkeren'; vanaf april 2021 kunnen de inwoners die dat willen, aangesloten worden op het snelle glasvezelnetwerk.

Reactie toevoegen