Blitterswijck

Plaats
Dorp
Venray
Noord-Limburg
Limburg

blitterswijck welkom (Kopie).jpg

Welkom in Blitterswijck!

Welkom in Blitterswijck!

Blitterswijck

Terug naar boven

Status

Blitterswijck is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venray. T/m 30-6-1969 gemeente Meerlo. Per 1-7-1969 over naar gemeente Meerlo-Wanssum, in 2010 over naar gemeente Venray.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Blitterswik.

Oudere vermeldingen
1242 Willem van Blitterswijck, 1312-1350 Blicterswyc, Blicsterwyc, 1360 Blickerswijc, 1376 Blitterswyc, 1662 Blitterswyk, 1803-1820 Blitterswick.

Naamsverklaring
Betekent wijk 'hoeve, nederzetting, dorp' van de persoon Blicter, vergelijk de vrouwennaam Blictrud.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Blitterswijck grenst in het NW aan Wanssum en Well, in het O aan de rivier de Maas en Wellerlooi, in het ZO aan Broekhuizenvorst, in het Z aan Swolgen en in het ZW aan Meerlo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Blitterswijck 83 huizen met 444 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 440 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Blitterswijck, kun je terecht bij Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsomgevingsprogramma Blitterswijck (2008). Door de herindeling van 2010 heeft de gemeente Venray in 2011 een nieuw plan gemaakt voor het dorp; Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2011 de Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Blitterswijck vastgesteld. In de structuurvisie staat beschreven hoe het dorp er over ca. 10 jaar uit zou moeten zien. Er wordt ingegaan op ruimtelijke, functionele, economische en sociaal-maatschappelijke thema’s.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Blitterswijck heeft 4 rijksmonumenten, zijnde boerderij Wijnhoverhof uit 1790 op Ooijenseweg 5, de RK kerk O.L.V. Geboorte, de Protestantse kerk, en de St. Annakapel.

- De RK kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte (Plein 1) valt onder de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte. De kerk, opgetrokken in laatgotische stijl, dateert in zijn allereerste oorsprong uit ca. 1400. De toren werd gebouwd in 1455. De prachtige schilderingen zijn in 1936 nog eens 'opgehaald' en bijgewerkt. Op 21 november 1944, met de bevrijding van Blitterswijck in zicht, is het kerkgebouw door oorlogshandelingen vrijwel geheel vernield. In feite ging het alleen om de toren, die de Duitsers als uitkijkpost voor de geallieerden wilden slechten. Men koos de springlading echter zo zwaar dat praktisch alleen het grootste deel van de zijmuren en de scheibogen overeind bleven. Van de schilderingen bleven alleen die van de scheibogen gespaard.

In maart 1945 mochten de inwoners van Blitterswijck weer terugkeren van hun evacuatie-adres en vestigde men zich weer in het voor een groot deel verwoeste dorp. Zeer velen moesten de eerste jaren genoegen nemen met een noodwoning. Doch ook voor de verwoeste parochiekerk moest een noodbehuizing gevonden worden om het parochiële leven weer te kunnen hervatten resp. voortzetten. De St. Annakapel bood uitkomst. Deze kapel was er in de laatste oorlogsdagen wat beter van afgekomen, alhoewel vooral het dak behoorlijk werd beschadigd. Na een eerste provisorisch herstel zou de St. Annakapel als nood-parochiekerk gaan fungeren en als zodanig in functie blijven tot Kerstmis 1951, toen de huidige parochiekerk, tot kruiskerk verbouwd, officieel in gebruik werd genomen. De toren werd gebouwd in 1953.

Van de vele kostbare kunstschatten die de kerk ooit bezat, overleefden alleen de kruiswegstaties, de Calvariegroep, een tweetal fragmenten uit het vroegere hoogaltaar en de 4 evangelisten uit de preekstoel het brute oorlogsgeweld en vonden - na een grondige restauratie - weer hun plaats in het uit de oorlogsas herrezen godshuis. Zij vormen voor velen van de huidige inwoners van Blitterswijck nog altijd een dierbare herinnering aan tijden van weleer. Tezamen met tal van attributen uit de periode na 1951 zetten zij het interieur van deze intieme parochiekerk luister bij.

Het gedeelte van het kerkgebouw dat is opgetrokken op de oorspronkelijke funderingen valt onder de rijksmonumentale status. Door een anonieme gift werd het mogelijk om achter in de kerk een nieuw oksaal te bouwen. De bouw ervan is gebeurd door vrijwilligers van de parochie. Een aanwinst voor de koren van de parochie. Andermaal werden de beschilderingen van de zich in het middenschip bevindende bogen gerestaureerd. Dit is uitgevoerd in 1996, volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

- De Hervormde (PKN) kerk (Maasweg 27) is in 1828 gesticht door Arnoldina Margaretha Mackay, kasteelvrouwe van Kasteel Blitterswijck. Het is een eenvoudig rechthoekig bakstenen zaalkerkje waarvan vooral de ingangspartij, met ionische pilasters, opvalt. De dakruiter bevat een klokje uit 1799, gegoten door Alexis Petit. De inventaris (doophek, preekstoel, banken, kroonluchter) is uit de tijd van de bouw. Het kerkje valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente te Venray e.o. Alleen in de zomer worden er nog diensten gehouden. Op het naastgelegen protestantse kerkhofje bevindt zich een grafzerk van A.U.M. baronesse de Cocq van Haeften, die in 1877 gestorven is.

- Molen Theodorus.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kermis (eind juli / begin augustus).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Blitterswijck.

- Nieuws: - Nieuws uit Blitterswijck op Twitter.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Blitterswijck.

- Dorpshuis: - De intentie is om in of vanaf 2016 het 60 jaar oude gemeenschapshuis van Blitterwijck te verbouwen tot een Multifunctioneel Gemeenschapshuis, waar o.a. ook de jongerensoos, de ouderenvereniging en de gymclub onderdak kunnen krijgen. Dit betekent dat deze clubs hun oude locatie verlaten. Er is al een ontwikkelaar gevonden die op die locatie een aantal woningen voor bijzondere doelgroepen wil realiseren.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Sint Anna is een brede basisschool. Dit betekent dat ze samenwerken met meerdere instanties onder een dak. Zo zijn de peuterspeelzaal en een bibliotheeksteunpunt gehuisvest in de school en zijn er contacten met de buitenschoolse opvang. De basisschool neemt een centrale rol in het dorp Blitterswijck in en is een ontmoetingsplek voor jong en ouder. De school heeft ca. 90 leerlingen. De school vindt dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van het eigen kind. De opvoedingstaak wordt echter voor een belangrijk deel toevertrouwd aan het lerarenteam. Dat vraagt om gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderling vertrouwen. Dit betekent dat zij de ouders intensief bij de school willen betrekken.

De Dynamiek-scholen werken samen in clusters. Samen zorgen ze voor goed onderwijs, door bijv. van en met elkaar te leren, goede ideeën te halen en te brengen bij andere scholen, samen na te denken over de inzet van personeel. De Dynamiek-scholen zijn verdeeld over 3 clusters. Basisschool Sint Anna in Blitterswijck is onderdeel van het cluster met de scholen de Twister (Horst), de Mariaschool (Tienray), Megelsheim (Meerlo), de Klimboom (Swolgen) en de Peddepoel (Wanssum).

- Sport: - "D.H. Dansstudio is opgericht door Daphne Heber en heeft vestigingen in Ell en in Blitterswijck. Onze dansschool biedt verschillende dansstijlen aan zoals: Hiphop, Dancehall, Showdance, Streetdance, Kinderdans en Kleuterdans aan. Ook worden er groepslessen aangeboden in Pilates en ZumFit. D.H. Dansstudio is een dansschool voor kinderen, jongeren en volwassenen met een passie voor dans. Onze lessen worden gegeven door docenten die gestudeerd hebben aan een dansacademie of daar nog mee bezig zijn. De docenten hebben veel ervaring in het lesgeven."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Blitterswijck Kerkstraat en - idem Hervormd.

Reactie toevoegen