Biesheuvel

Plaats
Buurtschap
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

Biesheuvel bord [640x480].jpg

Biesheuvel is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 1972 deels gemeente Wijk en Aalburg, deels gemeente Eethen.

Biesheuvel is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 1972 deels gemeente Wijk en Aalburg, deels gemeente Eethen.

Biesheuvel buurtschapsgezicht [640x480].jpg

Biesheuvel, buurtschapsgezicht

Biesheuvel, buurtschapsgezicht

Biesheuvel

Terug naar boven

Status

- Biesheuvel is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 1972 deels gemeente Wijk en Aalburg, deels gemeente Eethen (t/m 31-7-1908 gemeente Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek (per 1-8-1908 naamswijziging in: gemeente Meeuwen), per 1-5-1923 over naar gemeente Eethen) en voor een klein deel gemeente Veen; in 1973 in zijn geheel over naar gemeente Aalburg, in 2019 over naar gemeente Altena.

- De buurtschap valt tegenwoordig, ook voor de postadressen, onder het dorp Babyloniënbroek.

- De buurtschap Biesheuvel heeft geen plaatsnaamborden en is dus slechts aan het gelijknamige straatnaambordje te herkennen. Ook in de Topografische atlas Noord-Brabant (1) staat het niet (meer) als buurtschap vermeld.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Biesheuvel of Biesseheuvel.

Naamsverklaring
Betekent bies 'plant van vochtige heidegrond en moerassen (Scirpus)' en heuvel 'terreinverheffing', in dit geval een overblijfsel van de oude Mostaartdijk.(2)

Familienaam
Families met de naam Biesheuvel stammen (wellicht deels) uit deze buurtschap.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Biesheuvel ligt rond de gelijknamige weg, W van Wijk en Aalburg, N van Eethen, NO van Babyloniënbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Biesheuvel 3 huizen met 15 inwoners onder de gemeente Wijk en Aalburg, en 1 huis met 4 inwoners onder de gemeente Veen. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden.

Reactie toevoegen