Biert

Plaats
Buurtschap
Nissewaard
Voorne-Putten
Zuid-Holland

Biert plaatsnaambord biertje (Kopie).jpg

Biert (buurtschap van Simonshaven), de plaatsnaam wekt op tot het leggen van associaties met het gerstenat... Waar de plaatsnaam overigens waarschijnlijk inderdaad iets mee te maken heeft.

Biert (buurtschap van Simonshaven), de plaatsnaam wekt op tot het leggen van associaties met het gerstenat... Waar de plaatsnaam overigens waarschijnlijk inderdaad iets mee te maken heeft.

biert_wit_plaatsnaambord_met_50_km_bord.jpg

T/m 2014 had buurtschap Biert witte plaatsnaamborden (= buiten de bebouwde kom) met daaronder de aanduiding max. 50 km/uur (en dat kan eigenlijk alleen binnen een bebouwde kom). De nieuwe gemeente Nissewaard heeft dat in 2015 verbeterd. (© Google)

T/m 2014 had buurtschap Biert witte plaatsnaamborden (= buiten de bebouwde kom) met daaronder de aanduiding max. 50 km/uur (en dat kan eigenlijk alleen binnen een bebouwde kom). De nieuwe gemeente Nissewaard heeft dat in 2015 verbeterd. (© Google)

biert_blauw_plaatsnaambord_sinds_2015.jpg

In 2015 heeft de nieuwe gemeente Nissewaard de 'komportalen' vervangen en gelijk maar de bordmatige situatie bij de kern van buurtschap Biert aangepast; blauwe borden = bebouwde kom, plus 30 km-zone. (© H.W. Fluks)

In 2015 heeft de nieuwe gemeente Nissewaard de 'komportalen' vervangen en gelijk maar de bordmatige situatie bij de kern van buurtschap Biert aangepast; blauwe borden = bebouwde kom, plus 30 km-zone. (© H.W. Fluks)

Biert-MSD-20100416-195340.jpg

Biert, Zuid Holland

Biert, Zuid Holland

biert_actuele_kaart.jpg

Buurtschap Biert omvat best een groot grondgebied (= Polder Biert = het NW deel van het dorpsgebied van Simonshaven), met zeer bescheiden bebouwing aan de Biertsedijk en de Dorpsweg. (© OpenStreetMap)

Buurtschap Biert omvat best een groot grondgebied (= Polder Biert = het NW deel van het dorpsgebied van Simonshaven), met zeer bescheiden bebouwing aan de Biertsedijk en de Dorpsweg. (© OpenStreetMap)

Biert

Terug naar boven

Status

- Biert is een voormalig dorp thans buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gemeente Nissewaard. In 1812 toegevoegd aan de gemeente Geervliet. Per 1-4-1817 daar weer van afgesplitst tot een zelfstandige gemeente*, die per 1-9-1855 wederom is opgegaan in de gemeente Geervliet. In 1980 over naar gemeente Bernisse, in 2015 over naar gemeente Nissewaard.
* Die ook wel 'Biert en Stompert' werd genoemd. Die laatste naam kwam ook voor onder de naam Stompaard.

- De buurtschap Biert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Simonshaven.

- De kern van de buurtschap Biert (= een deel van de Dorpsweg) heeft officiële blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom. Dat is pas sinds 2015 het geval, omdat de in dat jaar ontstane gemeente Nissewaard i.v.m. de herindeling de plaatsnaamborden moest vervangen (vanwege de gemeentenaam-aanduidingen). Voorheen had de buurtschap namelijk witte plaatsnaamborden en lag zij dus buiten de bebouwde kom. Onder de witte plaatsnaamborden hingen wel borden met de aanduiding van max. 50 km/uur, wat eigenlijk alleen binnen een bebouwde kom kan (buiten een bebouwde kom is het volgens de wettelijke richtlijnen namelijk namelijk 80 of 60). Terecht dat de gemeente Nissewaard er dus blauwe borden (komborden) van heeft gemaakt, en zij heeft er ook gelijk maar een 30 km-zone van gemaakt (binnen een bebouwde kom is het namelijk standaard max. 50 km/uur, tenzij men met borden de uitzonderingsmogelijkheid 30, of evt. 70, aangeeft). Zie de foto's.

Een traditie in de regio is om op de plaatsnaamborden van Biert er de toevoeging 'tje?' bij te schrijven. Daar vráág je natuurlijk ook om met zo'n plaatsnaam...* Ook op de nieuwe, in 2015 geplaatste blauwe plaatsnaamborden heeft men die traditie voortgezet.
* Overigens heeft de plaatsnaam daar vermoedelijk inderdaad nog mee te maken ook. Waarvoor zie Naam > Naamsverklaring.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1396 Biervliet, 1573 Biert.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk samengesteld uit het Middelnederlandse vliet 'natuurlijke waterloop in getijdengebied' en bier, en dus een water waarlangs bier werd vervoerd. Vergelijk Brouwershaven. De Bernisse vormde vroeger een belangrijke handelsverbinding tussen Holland en Vlaanderen. Zie verder bij Bernisse.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Biert ligt W van de stad Spijkenisse, ZO van het dorp Heenvliet, rond de wegen Biertsedijk*, Biertsedijk-Oost en Dorpsweg**. De buurtschap ligt verder ZZO van het dorp Geervliet, O van de rivier de Bernisse, ZO van het dorp Abbenbroek, ONO van het dorp Zuidland, N van de rivier Spui en het dorp Goudswaard, NW van het dorp Simonshaven, WNW van het dorp Nieuw-Beijerland en W van het dorp Hekelingen.
* De Biertsedijk is de dijk  die om de Polder Biert heen loopt.
* De Dorpsweg is hier een curieuze straatnaam, omdat, zoals onder Geschiedenis vermeld, de laatste kerk van deze plaats reeds in 1884 is afgebrand, waardoor de plaats van dorp tot buurtschap is 'gedegradeerd'. Overigens is net zo curieus dat er ook nog altijd sprake is van een - weliswaar onbebouwde - Kerkweg, vanuit de W kant van de Biertsedijk - bij de hoogspanningscentrale - naar het kerntje van Biert aan de Dorpsweg, waar vroeger kennelijk een van de kerken van dit voormalige dorp heeft gestaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente en het dorp Biert 12 huizen met 69 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Biert is vroeger een aanzienlijk dorp geweest, met zelfs twee kerken. De eerste kerk is al eeuwen geleden gesloopt of afgebrand. De tweede kerk is in 1884 afgebrand en niet herbouwd. De kerkvoogdij heeft daar het geld niet voor en het is ook niet lonend; de nederzetting omvat op dat moment nog maar een handvol panden. - Nadere informatie over de geschiedenis van Biert.

Reactie toevoegen