Bieberg

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Bieberg

Terug naar boven

Status

- Bieberg is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel.

- De buurtschap Bieberg valt vanouds onder het tegenwoordige 'dorp in de stad' Ginneken, maar als je Ginneken daarentegen als wijk van Breda zou zien, tegenwoordig onder de stad Breda. Voor de postadressen ligt de buurtschap hoe dan ook 'in' Breda.

- De buurtschap Bieberg heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de straatnaambordjes Bieberglaan kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Samenstelling van berg ‘verheffing, verhoging, berg’ en bie, een in Brabant meermalen voorkomend toponiem met onduidelijke betekenis.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bieberg ligt direct Z van de stad Breda en van het 'dorp in de stad' Ginneken, rond de Bieberglaan, een doodlopende W zijweg van de weg tussen Ginneken en Ulvenhout (= Ulvenhoutselaan). De buurtschap grenst in het W aan de rivier de Mark, in het Z aan het dorp Ulvenhout en in het O aan de Ulvenhoutselaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bieberg omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Bieberg bestaat uit een (voor gemotoriseerd verkeer) doodlopend, in 1930 verhard weggetje. Aan deze weg staan enkele leuke huisjes uit dezelfde periode.

- Aan het eind van de weg ligt een protestantse begraafplaats en een fietsbruggetje over de Mark.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vanaf de Belgische grens tot bij Breda zijn in de Mark in de loop der jaren ongeveer twintig meanders* afgesneden. Slechts vier oude meanders zijn gespaard; bij Heerstaaien, bij Daasdonk, tegenover de Klokkenberg (aan de rand van het Mastbos) en bij Bieberg.
* Een meander is een kronkel in een rivier of beek.

- Het dal van de Mark ter hoogte van Bieberg moet in de visie van Staatsbosbeheer (SBB) een ‘recreatief knooppunt’ worden voor fietsers, wandelaars, kanovaarders en andere recreanten. “Landschappelijk gezien zal er niet zo veel veranderen. Wel komt er meer water in het gebied te staan. Want naast de stuw in de Mark aldaar is een nieuw stukje beek geprojecteerd dat bedoeld is als vispassage. Deze stuw wordt namelijk als enige in de Mark gehandhaafd omwille van de stad Breda in het geval van hoge waterstanden. Verder is het de bedoeling dat een nog aanwezige vroegere oude meander van de Mark weer met de huidige rivierloop wordt verbonden. Ook is er een ‘speelbeek’ gepland, waar kinderen kunnen doen en laten wat zij willen, zolang de afwatering maar niet wordt verstoord”, aldus SBB-woordvoerder Guido Stooker.(440)

De stuw bij de Bieberglaan is altijd al een belangrijk ‘kruispunt’ geweest in het al dan niet recreatieve fiets- en voetgangersverkeer. “Zo is de Bieberglaan al vanouds een belangrijke verbinding tussen Ginneken en Ulvenhout. Oudere bewoners herinneren zich nog het zogenoemde ‘kippenbruggetje’ dat hier vroeger over de Mark lag. Vanuit die kring is ook het idee geopperd om dat bruggetje in ere te herstellen en dat willen wij overnemen. Verder is deze locatie ook een heel geschikt punt om de mensen de relatie tussen waterbeheer en natuurbeheer duidelijk te maken, een onderwerp dat de laatste jaren van toenemend belang is geworden”, aldus Stooker. De iets verderop gelegen boerderij is verbouwd tot kantoor- en ontvangstruimte. Het totale her in te richten gebied omvat ruim 50 hectare.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bieberg, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

1. Geen gelijkluidende straatnaam? De Bieberglaan!
2. Bieberg ligt helemaal niet bij Prinsenbeek. Jammer dat uw teksten zoveel onjuistheden bevatten. De ligging van de buurtschap is tussen Breda (Ginneken) en Ulvenhout.

1. Zie mijn motivatie bij Achterste Rith. Ik heb het aangepast.
2. Degene die dit onderdeel heeft gedaan, heeft soms plaatsen erbij betrokken die wat ver(der) weg liggen. Alleen enkele nabijgelegen plaatsen zijn relevant, om de ligging weer te geven. Strikt geografisch genomen klopte de beschrijving 'ZO van Prinsenbeek', maar dat ligt zo ver weg van de buurtschap dat ik die plaats in dit kader niet relevant vind. Aangepast dus.

Reactie toevoegen