Berkum (+ -Brinkhoek, -Bruggenhoek, -Veldhoek)

Wijk
Buurtschap
Zwolle
Salland
Overijssel

berkum_kaart_ca._1960.jpg

Op deze kaart uit ca. 1960 is nog sprake van de buurtschappen Berkum-Brinkhoek, -Veldhoek, -Bruggenhoek en -Poepershoek. Enkele jaren later, vermoedelijk na de herindeling van 1966, is Poepershoek van de kaart verdwenen en heet sindsdien 'gewoon' Berkum.

Op deze kaart uit ca. 1960 is nog sprake van de buurtschappen Berkum-Brinkhoek, -Veldhoek, -Bruggenhoek en -Poepershoek. Enkele jaren later, vermoedelijk na de herindeling van 1966, is Poepershoek van de kaart verdwenen en heet sindsdien 'gewoon' Berkum.

Berkum (+ -Brinkhoek, -Bruggenhoek, -Veldhoek)

Terug naar boven

Status

- Berkum is een wijk voorheen dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Zwolle. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel.

- Berkum staat tegenwoordig te boek als wijk van Zwolle. Vanouds een buurtschap en later een dorp, wordt het tegenwoordig als wijk van Zwolle beschouwd omdat het binnen de bebouwde kom van die stad is komen te liggen (rond de wijk staan ook komborden Zwolle). Geografisch bijzonder is dat de wijk nog altijd los van de stad Zwolle ligt en je het in die zin nog steeds als dorp zou kunnen beschouwen. Het wordt namelijk van de (rest van de) stad gescheiden door de N35 in het W. Oneenduidig is ook dat op richtingborden in de buurt Berkum nog wel als plaatsnaam wordt aangegeven (want wit op blauw). De kern wordt door de gemeente ook wel een 'tuindorp' genoemd, maar heeft wel een wijkvereniging, dus laten we het toch maar op 'wijk' houden.

- Om de huidige wijk heen is nog sprake van de buurtschappen dan wel wijken of buurten Berkum-Brinkhoek, -Bruggenhoek en -Veldhoek. Zowel Berkum als -Brinkhoek, -Bruggenhoek en -Veldhoek vallen voor de postadressen onder de stad Zwolle.

- Geen van de kernen Berkum-Brinkhoek, -Bruggenhoek en -Veldhoek heeft plaatsnaamborden, en ze hebben ook geen van drieën een gelijkluidende straatnaam - wat bij veel buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je deze kernen binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1233? Barkmen, 1364 Bircmede, 1456 Berkman, 1801 Berkmen, 1840 Berkum.

Naamsverklaring
- Berkum: een samenstelling met berk (boomnaam). Tot in de 16e eeuw wordt de plaats Bircmede 'berkenweide'? gespeld. Indien de oude vorm uit 1233 correct is, dan wisselde het gebruik van men en mede al vroeg. Dezelfde onstandvastigheid van men is ook van andere namen bekend, waar men wisselt met munde en mende (zie ook bij Bathmen).(1)
- Brinkhoek: volgens de gemeentenatlas van 1867 was Berkum onderverdeeld in Brinkhoek, Bruggenhoek, Poepershoek en Veldhoek. In 1364 wordt hier een erve Brinckyng vermeld, waarin brink '(gras)rand, erf om boerenhoeve, dorpsplein'.(2)
- Poepershoek (oudere vermeldingen: Poepenhoek, Volkstelling 1840 (3) Goepenhoek [dat is wellicht een drukfout], Poepershoek is de oude naam van wat nu Berkum heet). Over de herkomst van de naam Poepershoek schrijft het Historisch Centrum Overijssel: "In Zwollerkerspel was in de 18e eeuw meer dan 90 procent van de grond eigendom van de adel, terwijl maar liefst 1/3 deel van de bevolking zich in leven moest zien te houden als dagloner. De 18e eeuw is dan ook een periode van sterke migratie. Ten eerste was er een grote trek van dienstboden naar Holland. Ten tweede trokken jaarlijks hannekemaaiers en marskramers in textiel uit de streek rond Mettingen naar Holland. Via het naar hen genoemde Poepershoek bij Berkum (die Duitse seizoensarbeiders werden 'poepen' genoemd, red.), gingen zij naar Friesland en Holland om daar als seizoenarbeiders te werken. Niet alleen profiteerden de Zwolse herbergen van die jaarlijkse trek, maar ook bleven er heel wat Duitsers hangen, bijvoorbeeld door huwelijk, waarna hun kinderen of kleinkinderen naar Holland trokken. Zwolle kan in die tijd dus gelden als een genealogische doorlaatpost."

Terug naar boven

Ligging

- Zowel de wijk Berkum als de buurtschappen Brinkhoek, Bruggenhoek en Veldhoek liggen O van de stad Zwolle. Brinkhoek en Bruggenhoek liggen direct N van de wijk en de A28 en ZO van de buurtschap Langenholte; ten opzichte van elkaar liggen deze twee buurtschappen NW en ZO, en aangrenzend. Berkum ligt direct Z en Veldhoek Z van de A28; tussen de wijk en deze buurtschap ligt het water de Nieuwe Vecht, de buurtschap ligt Z van de wijk en NW van de spoorweg en de buurtschap Herfte. Het geheel van wijk en buurtschappen ligt verder NW van de dorpen Wijthmen en Hoonhorst, WZW, W en WNW van het dorp Dalfsen, ZW van de rivier de (Overijsselse) Vecht, ZZO van de stad Hasselt en ZO van de rivier het Zwarte Water.

- De buurtschap Brinkhoek ligt rond de wegen Brinkhoekweg (het Z deel), Haersterveerweg (de W zijde), Agnietenbergweg, Hoevebrink, Kloosterbrink, Spiekerbrink, Nemelerbergweg, Van Blankenheimlaan en Wessel Gansfortlaan; de buurtschap Bruggenhoek ligt rond de wegen Haersterveerweg (de O zijde), Bergkloosterweg, Kloosterakker en Kranenburgweg (de N tak); de buurtschap Veldhoek ligt rond de wegen Herfterlaan (het westelijkste deel, W van de spoorweg), Kuyerhuislaan (de delen O van het water de Westerveldse Aa), Helmhorstweg, Kiekeboslaantje, Gooseveldweg, Roodhuizerpad en Tussen de Verlaten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Berkum in totaal ca. 500 inwoners, verdeeld in de buurtschappen Brinkhoek 15/102 (= huizen/inwoners), Bruggenhoek 23/133, Poepershoek 22/137 en Veldhoek 21/134. Tegenwoordig heeft de wijk Berkum (exclusief de op deze pagina behandelde en hierna genoemde buurtschappen) ca. 1.650 huizen met ca. 3.650 inwoners, de buurtschap Berkum-Brinkhoek ca. 190 huizen met ca. 480 inwoners, de buurtschap -Bruggenhoek ca. 75 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 185 inwoners, en de buurtschap -Veldhoek ca. 85 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 220 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Berkumerbrug over de Vecht is in 1451 door de stad Zwolle aangelegd.

Berkum grenst aan de Nemelenberg, waarop vroeger het klooster Agnesberg lag.

Van buurtschap naar dorp
Wat nu Berkum heet, heette oorspronkelijk Poepershoek. Deze buurtschap werd een dorp door de bouw van de protestantse kerk in de jaren twintig van de 20e eeuw aan de Kranenburgweg, ter hoogte van het huidige Kerkepad, dat nog aan die kerk herinnert. Eind jaren vijftig is deze kerk opgevolgd door de kerk aan de Campherbeeklaan.

Postale gegevens
Van 1961-1972 was er een postkantoortje genaamd Zwolle / Berkum / Campherbeeklaan. Toen werd Berkum kennelijk nog als 'plaats' beschouwd. Medio 1972 is die naam veranderd in Zwolle / Campherbeeklaan, waarna het kantoortje nog in dat jaar is gesloten. Een afstempeling met die naam is dus zeldzaam want is dus maar heel kort in gebruik geweest.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Hervormde (PKN) Emmaüskerk (Campherbeeklaan 53) uit 1957 is na het samengaan met de Sionsgemeente in de Aa-Landen in september 2015 aan de eredienst onttrokken. De kerk wordt afgebroken. De bedoeling is dat op deze plek een complex komt met 29 levensloopbestendige appartementen. Omwonenden vinden dat geen goed plan met name vanwege de parkeeroverlast die ze ervan verwachten. Daarom hebben ze hier in januari 2018 actie tegen gevoerd.

- In de landelijke buurt Berkum-Veldhoek zouden volgens het Structuurplan 2030 van de gemeente Zwolle ca. 2.000 woningen moeten komen. Volgens wethouder Hennie Kenkhuis is de kans dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren echter klein. Er moet waarschijnlijk wel een weg komen voor de ontsluiting van de N35, maar het meest logische is om die mee te laten lopen met het treinspoor, aldus Kenkhuis. Dat zei hij bij de feestelijke opening van de Westerveldse Aa in december 2009. Deze verwaarloosde beek is in 2009 in oude glorie hersteld. Bij de feestelijke opening werd met het plaatsen van een ooievaarsnest de zege van de natuur op de verstedelijking gevierd.

- In het jaarlijkse onderzoek van weekblad Elsevier naar de aantrekkelijkste woongemeenten en -buurten van Nederland, is Berkum-Brinkhoek in 2012 verkozen tot aantrekkelijkste woonbuurt van Nederland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ichtuskerk (Gereformeerd vrijgemaakt).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Berkumloop (op een dinsdagavond in september) trekt 1.500 deelnemers. Het is kennelijk een populair evenement want de inschrijving, die half juni start, is vaak al in ruim een uur volgeboekt. De loop bestaat uit twee recreatielopen (van 5 en 10 kilometer) en een KNAU-wedstrijdloop van 10 kilometer.

- Berkum Blues Night (op een zaterdag in november).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Het maandelijkse wijkblad De Berkumer is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit Berkum van de Wijkvereniging op Facebook.

- Belangenvereniging: - Wijkvereniging Berkum.

- Wijkcentrum: - De Weijenbelt is het centrale middelpunt van de wijk. Hier worden tal van activiteiten georganiseerd. Verder biedt de Weijenbelt onderdak aan diverse clubs en verenigingen die hier hun repetitie of wedstrijdavonden doorbrengen zoals de bridge- en dart-avonden, koor- en bingoavonden. Ook de wijkvereniging gebruikt de Weijenbelt voor tal van activiteiten en evenementen. Verder zijn diverse zalen te huur voor bijvoorbeeld reünie’s, personeelsbijeenkomsten, vergaderingen, tentoonstellingen en exposities.

- Sport: - Voetbalvereniging VV Berkum.

- Duurzaamheid: - Het Repair Café is een initiatief van Duurzaam Berkum en wordt gerund door vrijwilligers uit de wijk. Heb je een apparaat dat defect is? Dan kunnen de medewerkers van het Repair Café het misschien weer nieuw leven inblazen. Bijvoorbeeld een bladblazer die nog best goed is maar het aan/uitknopje doet het niet meer. Een prima schop waar de steel van los zit. Of een stofzuiger met een draadbreukje. Gooi ze niet weg, laat ze ook niet werkloos staan om een nieuwe aan te schaffen. Probeer eerst de mannen van het ‘Repair Café’. Elke 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur houden ze zitting in de kelder van Berkumstede.

Reactie toevoegen