Benzenrade

Plaats
Buurtschap
Heerlen
Parkstad
Limburg

Benzenrade

Terug naar boven

Status

- Benzenrade is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Parkstad, gemeente Heerlen.

- De buurtschap wordt vaak samen met het naastgelegen Welten als tweelingbuurt Welten-Benzenrade genoemd. Geografisch echter is het voormalige dorp Welten tegenwoordig als wijk opgegaan in de bebouwing van Heerlen, terwijl Benzenrade nog als apart gelegen buurtschap te kenschetsen is.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Volgens de lokale site: Bensroa, volgens (1): Benseroa.

Oudere vermeldingen
1281 Benzerode, Benserode, 1381 Buynsenrode, Bensenroede, 1383 Bentzenrade, 1386 Bentsenroide, 1482 Bentzenraede.

Naamsverklaring
Voor de verklaring van deze nam zijn twee theorieën:
- Het prefix Benzen is afgeleid van stein of stin, een stenen gebouw. Plaatsnamen eindigend op rode of rade duiden op het feit dat dergelijke plaatsen in een ver verleden werden gevestigd aan de rand van een bebost gebied. Om dat gebied bewoonbaar te maken werd het bos gerooid en het land geploegd. Het gerooide bouwland werd rode of rade genoemd. De naam betekent dus 'de ontginning nabij het stenen gebouw'. (bron: Rijckheyt, Centrum voor regionale geschiedenis)
- Samenstelling van de persoonsnaam Bentso of Benzo en rode 'rooiing van bos, ontginning'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Benzenrade ligt in het Z van de gemeente Heerlen, tussen landgoed Imstenrade in het Z, de A76 in het W, ziekenhuis Atrium in het N en de provincialeweg N281 in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Benzenrade 43 huizen met 211 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De geschiedenis van Benzenrade gaat in elk geval terug tot de Romeinse tijd, want de Benzenraderhof is gebouwd op Romeinse funderingen, zo is uit opgravingen gebleken. Het goed wordt in 1281 al in archiefstukken vermeld.

De oorspronkelijke bewoners van Benzenrade waren grotendeels in de landbouw werkzaam. Met de komst van de mijnen zochten velen in die tak van industrie hun bestaan. Het merendeel van de huidige bewoners is van elders afkomstig. De huizen in de idyllisch gelegen buurtschap zijn de laatste decennia zeer gewild. (© Buurtvereniging Benzenrade)

- Heemkundevereniging Welten-Benzenrade, p/a dhr. G. Peeters, tel. 045-5719816, e-mail (de vereniging heeft voor zover ons bekend nog geen site).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De kapel van de buurtschap is elke zondag open, om te bidden en een kaarsje aan te steken. Vanaf mei t/m oktober wordt er elke 1e vrijdag van de maand om 19.00 uur een H. Mis opgedragen. Als een inwoner van de buurtschap is overleden, wordt de kapel geopend vanaf de dag van overlijden t/m de begrafenis, tevens wordt om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. De inwoners zijn trots op de kapel. Zij onderhouden hem zo goed mogelijk en voorzien hem regelmatig van verse bloemen.

- Hoeve Benzenraderhof.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kapelfeest (weekend in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 is middels een aantal projecten gewerkt aan herstel van het karakteristieke groen in en rond de buurtschap. Zo zijn door snoei en deels heraanplant 7 hoogstamboomgaarden opgeknapt. Verder zijn over een lengte van 500 meter nieuwe meidoornhagen aangeplant. De 3 bijzondere haagbeuken bij het veldkruis aan de Bremersweg, een markant baken in de buurtschap, zijn geknot. Verder is er o.a. een wandelroute aangelegd vanuit de buurtschap in de richting van de Daelsweg en is de doorgaande weg door Benzenrade voorzien van passende beplanting.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging Benzenrade.

- Buurtbeheer Welten-Benzenrade.

Reactie toevoegen