Benzenrade

Plaats
Buurtschap
Heerlen
Parkstad
Limburg

Benzenrade

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Benzenrade.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Benzenrade.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Benzenrade.

Terug naar boven

Status

- Benzenrade is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Parkstad, gemeente Heerlen.

- Benzenrade wordt vaak samen met het naastgelegen Welten als tweelingbuurt Welten-Benzenrade genoemd. Geografisch echter is het voormalige dorp Welten tegenwoordig als wijk opgegaan in de bebouwing van Heerlen, terwijl Benzenrade nog als apart gelegen buurtschap te kenschetsen is.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Volgens de lokale site: Bensroa, volgens (1): Benseroa.

Oudere vermeldingen
1281 Benzerode, Benserode, 1381 Buynsenrode, Bensenroede, 1383 Bentzenrade, 1386 Bentsenroide, 1482 Bentzenraede.

Naamsverklaring
Voor de verklaring van deze nam zijn twee theorieën:
- Het prefix Benzen is afgeleid van stein of stin, een stenen gebouw. Plaatsnamen eindigend op rode of rade duiden op het feit dat dergelijke plaatsen in een ver verleden werden gevestigd aan de rand van een bebost gebied. Om dat gebied bewoonbaar te maken werd het bos gerooid en het land geploegd. Het gerooide bouwland werd rode of rade genoemd. Benzenrade betekent dus 'de ontginning nabij het stenen gebouw'. (bron: Rijckheyt, Centrum voor regionale geschiedenis)
- Samenstelling van de persoonsnaam Bentso of Benzo en rode 'rooiing van bos, ontginning'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Benzenrade ligt in het Z van de gemeente Heerlen, tussen landgoed Imstenrade in het Z, de A76 in het W, ziekenhuis Atrium in het N en de provincialeweg N281 in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de buurtschap Benzenrade 43 huizen met 211 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Benzenrade ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De geschiedenis van Benzenrade gaat in elk geval terug tot de Romeinse tijd, want de Benzenraderhof is gebouwd op Romeinse funderingen, zo is uit opgravingen gebleken. Het goed wordt in 1281 al in archiefstukken vermeld.

De oorspronkelijke bewoners van Benzenrade waren grotendeels in de landbouw werkzaam. Met de komst van de mijnen zochten velen in die tak van industrie hun bestaan. Het merendeel van de huidige bewoners is van elders afkomstig. De huizen in het idyllisch gelegen Benzenrade zijn de laatste decennia zeer gewild. (© en nadere informatie: Buurtvereniging Benzenrade)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoeve Benzenraderhof.

- Kapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kapelfeest (weekend in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In Benzenrade is in 2010 middels een aantal projecten gewerkt aan herstel van het karakteristieke groen in en rond de buurtschap. Zo zijn door snoei en deels heraanplant zeven hoogstamboomgaarden opgeknapt. Verder zijn over een lengte van 500 meter nieuwe meidoornhagen aangeplant. De drie bijzondere haagbeuken bij het veldkruis aan de Bremersweg, een markant baken in de buurtschap, zijn geknot. Verder is er o.a. een wandelroute aangelegd vanuit de buurtschap in de richting van de Daelsweg en is de doorgaande weg door Benzenrade voorzien van passende beplanting.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging Benzenrade.

- Buurtbeheer Welten-Benzenrade.

- Heemkundevereniging Welten-Benzenrade, p/a dhr. G. Peeters, tel. 045-5719816, e-mail (de vereniging heeft nog geen site).

 

 

Reactie toevoegen