Bennebroek

Plaats
Dorp
Bloemendaal
Kennemerland
Noord-Holland

bennebroek rijksstraatweg [640x480].jpg

Bennebroek, Rijksstraatweg, ca. 1910

Bennebroek, Rijksstraatweg, ca. 1910

NH gemeente Bennebroek in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Bennebroek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Bennebroek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Bennebroek

Terug naar boven

Status

- Bennebroek is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Bloemendaal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2008.

- Wapen van de voormalige gemeente Bennebroek.

- In 1978 hebben er kleine grenscorrecties plaatsgevonden m.b.t. de gemeente Bennebroek, zowel van als naar de gemeenten Bloemendaal en Heemstede.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1130-1157 kopie ca. 1420 Bennenbroke, ca. 1312 Bennenbroec, 14e eeuw kopie 15e eeuw Bennincbroec, 1407 Gerrit van Bennenbroek, 1420 Gerrit van Benningbroeck.

Naamsverklaring
Samenstelling van broek 'moerassig, drassig land' en de persoonsnaam Benne, afgewisseld met Benninc, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Benne met als betekenis 'de lieden van Benne'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bennebroek ligt ZW van Heemstede, O van Vogelenzang.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Bennebroek, die slechts het dorp omvat, 82 huizen met 428 inwoners. De gemeente had een oppervlakte van slechts 175 hectare en was daarmee de qua oppervlakte kleinste gemeente van Noord-Holland. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ruim 5.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot 1653 maakt Bennebroek deel uit van de ambachtsheerlijkheid Heemstede. In 1653 wordt het dorp zelfstandig en komt tegelijkertijd al het land N van de Swartsenburgerlaan - waaronder buurtschap De Glip, die aanvankelijk de kern van Bennebroek vormt - bij Heemstede.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- Historische Vereniging Heemstede - Bennebroek (HVHB) is opgericht in 1947. Doelstelling van de vereniging is het bevorderen van kennis over en belangstelling voor de geschiedenis van de genoemde kernen, en de zorg voor het karakterbehoud van wat van historische, stedenbouwkundige, architectonische en/of landschappelijke betekenis is. De HVHB geeft het kwartaaltijdschrift HeerlijkHeden en historische publicaties uit, organiseert excursies, geeft lezingen, werkt mee aan de jaarlijkse Open Monumentendagen en is alert op de instandhouding van karakteristieke elementen in hun werkgebied.

- Geschiedenis van Bennebroek met veel tekst en veel beeld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bennebroek heeft 6 rijksmonumenten.

- Bennebroek heeft 32 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde kerk (PKN), Binnenweg 67.

- Sint Jozefkerk, Kerklaan 11.

- Het voormalige Luciaklooster in Bennebroek (Schoollaan 70) dateert uit 1896 en is in 2015 verbouwd tot wooncomplex met 10 appartementen en 7 herenhuizen. De herontwikkeling van het klooster is een initiatief van Bennebroeker Juan Christoffels. Het stoorde hem zeer dat het monumentale gebouw acht jaar leeg stond en verloederde. Hij meldde zich daarom met dit ambitieuze bouwplan bij de zusters Franciscanessen, die het wel zagen zitten. Ook de gemeente en de provincie vonden het een goed plan. Dhr. Christoffels heeft het plan geheel op eigen kracht en zonder ontwikkelaar gerealiseerd.

- De trambrug van de vroegere zogeheten Bollenlijn (Haarlem-Leiden) van de NZH verkeert anno 2014 in slechte staat en beoogt te worden gerestaureerd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Bennebroekse Feestweek (juni, in 2019 voor de 16e keer) omvat een reeks uiteenlopende evenementen en activiteiten voor jong en ouder en trekt altijd duizenden bezoekers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landschap Noord-Holland heeft in overleg met buurtbewoners in 2013 een nieuw plan ontwikkeld voor herstel van het Bennebroekbos. In eerste instantie werd gedacht aan inrichting als hakhoutbos, maar dat werd door omwonenden verworpen. Nu is er in overleg met een klankbordgroep gekozen voor een parkbos. De belvedère wordt een meter verhoogd en de hellingkant richting vijver wordt glooiender gemaakt. Er worden zichtlijnen gecreëerd en de vijver wordt iets vergroot. Er komt een wandelpad dat voor de vijver langs voert. Eén opgang naar de belvedère wordt gedicht. De ongeveer 10 jaar oude lindebomen worden verplaatst. Er worden 70 nieuwe bomen geplant, maar ook heesters, struweelsoorten en stinzenflora.

- De mede grondlegger van de bekende attractie Linnaeushof in Bennebroek was Pieter Grijpstra (1920-1998). Hij woonde in Aalsmeer, waar hij tussen 1948 en 1964 als politieagent werkzaam was. Sociaal betrokken als hij was, richtte hij daar een afdeling van het Nederlandse Rode Kruis op. In 1955 werden de gronden waarop nu de huidige speeltuin staat, ingericht met grote showtuinen voor bloembollen en de bestaande plantenkas werd omgetoverd tot een tropische plantenkas met meer dan 1000 soorten planten. Pieter Grijpstra opende hierin in die periode een miniatuur bloemencorso, waarvan de baten geheel toekwamen aan het Rode Kruis. In het voorjaar van 1956 opent het park onder de naam Linnaeushof voor het eerst zijn poorten. In de eerste jaren kwamen er al gelijk ca. 30.000 bezoekers per jaar. Begin jaren zestig wordt een start gemaakt met de aanleg van een kleine speeltuin, die op op 15 mei 1963 door Godfried Bomans worst geopend.

Zoon Frits Grijpstra (1947-1998) werkt sinds 1969 mee in het bedrijf en de familie begint aan een reeks succesvolle jaren, waarin het bezoekersaantal van Linnaeushof groeit naar ruim 300.000 bezoekers per jaar. De bloemen en planten maken steeds meer plaats voor speelgelegenheid. Grote investeringen in attracties en nieuwe speeltoestellen en een streng beleid ten aanzien van de speelveiligheid leiden tot een uniek recreatiepark. Samenwerkingsverbanden worden aangegaan en Linnaeushof groeit uit tot “Europa’s Grootste Speeltuin“. Vanaf 1999 heeft Sander Grijpstra, de derde generatie, het stokje overgenomen. In 2012 neemt de Spaanse multinational Aspro Ocio S.A. de Linnaeushof onder haar hoede. Deze organisatie bestaat sinds 1991 en bezit en exploiteert in acht Europese landen 41 in- en outdoor waterparken, aquaria, dierentuinen en vakantieparken. Gezamenlijk trekken deze parken jaarlijks meer dan negen miljoen bezoekers.

Actief spelen, dat is het motto waarmee de familie Grijpstra de Linnaeushof in Bennebroek oprichtte, en dat geldt ruim 50 jaar later nog altijd. Door de keuze van speeltoestellen, waarbij kinderen zelf moeten bewegen, en hun eigen energie en fantasie moeten gebruiken, is Linnaeushof uniek. Zeker in het huidige tijdperk, waarin kinderen steeds minder buiten spelen en overgewicht toeneemt, is de waarde van een dag spelen in Linnaeushof groot. Linnaeushof is uitermate geschikt als dagje weg met het gezin, maar is ook voor schoolreisjes en groepsuitjes een mooie locatie.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bennebroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Om op te komen voor het hele dorp is in 2011 de Vereniging Meerwijk overgegaan in de Dorpsraad Bennebroek. De leden hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het behoud van het groene en cultuurhistorische karakter van ons dorp. En die betrokkenheid is nu belangrijker dan ooit. De kwaliteit van onze leefomgeving staat namelijk onder druk door diverse plannen van gemeente en provincie. Dus ook jouw steun als inwoner is hard nodig. Wacht niet, doe net als de andere Bennebroekers en word lid! De Dorpsraad wil jou als inwoner graag betrekken bij wat we doen. En hoe groter het draagvlak, hoe sterker we staan."

- Muziek: - Muziekvereniging Kunst Na Arbeid is er van en voor de dorpen Bennebroek, Vogelenzang en Zwaanshoek. In 2015 is uit deze muziekvereniging ook Big Band Bennebroek ontstaan, bijgenaamd Triple B.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bennebroek alg. en - idem RK.

Reactie toevoegen