Benedeneind (Veenendaal)

Plaats
Buurtschap
Veenendaal Ede
Gelderse Vallei
GelderlandUtrecht

benedeneind_veenendaal_ansichtkaart_begin_20e_eeuw.jpg

Het Utrechtse deel van de buurtschap Benedeneind is een van de schaarse stukken grondgebied van de gemeente Veenendaal die tot heden landelijk zijn gebleven. Hoewel het er niet helemaal meer zo uitziet als op deze kaart uit begin 20e eeuw.

Het Utrechtse deel van de buurtschap Benedeneind is een van de schaarse stukken grondgebied van de gemeente Veenendaal die tot heden landelijk zijn gebleven. Hoewel het er niet helemaal meer zo uitziet als op deze kaart uit begin 20e eeuw.

Benedeneind (Veenendaal)

Terug naar boven

Status

- Benedeneind is een buurtschap in grotendeels de provincie Utrecht, in de streek Gelderse Vallei, gemeente Veenendaal, en tegenwoordig nog slechts voor een zeer klein deel in de provincie Gelderland, eveneens streek Gelderse Vallei, gemeente Ede. In 1960 is, door middel van een grenscorrectie, een deel van het Edese deel overgegaan naar gemeente Veenendaal. In 1998 gaat, weer door een grenscorrectie, wederom een deel van het Edese deel over naar gemeente Veenendaal. Uiteindelijk valt door dit alles nog slechts een zeer klein deel onder de gemeente Ede, waarvoor zie verder bij Ligging.

- De buurtschap Benedeneind valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Veenendaal, deels onder de stad Ede.

- De buurtschap Benedeneind ligt deels binnen de bebouwde kom van de stad Veenendaal (= het deel N van het Valleikanaal), maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Benedeneind.

Naamsverklaring
Samenstelling van beneden 'lager gelegen, stroomafwaarts' en eind 'rand, uiteinde, plaats waar iets ophoudt', naar de ligging aan de gelijknamige waterloop, ook Gelders Benedeneind geheten, ter onderscheiding van 1858 het 'Boveneind van Geldersch-Veenendaal'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Benedeneind ligt rond de gelijknamige weg* (alleen voor zover gelegen O van de N233 Rondweg Oost), direct ZO van de kern van de stad Veenendaal, en verder rond de weg Gelders Benedeneind** in het verlengde hiervan, beide N langs het Valleikanaal lopend, de aan beide wegen Z parallel lopende Grebbeweg***, Z van het Valleikanaal (eveneens alleen voor zover gelegen O van de N233 Rondweg Oost), het Utrechtse deel van de Meentdijk**** (de provincie- en gemeentegrens loopt ter plekke O langs de Dragonderweg), de aan de Grebbeweg grenzende panden Rauweveldseweg 1 en 2, en de direct NO hiervan gelegen panden op Dragonderweg***** 25/25a/25b/27/29/29a aan de O kant van deze weg (alleen deze 6 panden van buurtschap Benedeneind vallen onder de gemeente Ede) en nr. 40 aan de W kant van deze weg.

* T/m 1959 geheel gemeente Ede, vanaf 1960 geheel gemeente Veenendaal.
** T/m 1959 geheel gemeente Ede (van 1812 t/m 1817 deels gemeente Ede, deels gemeente Bennekom), vanaf 1960 deels gemeente Ede, deels gemeente Veenendaal, vanaf 1998 geheel gemeente Veenendaal.
*** Heeft altijd in zijn geheel onder de gemeente Veenendaal gevallen.
**** Dit deel viel t/m 1997 geheel onder de gemeente Ede (van 1812 t/m 1817 geheel gemeente Bennekom), vanaf 1998 geheel gemeente Veenendaal.
***** Dit deel van deze weg lag t/m 1997 geheel in de gemeente Ede (van 1812 t/m 1817 gemeente Bennekom); sinds 1998 ligt de W zijde van dit gedeelte van deze weg (met het pand op nr. 40) in de gemeente Veenendaal en de O zijde in de gemeente Ede.

De buurtschap ligt verder ZW van de A12 en de stad Ede, WNW van het dorp Bennekom, NW van de stad Wageningen, N van het dorp Achterberg en de stad Rhenen en ZZO van het dorp De Klomp.

Verwarrend aan de straatnaam Gelders Benedeneind is dat deze tegenwoordig onder het Utrechtse Veenendaal valt (wat komt door de onder Status beschreven grenscorrecties), maar dat men de straatnaam toch zo heeft gelaten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Benedeneind omvat ca. 70 huizen met ca. 175 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In verband met woningbouwplannen in de omgeving, o.a. de nieuwbouwbuurt Veenderij, is in 2014 het Bestemmingsplan Gelders Benedeneind - Veenderij-Zuid vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dankzij het feit dat de villa op Benedeneind 9 in 2020 te koop heeft gestaan, kunnen we er middels dit YouTube-filmpje binnen een kijkje nemen. Het pand dateert uit 2007, heeft een woonoppervlakte van ruim 400 m2, 12 kamers, staat op een perceel van ruim 800 m2 en de inzetprijs was 895.000 euro.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's, ansichtkaarten e.d. van het Benedeneind op Collectie Gelderland.

Reactie toevoegen