Bekveld

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

bekveld_fm_kopie.jpg

Bekveld FM is naar eigen zeggen de gezelligste piraat van Bekveld en verre omstreken.

Bekveld FM is naar eigen zeggen de gezelligste piraat van Bekveld en verre omstreken.

bekveld_buurtschap_is_meesterschap.jpg

Het moge duidelijk zijn dat de redactie van buurtschappenspecialist Plaatsengids.nl zich helemaal in de slogan van buurtschap Bekveld kan vinden!

Het moge duidelijk zijn dat de redactie van buurtschappenspecialist Plaatsengids.nl zich helemaal in de slogan van buurtschap Bekveld kan vinden!

bekveld_bekvelds_feest_2015_kopie.jpg

Bekveld, tijdens het Bekvelds Feest houdt niet iedereen het droog. Maar dat is vast ook de bedoeling... ;-)

Bekveld, tijdens het Bekvelds Feest houdt niet iedereen het droog. Maar dat is vast ook de bedoeling... ;-)

bekveld_nieuwkomers_inburgeringscursus_kopie.jpg

Om de paar jaar krijgt een groep nieuwe inwoners van Bekveld een 'inburgeringscursus', waarbij men wordt ingewijd in het verenigingsleven en de tradities van de buurtschap. Goed initiatief, dat navolging verdient. Op de foto de 'lichting 2014'.

Om de paar jaar krijgt een groep nieuwe inwoners van Bekveld een 'inburgeringscursus', waarbij men wordt ingewijd in het verenigingsleven en de tradities van de buurtschap. Goed initiatief, dat navolging verdient. Op de foto de 'lichting 2014'.

bekveld_paosvuur_met_heks_kopie.jpg

Bekveld is een van de buurtschappen waar men nog de traditie van het Paasvuur kent. In de weken voorafgaand aan Pasen wordt een gigantische hoop tuinafval verzameld, de zogeheten 'baoke'. Op 1e paasdag wordt deze in de brand gestoken, inclusief heks.

Bekveld is een van de buurtschappen waar men nog de traditie van het Paasvuur kent. In de weken voorafgaand aan Pasen wordt een gigantische hoop tuinafval verzameld, de zogeheten 'baoke'. Op 1e paasdag wordt deze in de brand gestoken, inclusief heks.

bekveld_broek_uut_fuif.jpg

Sinds 2006 is er in april in Bekveld de Broek Uut Fuif, een tentfeest met livebands, wat 3x zoveel bezoekers trekt als het aantal inwoners van de buurtschap!

Sinds 2006 is er in april in Bekveld de Broek Uut Fuif, een tentfeest met livebands, wat 3x zoveel bezoekers trekt als het aantal inwoners van de buurtschap!

Bekveld

Terug naar boven

Status

- Bekveld is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Hengelo.

- De buurtschap Bekveld valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hengelo.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1461 Beeckvelt.

Naamsverklaring
Betekent 'veld aan de beek'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bekveld ligt direct W van Hengelo, rond o.a. de Banninkstraat en de Broekweg (vroeger, toen er nog geen straatnamen waren, hadden de huizen alleen huisnummers, voor deze buurtschap voorafgegaan door een B, C of D). Vanouds stond het W deel bekend als buurtschap Gooi, maar tegenwoordig valt dit kennelijk ook onder Bekveld (o.a. omdat het buurthuis van de buurtschap aan de Broekweg in het W deel ligt).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat Bekveld 80 huizen met 509 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Actuele situatie

Bekveld is niet alleen geografisch maar ook maatschappelijk nog altijd een echte buurtschap: waar iedereen elkaar kent, voor elkaar klaar staat en met een rijk verenigingsleven waar men veel samen organiseert. Zo om de 2 jaar krijgt een groep nieuwe inwoners dan ook een heuse 'Bekveldse Inburgeringscursus' (wat in 2012 als grap begonnen is), zodat men op een leuke manier de buurtschap en haar gebruiken en activiteiten leert kennen. Er wordt iets verteld over de historie van de buurtschap. Het reilen en zeilen van de basisschool wordt toegelicht. En men krijgt toelichting op de activiteiten van Buurtvereniging Bekveld en andere verenigingen, en op de nog altijd in ere gehouden tradities van noaberschap, kroamschudden en burenplicht bij rouw en trouw. En dat de achternaam van vele personen werd vervangen door de naam van het huis om duidelijk te maken over wie het eigenlijk gaat.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paosvuur.

- De Broek Uut Fuif (april) is een tentfeest met livebands. - Foto's Broek Uut Fuif. - Verslag Broek Uut Fuif 2015 door bezoeker Luuk Stam. Het feest trekt meer dan 1.000 bezoekers, oftewel 3x zoveel als de inwoners van de hele buurtschap.

- Schaapscheerdersfeest (eind april, op de kinderboerderij).

- Oogstdag (eind juli).

- Bekvelds Feest (weekend begin september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Kinderboerderij Feltsigt wil kinderen laten zien hoe dieren leven. Hoe klein biggetjes zijn naast hun grote moedervarken. Hoe een pauw trots zijn staart uitvouwt en ogen tevoorschijn laat komen op de uiteinden van de veren. Kinderen eieren laten rapen bij de kippen, laten knuffelen met konijnen en cavia’s, of de ezels laten poetsen totdat ze glimmen. En voor wie liever speelt dan met dieren bezig te zijn: in de grote speelweide kunnen kinderen spelen met de speeltoestellen of zichzelf en hun ouders verbazen door hun eigen fantasie te volgen.

Terug naar boven

Links

- De site van buurtvereniging Bekveld heeft als ondertitel - als variant op een bekende brouwerij-slogan - 'Buurtschap is meesterschap'. En dat kan Plaatsengids.nl, als pleitbezorger van behoud en leefbaarheid van onze buurtschappen, natuurlijk wel waarderen. - Buurtvereniging op Facebook.

- Onderwijs: - De buurtschap heeft gelukkig nog altijd een eigen school: Basisschool Bekveld. Deze school is opgericht in 1921.

- Sport: - Touwtrekvereniging Bekveld is opgericht in 1968 en heeft in het verleden hoge ogen gegooid op zowel NK's, EK's als WK's. Na een dipje bij het touwtrekken in brede zin, waar de buurtschap ook last van had, weet men inmiddels de weg omhoog weer te vinden.

- Bekveld FM is naar eigen zeggen de gezelligste piraat van deze buurtschap en verre omstreken.

Reactie toevoegen