Beinum

Wijk
Doesburg
Liemers
Gelderland

Beinum richtingbord HF [800x600] [640x480].jpg

Beinum, voormalige buurtschap van Angerlo, thans wijk van Doesburg, is postaal en in de BAG geen woonplaats. In de atlas en ook ter plekke wordt het echter kennelijk wel als plaats gezien want het staat in blauw aangegeven en niet in wit.

Beinum, voormalige buurtschap van Angerlo, thans wijk van Doesburg, is postaal en in de BAG geen woonplaats. In de atlas en ook ter plekke wordt het echter kennelijk wel als plaats gezien want het staat in blauw aangegeven en niet in wit.

Beinum

Terug naar boven

Status

- Beinum is een voormalige buurtschap, thans wijk in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Doesburg. T/m 1956 gemeente Angerlo.

- Beinum is geen woonplaats in de zin van het postcodeboek en de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en wordt als wijk van Doesburg beschouwd, hoewel ze door water van elkaar zijn gescheiden (zie bij Ligging). In de provincie-atlas Gelderland (1) en op richtingborden ter plekke (want in blauw aangegeven en niet in wit) wordt de naam nog wel als plaatsnaam vermeld.

Terug naar boven

Ligging

Beinum ligt Z van Doesburg en wordt van het oude Doesburg gescheiden door de Oude IJssel en het Broekhuizerwater. In het zuiden scheidt de N338 de wijk van de kern Angerlo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Beinum 24 huizen met 173 inwoners. Tegenwoordig heeft de wijk ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners. Dat is dus bijna net zo groot als de oude stad zelf (de gemeente Doesburg, die alleen de stad beslaat, heeft ruim 11.000 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1957 is het grondgebied van de buurtschap Beinum overgegaan van de gemeente Angerlo naar de gemeente Doesburg, waardoor Doesburg naar het zuiden kon uitbreiden.

- Geschiedenis van buurtschap en woonwijk Beinum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2012 is in Beinum-West een nieuwe wijk met ca. 200 woningen opgeleverd. Bijzonder is dat men erin geslaagd is om kwaliteit en betaalbaarheid te combineren en dat er geen sprake is van een projectontwikkelaar (wellicht is er een causaal verband tussen de beide factoren...). Het project trekt dan ook landelijke belangstelling.

- Beinum, kenmerken per buurt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Midden in de wijk staat nog de oude boerderij De Grote Pol (Bingerdenseweg 58). In juni 2014 heeft de Raad van State bepaald dat dit een hobbyboerderij mag blijven.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Wijkraad Beinum.

- Werk: -  Op Werkstation Beinum - een afdeling van zorginstelling Philadelphia - werken mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Er werken: mensen met een verstandelijke beperking in een arbeidsmatige dagbesteding; mensen die vanuit de WSW bij hen gedetacheerd zijn; stagiaires van VSO en ZMLK scholen die ervaren hoe het is om je dag arbeidsmatig door te brengen; mensen waarmee ze samen kijken naar hun perspectief op de arbeidsmarkt. De  lichte industriële werkzaamheden bestaan onder andere uit: verpakken, ompakken en inpakken van producten; sealen en krimpen van diverse plastic zakjes; vergaren en verpakken van verschillende materialen; verzendklaar maken van postpakketten; montage en assemblage; aanbrengen van verschillende formaten stickers; tellen of wegen en daarna verpakken; bezorgen van flyers en affiches en spandoeken van evenementen ophangen; verzorgen van de was van een aantal ondernemers uit Doesburg en voor diverse locaties van Philadelphia.

Reactie toevoegen