Beets

Plaats
Dorp
Edam-Volendam
Waterland
Noord-Holland

Beets..JPG

Beets, aan de Korsloot, vroeger een open verbinding met de Zuiderzee

Beets, aan de Korsloot, vroeger een open verbinding met de Zuiderzee

Beets. (2).JPG

Het mooie, waterrijke dorp Beets

Het mooie, waterrijke dorp Beets

Beets. (3).JPG

Hier staan we bij de kerk van Beets

Hier staan we bij de kerk van Beets

NH gemeente Beets in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Beets in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Beets in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Beets

Terug naar boven

Status

- Beets is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Edam-Volendam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1970. Per 1-8-1970 over naar gemeente Zeevang, in 2016 over naar gemeente Edam-Volendam.

- Wapen van de voormalige gemeente Beets.

Terug naar boven

Naam

Kwam ook elders voor
In oude documenten (tot begin 20e eeuw) kun je ook nog een ander dorp met deze naam tegenkomen, namelijk als dorp in Fryslân. Dit dorp is echter de afgelopen eeuw geleidelijk grotendeels verdwenen en leeft ter plekke nog voort als buurtschap Ald Beets.

Oudere vermeldingen
1435 van der Beetze, 1480-1481 en 1680 herdruk 1745 Beets, 1514 Beetsch, 1575 Ter Beeks.

Naamsverklaring
Betekent het Friese beets, een geassibileerde vorm van beek 'natuurlijke waterloop'. Zie ook beetse 'laaggelegen, 's winters onderlopend grasland'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Beets ligt ZO van de dorpen Oudendijk, Grosthuizen, Avenhorn en De Goorn, ZW van de dorpen Scharwoude en Berkhout en de stad Hoorn, W van het dorp Schardam, N van het dorp Oosthuizen, NO van het dorp Middenbeemster, ONO van de dorpen Noordbeemster en Westbeemster en OZO van het dorp Schermerhorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Beets, die slechts het dorp omvat, 71 huizen met 412 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 525 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging Beets. De vereniging geeft twee keer per jaar een blad uit: 'de Chronyck van het dorp de Beets'. Het blad bevat veel informatie over de geschiedenis van dorp en inwoners. De vereniging beschikt over een aantal ruimten in dorpshuis De Drie Hamers, waar het archief en vele voorwerpen liggen opgeslagen. Samen met drie zusterverenigingen in de Zeevang (Oud-Quadyck, Historisch Genootschap Oud-Middelye en Historische Vereniging Oosthuizen) maakt de vereniging deel uit van Stichting Historisch Zeevang. Voor zover ons bekend is de vereniging niet middels een website of -pagina op het internet aanwezig.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beets heeft 4 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk van Beets is een eenbeukige kruiskerk, bestaande uit een driezijdig gesloten koor, een dwarsbeuk (transept) met vrij korte armen en een schip. Op het westeind van het schipdak staat een houten torentje. Het bouwjaar van de oorspronkelijke kerk wordt geschat rond 1360, uitgevoerd in hout (vaksteenconstructie) of baksteen en voorzien van een zadeldak met schildeind. In de loop der eeuwen is er natuurlijk het nodige aan verbouwd en gerestaureerd. De luidklok dateert uit 1650 en is gegoten door François en Pieter Hemony. In 1943 is de klok (t.b.v. de Duitse kanonnenindustrie) uit de toren verwijderd en opgeslagen in een depot ergens in Groningen. Na de oorlog bleek de klok gelukkig bewaard te zijn gebleven en kon daarom worden teruggeplaatst.

In 1982 komt de kerk in het bezit van Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK), omdat de lokale gemeenschap het onderhoud niet meer kan opbrengen. In 2011 is de kerk gerestaureerd. De restauratie kostte 1,2 miljoen euro, bij elkaar gebracht door het Rijk, de provincie Noord-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Waterland en particuliere giften. Tegenwoordig zet Stichting Vrienden van de Beetser Kerk zich in voor het behoud van de monumentale kerk van Beets, middels o.a. het organiseren van activiteiten op sociaal, cultureel, maatschappelijk en religieus gebied. Regelmatig, vrijwel maandelijks, zijn er theatervoorstellingen en concerten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Evenementen Beets (SEB) organiseert jaarlijks begin april (in 2020 voor de 33e keer) een - naar eigen zeggen - fantastisch 'Feesttent' weekend, met dj's e.a. artiesten en live bands.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Beets, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Beets (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Beets van het Dorpshuis op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Beets heeft als doelstelling om een brug te slaan tussen het dorp en het gemeentebestuur van de gemeente Edam-Volendam. De dorpsraad is geen verlengstuk van het gemeentebestuur naar de inwoners, noch is zij een breekijzer voor individuele inwoners om iets gedaan te krijgen van de gemeente. In de Dorpsraad komen allerlei onderwerpen aan de orde die het dorp aangaan met als doel de leefomgeving in het dorp te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Daarvoor wordt contact onderhouden met de gemeente, de school, het dorpshuis, Stichting Kerk en natuurlijk de inwoners.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Drie Hamers in Beets is gebouwd in 1970 ter vervanging van het oude café op dezelfde plek. Het gehele gebouw is gefinancierd door het dorp zelf en de grond is in eigendom. In 2013 heeft er een grootscheepse renovatie plaatsgevonden. Het dak is vervangen en het gehele pand is voorzien van isolerend glas en isolerende materialen. Ook zijn alle elektra en verwarming installaties en leidingen vervangen. Dankzij deze grondige renovatie zijn ze weer helemaal klaar voor de komende veertig jaar.

Vele verenigingen maken gebruik van het dorpshuis, zoals de gymclub, “nut en vermaak”, de ijsclub, badminton en vele andere. Ook zijn er twee biljartclubs actief die op donderdag- en vrijdagavonden in het cafe biljarten. Nieuwe verenigingen of clubs zijn altijd welkom om gebruik te maken van de faciliteiten. Ze hanteren hiervoor zeer schappelijke tarieven.

Sinds 2017 beschikken ze over zonnepanelen op het dak. Ze hebben dit gedaan om het dorpshuis energiezuiniger en duurzamer te maken. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De NAM compenseert hiermee het dorp voor de overlast door proefboringen naar gas in de Beemster in 2015. Ook de gemeente Edam-Volendam heeft er aan bijgedragen.

- Onderwijs: - Basisschool Meester Haye is een echte dorpsschool en heeft een verbindende functie binnen de dorpsgemeenschap van Beets. Ze vieren samen feesten en sluiten projecten schooloverstijgend af en nodigen regelmatig alle inwoners uit om op school te komen kijken waar de kinderen mee bezig zijn. Het is een kleine school met 50 leerlingen verdeeld over drie lokalen. Daardoor zijn de communicatielijnen heel kort. Iedereen kent elkaar en is makkelijk aanspreekbaar. Zelfstandig werken is een belangrijk onderdeel van het leerproces. De leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen. De leerkrachten maken gebruik van elkaars deskundigheid. Ze doen diverse activiteiten naast het lesprogramma zoals museum- en theaterbezoek, excursies, schoolvoetbal, Koningsspelen, schoolreisje en schoolkamp. De school is landelijk gelegen aan de Beemsterringvaart. De natuur is zo heel vlakbij en ze ondernemen graag allerlei buitenactiviteiten zoals vissen en werken in de moestuin.

Reactie toevoegen