Beerze

Plaats
Buurtschap
Ommen
Salland
Overijssel

beerze schaapskooi 1948 [640x480].jpg

Beerze schaapskooi 1948

Beerze schaapskooi 1948

Beerze

Terug naar boven

Status

- Beerze is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen. T/m 30-4-1923 gemeente Ambt-Ommen.

- De buurtschap Beerze heeft een eigen postcode (7736) en postale plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie GBA en is daarmee een officiële woonplaats die formeel dus niet onder een buurdorp valt. In de praktijk is men voor voorzieningen wel op buurdorpen aangewezen, met name Beerzerveld en Mariënberg.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Beerze ligt O van Ommen en grenst in het N aan de rivier de Vecht, in het O aan de provincialeweg N36 (Almelo - Ommen) en de Z grens wordt gevormd door de weg Beerzerhaar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Beerze 21 huizen met 154 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 90 huizen met ca. 220 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger was Beerze een pleisterplaats voor vechtschippers met hun zompen op hun route vanuit Duitsland naar Zwolle. Bekend was schippersherberg De Goede Vrouwedie naast het latere theehuis, nu camping De Roos, was gelegen. In het begin van de 20e eeuw was er een spoorweghalte bij het landgoed Beerze. Van 1905 tot 1932 had de buurtschap een stopplaats aan de spoorlijn Zwolle-Stadskanaal.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap is zeer karakteristiek vanwege haar hallenhuisboerderijen. Een deel van Beerze is een beschermd dorpsgezicht.

- Beerze heeft 9 rijksmonumenten.

- Beerze heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Beerze.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur (op de avond van 2e paasdag).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Nabij Beerze liggen veel wandelroutes. Tijdens een wandeling loop je door zandverstuivingen, dan weer langs bossen, veenputten of heide. Hier waan je je in vervlogen tijden en ervaar je intens de rust en ruimte. Wel eens een raaf gezien? In dit gebied wordt deze zwarte, grote en schuwe vogel regelmatig gespot. Ga eens ‘s ochtends vroeg op pad. De kans is groot dat je oog in oog komt te staan met een ree of een van de vele andere dieren in dit verrassende gebied.

- Sinds 2015 is er de Natuurwerkgroep Beerze, die enkele keren per jaar de Beerze Bulten onderhoudt. Zo slaat men twee vliegen in één klap: de natuur heeft er baat bij en de inwoners hebben er een gelegenheid bij om elkaar te ontmoeten en (beter) te leren kennen.

- De adder krijgt vrij spel rond het spoor bij Beerze. Natuurbeheerders van Landschap Overijssel hebben in 2008 langs het traject bomen gekapt om ruimte te maken voor deze slangensoort. Zij hopen dat de strook naast het spoor een corridor gaat vormen tussen verschillende gebieden waar de reptielen te vinden zijn.

- Natuurreservaat Beerze omvat de Beerzerbelten, het Beerzerveld, het Beerzerzand en landgoed Beerze. Het Beerzerveld (niet te verwarren met het dorp Beerzerveld, dat enkele kilometers naar het ZO ligt) bestaat uit (deels versnipperde) open heide en een vergraven hoogveenlandschap met veenputten. Veenputten zijn vroeger door de boeren gegraven om het turf onder een dik pakket zand weg te halen. Deze putten hebben nu bijzondere natuurwaarde. Verbossing vormt hier echter een bedreiging. Maaien, plaggen en begrazing voorkomen helaas niet voldoende dat de verbossing plaats vindt. Om de heide als waardevol (cultuur)landschap, zowel wat haar openheid als typische flora en fauna betreft, te behouden heeft Landschap Overijssel daarom in 2010 grove dennen, berken en oprukkende bosranden in het gebied gekapt. Zij vormden namelijk een groot probleem voor aanwezige soorten van zure vennen, vochtige en droge heide.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Beerze.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Beerze.

Reactie toevoegen