Beers

Plaats
Dorp
Land van Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

beers_tuigpaardendag.jpg

De Tuigpaardendag Beers is een concours op het rustieke Landgoed De Barendonk. In deze mooie omgeving worden in een sfeervolle ambiance aangespannen-paardenwedstrijden in verschillende rubrieken (tuigpaarden, Hackneys, Friezen en trekpaarden) verreden.

De Tuigpaardendag Beers is een concours op het rustieke Landgoed De Barendonk. In deze mooie omgeving worden in een sfeervolle ambiance aangespannen-paardenwedstrijden in verschillende rubrieken (tuigpaarden, Hackneys, Friezen en trekpaarden) verreden.

beers_cv_de_bokkerijers.jpg

Het carnaval in Beers wordt georganiseerd door carnavalsvereniging De Bokkerijers

Het carnaval in Beers wordt georganiseerd door carnavalsvereniging De Bokkerijers

beers_park_beerse_overlaat.jpg

Het in 2015 aangelegde park, tussen Kerkeveld, Broekhofsestraat en Provincialeweg, is een weergave van de topografische kaart van de Beerse Overlaat, die zich 40 km lang uitstrekte tussen Beers en 's-Hertogenbosch.

Het in 2015 aangelegde park, tussen Kerkeveld, Broekhofsestraat en Provincialeweg, is een weergave van de topografische kaart van de Beerse Overlaat, die zich 40 km lang uitstrekte tussen Beers en 's-Hertogenbosch.

beers_overstroming_kopie.jpg

Tegenwoordig is steltlopen een spelletje, maar in Beers was het eeuwenlang noodzaak om die dingen in huis te hebben: als er weer eens een overstroming was i.v.m. de Beerse Overlaat, kon men zo tenminste nog droog naar de bakker lopen om brood te kopen...

Tegenwoordig is steltlopen een spelletje, maar in Beers was het eeuwenlang noodzaak om die dingen in huis te hebben: als er weer eens een overstroming was i.v.m. de Beerse Overlaat, kon men zo tenminste nog droog naar de bakker lopen om brood te kopen...

beers_beerse_overlaat_beerse_maas_kopie.jpg

Tot in de jaren dertig van de 20e eeuw liet men bij hoogwater van de Maas deze 'gecontroleerd overstromen' d.m.v. de Beerse Overlaat bij Beers. Het water stroomde dan 40 km lang richting 's-Hertogenbosch, waar het via de Dieze weer in de Maas kwam.

Tot in de jaren dertig van de 20e eeuw liet men bij hoogwater van de Maas deze 'gecontroleerd overstromen' d.m.v. de Beerse Overlaat bij Beers. Het water stroomde dan 40 km lang richting 's-Hertogenbosch, waar het via de Dieze weer in de Maas kwam.

beers_windmotor_southern_cross.jpg

Zo'n windmolen als op de foto is een 'windmotor', en wordt vaak Amerikaanse windmotor genoemd omdat deze daar is uitgevonden. Deze windmotor in Beers is echter van het merk Southern Cross uit Australië. (© Leo van der Drift)

Zo'n windmolen als op de foto is een 'windmotor', en wordt vaak Amerikaanse windmotor genoemd omdat deze daar is uitgevonden. Deze windmotor in Beers is echter van het merk Southern Cross uit Australië. (© Leo van der Drift)

beers_strandje_kopie.jpg

Een van de vele plannen uit het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (iDOP) Beers die zijn gerealiseerd, is een dorpsstrandje aan de Kraaijenbergse Plassen. In 2017 is het gereedgekomen.

Een van de vele plannen uit het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (iDOP) Beers die zijn gerealiseerd, is een dorpsstrandje aan de Kraaijenbergse Plassen. In 2017 is het gereedgekomen.

beers_de_dorps-courant.jpg

De zeer informatieve en fraaie, in kleur uitgevoerde 'de Dorps-Courant' verschijnt 11 keer per jaar huis aan huis in Beers. Via een link onder het kopje Links is hij ook online te lezen. Handig voor mensen 'van buiten' die ook op de hoogte willen blijven.

De zeer informatieve en fraaie, in kleur uitgevoerde 'de Dorps-Courant' verschijnt 11 keer per jaar huis aan huis in Beers. Via een link onder het kopje Links is hij ook online te lezen. Handig voor mensen 'van buiten' die ook op de hoogte willen blijven.

NB gemeente Beers in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Beers in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Beers in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Beers

Terug naar boven

Status

- Beers is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1993. In 1994 over naar gemeente Cuijk, in 2022 over naar gemeente Land van Cuijk.

- De gemeente Beers is per 1-8-1942 vergroot met de gemeente Gassel en met een deel van de gemeente Linden, zijnde het dorp (Groot) Linden.

- De inwoners van Beers zetten zich massaal in voor het behoud van hun zelfstandigheid, maar zonder succes. Ook pogingen om met Haps samen te gaan, als een soort buffer tussen Cuijk en Boxmeer, lijden schipbreuk. Uiteindelijk wordt de gemeente in 1994 gesplitst: Beers en Linden komen bij Cuijk en Gassel gaat naar Grave.

- Wapen van de voormalige gemeente Beers. - In het dorp is het wapen op 2 gevelstenen te vinden, en wel aan de gevels van de panden op Grotestraat 1 en 4.

- Onder het dorp Beers vallen ook de buurtschappen De Plaats en Dommelsvoort.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Bèèrs.

Oudere vermeldingen
1305 kopie 16e eeuw Beerse, 1308 Berze, 1381-1383 Beers.

Naamsverklaring
Wel te verbinden met het Middeleeuws-Latijnse bersa 'omhaagd jachtgebied', dat zelf mogelijk van Germaanse origine is. Vergelijk Oostelbeers, Besselaar, Bears.(1)

Terug naar boven

Ligging

Beers ligt W van Cuijk. De dorpskern grenst in het N aan de N321 (Cuijk - Grave).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Beers 114 huizen met 717 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 19/154 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen De Elst 11/67, De Dommelsvoort 10/69, De Plaats 8/54, Vianen 33/168 (die daarmee op dat moment dus groter was dan de hoofdplaats!), De Lage Heide 13/67 en De Hoven 20/138. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Beers op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 heeft de Dorpsraad samen met de inwoners het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (iDOP) Beers opgesteld. De hoofdlijn van de visie was: een krachtig centrum met goede voorzieningen voor de verenigingen en de jeugd, strategisch bouwen voor een goed woningaanbod en sterke ruimtelijke structuur, sterke verbindingen tussen Beers en haar omgeving, en evenwichtig investeren in een mooi dorp en een aantrekkelijk en levendig buitengebied. In het plan zijn 28 projecten genoemd. Voor de projecten sportveldje, dorpsplein, dorpsentree en strandje heeft het dorp iDOP-geld gekregen.

Maar ook andere projecten zijn al uitgevoerd, zoals uitbreiding van Kloosterhof met kleedlokalen, opknappen van speelveldjes, 14 CPO-woningen, wandelknooppuntennetwerk, en transparantere communicatie door de dorpsraad o.a. via een website. Het wensbeeld zoals geschetst in 2010 wordt dus stukje bij beetje steeds meer werkelijkheid.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beers heeft 20 rijksmonumenten (onder de link staat 22 maar er staan er 2 dubbel in), zijnde de Sint Lambertuskerk met toebehoren (toren, 7 grafkruisen van de fam. Barten, een grafmonument met Piëtabeeld en een calvariegroep), T-boerderij Broekherberg uit 1875 op Broekkant 7, de boerderij uit ca. 1850 met schuur en bakhuis op Broekkant 11, het voormalige gemeentehuis uit 1915 op Grotestraat 4, Huis Ossenbroek uit ws. 2e helft 18e eeuw met parkaanleg en jachtopzienerswoning op Heuf 16, en molenromp De Hoop uit 1850.

- De huidige RK Lambertuskerk (Kerkeveld 2) dateert uit 1890. De 15e-eeuwse toren van de vorige kerk is daarbij gehandhaafd, maar is wel verhoogd en heeft een nieuwe spits gekregen. De kerk is een neogotische kruisbasiliek, ontworpen door architect Caspar Franssen, die meer dan 50 RK kerken heeft ontworpen. Franssen was een leerling van de gerenommeerde architect Pierre Cuypers, die meer dan 100 kerken heeft ontworpen, waarvan er ongeveer 70 zijn gebouwd. - Beschrijving orgel Sint-Lambertuskerk. De kerk wordt in de loop van 2019 aan de eredienst onttrokken. Het gebouw wordt daarna herbestemd tot een locatie voor concerten, optredens, congressen, diners, exposities, bruiloften, koffietafels en dergelijke. De initiatiefnemers voor de herbestemming zijn ondernemer Jan Hendrix uit Cuijk en de in Beers geboren Gerthy Laham-Keijzers uit Vianen, de vrouw van Jalal Laham, voormalig topman van de Cuijkse vleesverwerker Teeuwissen.

- Het Mariakapelletje (Heuf 27) is gebouwd tijdens een zomerkamp van het Brabants Studentengilde in 1942, bij de toegang naar landgoed Hiersenhof, destijds in bezit van prof. dr. J.E. de Quay (en nog altijd in bezit van dit geslacht). De RK studenten plachten tijdens zo’n kamp wel vaker een Mariakapelletje te bouwen, maar alhier krijgt het een speciale betekenis vanwege de gijzeling door de Duitsers van De Quay in Sint-Michielsgestel en diens mogelijke executie. De Quay, voormalig leider van de Nederlandsche Unie en later premier en Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, blijft gelukkig gespaard.

Dagelijks steken omwonenden en voorbijgangers er nog altijd kaarsen op en/of brengen er bloemen, in het bijzonder jaarlijks rond Maria Hemelvaart (15 augustus) en op de dag (half juli) dat de langeafstandslopers van de Nijmeegse Vierdaagse de Mariakapel passeren. Velen van hen gaan dan even de kapel binnen om een kaars op te steken en te bidden. Zij hopen daarmee zegen over hun voettocht af te smeken, zodat hij tot een goed einde kan worden gebracht. De Lambertusparochie te Beers houdt jaarlijks een ‘bedevaart’ naar de Mariakapel omstreeks Maria Hemelvaart, die vooraf gegaan wordt door een mis in de parochiekerk.

- Molen De Hoop (Molenstraat 1) uit 1840 is destijds gebouwd als schorsmolen voor de Cuijkse leerlooi-industrie. In de jaren vijftig van de 20e eeuw is dit één van de allerlaatste molens in Nederland die nog in gebruik is als looimolen: een molen waarop eikenschors tot een poeder, run genaamd, wordt vermalen, dat in die tijd nog gebruikt wordt in de leerlooierij. Tegenwoordig is alleen in Megen nog een molen met een dergelijke functie nog geheel in originele staat terug te vinden, al is het 'schorskoppel' daar al lang niet meer (als zodanig) in bedrijf (begrijpelijk: run is giftig en irriteert de huid; daarom wordt het ook niet meer geproduceerd).

In 1960 wordt de molen onttakeld. Inwoners hebben geijverd voor restauratie/herbouw maar dat is niet gelukt. De molenromp is in 2012 door de gemeente verkocht en krijgt een woonbestemming. De romp wordt naar advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gerestaureerd naar de toestand die hij had medio jaren zestig / zeventig van de 20e eeuw.

- De windmotor tegenover Verlengde Molenweg 12 is van Australisch fabrikaat, merk Southern Cross. Dit fabrikaat is gestart in 1903 en wordt nog altijd gemaakt. De windmotor is overgenomen van het destijds failliet gegane Land van Ooit te Drunen en is hier in 2002 geplaatst om drinkwater op te pompen voor het vee.

- In 1950 onthult Jan de Quay, destijds Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant, het monument ter herinnering aan de afsluiting van de Beerse Overlaat. Het keramische beeld stelt drie dijkwerkers voor. Het opschrift op het monument van de hand van Peter Roovers spreekt boekdelen: "Geen betere bate dan de kost / Die ons van overlast verlost / En van de Beerse Overlaat / Niets dan ’t gedenken overlaat." Het monument staat tot 2015 onopvallend langs de Provincialeweg richting Gassel. Op initiatief van inwoners van Beers is het monument in 2015 naar de dorpsentree verplaatst. Dit om het monument de prominente plek te geven die het toekomt en daarmee de herinnering beter levend te kunnen houden.

- Het Land van Cuijk was een van de beroemde fokgebieden van het roodbonte runderras, dat zijn oorsprong vond in de gebieden rond de grote rivieren Maas, Rijn en IJssel. De Nederlandse veeteelt heeft wereldwijd een sterke reputatie. Dat geldt in de eerste plaats voor de runderen, maar ook de fokkerij van varkens, paarden en schapen kent een historie vol hoogtepunten. Daarvan geeft het Nationaal Veeteelt Museum in Beers een beeld.

Het museum laat zien hoe Nederland sinds de tweede helft van de 20e eeuw dankzij de kunstmatige inseminatie (KI) toonaangevend is geworden op het gebied van de veeverbetering. KI is in Nederland in 1949 in Beers voor het eerst toegepast, in het eerste KI-station van Nederland, waarin tegenwoordig het museum is gevestigd. De centrale hal geeft een inleiding en historisch overzicht. De aangrenzende zalen tonen het verhaal van de veeteelt: waarom mensen dieren houden en hoe mensen dieren fokken. In het laboratorium wordt duidelijk gemaakt hoe mensen dieren kunnen ‘maken’. Het museum heeft een grote collectie instrumenten die gebruikt werden en worden bij kunstmatige inseminatie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Bokkerijers.

- Jaarlijks is er op een zondag in juli de Tuigpaardendag Beers, een concours op het rustieke landgoed De Barendonk. In deze prachtige omgeving worden in een sfeervolle ambiance verschillende aangespannen wedstrijdrubrieken voor Tuigpaarden, Hackneys, Friezen en Trekpaarden verreden. Voor de kinderen is er een kinderboerderij en knutselhoek en kunnen ze zich laten sminken. Op de gezellige landgoedmarkt zijn allerlei (streek)producten en vers fruit te verkrijgen.

Én er is de Hooivorkdartcompetitie, waarbij ca. 10 teams van 3 personen strijden om de Gouden Barendonkse Hooivork, een wisselbokaal. Het hooivorkdarten is "een heerlijk spel waarbij kunst, behendigheid en kracht een belangrijke rol spelen en waarbij ontspanning, spanning en sport samenkomen", aldus de organisatie. Bij het hooivorkdarten wordt met een hooivork op een baal stro met daarop een grote roos gegooid , waarbij de middelste vorkpunt het aantal punten aangeeft.

- Eveneens op een zondag in juli is er de manifestatie Beers Best, met de traditionele snuffelmarkt, de gezellige kindermarkt, de braderie, de kinderboerderij en vele spetterende optredens en demonstraties. Zo zijn er bijvoorbeeld de mensen van Duikteam Atlantis uit Cuijk. Bezoekers van Beers Best kunnen echte persluchtmaskers opzetten en daarmee een duik maken in het bassin. Deze demonstratie trekt al jaren vele enthousiaste deelnemers en toeschouwers. Ieder jaar weten duizenden bezoekers uit de regio dit zinderende zomerfestijn te vinden.

- Kloosterfeest (weekend in oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Beers heeft vroeger veel geleden onder vrijwel jaarlijks terugkerende hoogwaterstanden - met als gevolg overstromingen - van de Maas. Bij de Beerse Overlaat mocht de Maas sinds de middeleeuwen in geval van nood 'gecontroleerd overstromen'. Bij Beers, tussen Linden en Cuijk en tussen Gassel en Linden, waren daartoe twee lagere plekken in de oeverwallen aangelegd, de zogeheten Beerse Overlaat. Bij hoog water stroomde het rivierwater over deze oeverwallen, en stroomde zo bijna 40 km verder richting 's-Hertogenbosch om daar via de Dieze weer in de Maas uit te komen. Dit traject kreeg de naam 'Beerse Maas' en ook wel 'groene rivier'.

De Beerse Maas had een sterk negatieve invloed op de agrarische en sociaal-economische ontwikkeling van het hele Maasland. Stadjes en dorpjes langs de Maas waren wekenlang geïsoleerd. Honderden hectare vruchtbare grond konden alleen maar als hooiland gebruikt worden. Om de schade nog enigszins beperkt te houden, werd de regel ingesteld dat de Beerse Overlaat alleen tussen 15 november en 15 maart mocht werken. Door de 'normalisatie' van de Maas - waaronder veel bochtafsnijdingen tussen Grave en Blauwe Sluis - kon de Beerse Overlaat in 1942 buiten werking worden gesteld.

De Beerse Overlaat was het grootste noodoverloopgebied van Nederland en misschien wel van heel West-Europa. Het is een uniek fenomeen omdat het van de eerste bedijking in de middeleeuwen tot en met het midden van de 20e eeuw onafgebroken dienst heeft gedaan om overtollig Maaswater af te voeren.

In 2009 is definitief besloten dat de Beerse Overlaat niet opnieuw een noodoverloopgebied wordt voor de Maas. De polder wordt niet langer voor dit doel gereserveerd. Dat blijkt uit het Nationaal Waterplan dat het kabinet in 2009 heeft vastgesteld. Toenmalig staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vond het inrichten van polders voor wateropvang niet effectief genoeg. De provincie Noord-Brabant heeft zich sterk verzet tegen de aanwijzing van de Beerse Overlaat als noodoverloopgebied, omdat het gebied daardoor voor veel zaken op slot zou worden gezet. Er wordt gewerkt aan alternatieven. Om de Maas meer ruimte te geven, kunnen bijvoorbeeld op verschillende plaatsen de uiterwaarden worden afgegraven.

- Het in 2015 aangelegde park tussen Kerkeveld, Broekhofsestraat en Provincialeweg, is een weergave van de topografische kaart van de Beerse Overlaat die zich uitstrekte tussen Beers en 's-Hertogenbosch. De dorpen in de omgeving zijn in het gras weergegeven door tegels met de namen erop. Het kronkelige asfalt symboliseert het water van de rivier de Maas. De vlakte gemaakt van het materiaal Gravier d’Or weerspiegelt het gebied dat vroeger bij hoog water overstroomde. Dat gebied werd en wordt nog altijd de Beerse Overlaat genoemd. Het park is ontworpen door de Beerse landschapsarchitect Feiko Heurkens. Het is aangelegd op initiatief van inwoners van Beers met plaatselijke bedrijven en ondersteund door de gemeente Cuijk.

- Een groot deel van het buitengebied N van Beers is sinds 1968 afgegraven voor de winning van industriezand, grind en klei. Dit heeft geleid tot het ontstaan van de Kraaijenbergse Plassen, die inmiddels een belangrijke toeristische pijler zijn geworden voor dit dorp en buurdorp Linden. Aan de plassen liggen enkele jachthavens en tientallen strandjes. De plassen worden lokaal ook wel kortweg de Kraaij genoemd, naar de waterloop die hier oorspronkelijk liep als uitloper van de Maas.

- N van het dorp is aan de rand van de Kraaijenbergse Plassen een dorpsstrandje aangelegd. De inrichting komt in 2017 gereed.

- De bossen van landgoed Ossenbroek zijn vrij toegankelijk. Het huis en omliggend privé-park zijn dat niet. Landgoed Hiersenhof van de fam. De Quay is niet toegankelijk.

- Natuurpad De Hulsdonk begint bij het informatiebord aan de Millseweg in Beers, vlak na het bord 'einde bebouwde kom'. De Hulsdonk was vóór de in 1996 afgeronde ruilverkaveling een grootschalig agrarisch landschap, bestaande uit akkers, weilanden en rechte afwateringssloten. Het gebied is heringericht en rond de bestaande Tochtsloot zijn poelen aangelegd. Deze poelen vormen een leefgebied voor amfibieën, waterplanten, waterdieren en insecten die in een waterrijke omgeving thuis horen. Naast het aanleggen van poelen is de oever van de Tochtsloot afgegraven, zijn er struiken aangeplant en is er een wandelpad aangelegd. Door de combinatie van bomen en struiken met veel zaden en bessen en water zijn er veel vogels en insecten waar te nemen. Ook kun je er sporen zien van dassen en reeën.

- Varkenshouder Gerbert Oosterlaken van Hoeve De Hulsdonk (Elstweg 42) heeft in 2013 een gloednieuwe stal gebouwd volgens de modernste inzichten. Hij wil graag laten zien hoe dat er tegenwoordig aan toegaat. Daarom heet het een Zichtstal. Je bent dagelijks welkom om er te komen kijken. Tijdens de zomertijd-periode van 10.00 uur tot 20.00 uur, tijdens de wintertijd van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zie ook het YouTube-filmpje over Zichtstal Hoeve De Hulsdonk.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Beers, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Beers (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Beers.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Beers op Facebook. - De zeer informatieve en fraaie in kleur uitgevoerde dorpskrant de Dorps-Courant verschijnt sinds 1997 11x per jaar huis aan huis in Beers. Via deze link is de Dorps-Courant ook online te lezen (ook oudere nummers). - De Dorps-Courant op Facebook. Dit is - naast de Tuigpaardendag - een mooi voorbeeld van 'waar een klein dorp groot in kan zijn', want menig groter dorp moet iets dergelijks ontberen.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Beers is opgericht in 1995.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging 't Neie Huukske is er voor de straten De Wieken, Maalstoel, Windpeluw, De Vang, Korte Spruit, Het Spoor, de Zandweg en Het Vonder.

- Onderwijs: - Basisschool Dr. Jan de Quay is een katholieke school die openstaat voor mensen van alle levensovertuigingen. Het is de enige school in het dorp en wil een echte dorpsschool zijn, waar mensen zich thuis voelen en waar ieder kind zichzelf kan en mag zijn. De school biedt ook onderdak aan BSO Quakel.

- Jeugd: - Jong Nederland Beers biedt kinderen belangrijke levenslessen door vooral te dóen: ontspanning, samen spelen, samenwerken en vooral plezier maken en lekker je gang gaan, binnen de door de leiding gestelde kaders natuurlijk. Veel kinderen blijven van hun 4e tot hun 16e lid. Het programma dat de kinderen wordt aangeboden is per leeftijdsgroep uniek en bouwt op qua spanning en uitdaging, de kinderen worden naarmate ze ouder worden steeds meer betrokken bij het maken van het programma en de rol van de leiders verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. De accommodatie biedt de kinderen de mogelijkheid om te sporten, te spelen, te knutselen en buiten te zijn. Verder zijn er door het jaar heen diverse vaak meerdaagse activiteiten zoals kamperen elders in de regio en in de Ardennen.

- Muziek: - Op 31 januari 1938, bij de geboorte van prinses Beatrix, wordt door het toenmalige Oranje-comité het initiatief genomen tot de oprichting van een muziekvereniging. Gelet op de oprichtingsdatum had de harmonie 'Beatrix' kunnen heten, maar omdat pas op 5 augustus 1939, de geboortedag van prinses Irene, voor het eerst in het openbaar wordt opgetreden, krijgt de harmonie de naam 'Irene'.

- Zorg: - Zorgboerderij De Tienmorgen biedt mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding. Dat kan bijv. zijn het verzorgen van de dieren, het onderhouden van de boerderij en de camping, werken in de moestuin, helpen op het terras of bij activiteiten, schoonhouden van de ruimten, uitvoeren van klein technisch onderhoud. Ook de sociale contacten die daarbij worden aangeleerd en opgedaan zijn van belang, evenals de diervriendelijke omgang met en verzorging van de dieren.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Beers.

Reactie toevoegen