Barlo

Plaats
Buurtschap
Aalten
Achterhoek
Gelderland

Barlo monument (Kopie).JPG

Barlo, oorlogsmonument (2009) ter nagedachtenis aan de omgekomen inwoners tijdens een bombardement d.d. 30-3-1945.

Barlo, oorlogsmonument (2009) ter nagedachtenis aan de omgekomen inwoners tijdens een bombardement d.d. 30-3-1945.

Barlo monument toelichting (Kopie).JPG

Barlo, toelichting bij het oorlogsmonument

Barlo, toelichting bij het oorlogsmonument

Barlo

Terug naar boven

Status

- Barlo is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten.

- De buurtschap Barlo valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aalten.

- De buurtschap Barlo heeft een kleine kern, een zogeheten ´bebouwde kom´, met daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden). Het grote buitengebied van de buurtschap is daarentegen niet bebord, zodat je niet weet wanneer je het grondgebied van de buurtschap betreedt of verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Bale.

Oudere vermeldingen
Baarlo, 1294-1295 silva Berlewalde, 1366 Berle.

Naamsverklaring
Samenstelling van bar ´kaal´ en lo ´bos´. Vergelijk Baarlo.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Barlo ligt N van het dorp Aalten, rond de Markerinkdijk. De buurtschap ligt verder ONO van het dorp Varsseveld, ZO van het dorp Harreveld, Z van de stad Lichtenvoorde, ZW van het dorp Vragender, WZW van het dorp Winterswijk en NW van de stad Bredevoort.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Barlo 74 huizen met 619 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap volgens de gemeente ca. 110 inwoners, maar vermoedelijk duidt zij hiermee alleen op de bebouwde kom. Met het buitengebied erbij heeft de buurtschap namelijk beduidend meer inwoners. Met het aantal van ca. 110 inwoners zou de buurtschap overigens ca. 45 huizen hebben, vermoedelijk dan enkel binnen de bebouwde kom van de buurtschap.

Terug naar boven

Beschrijving

- Beschrijving van Barlo op de site Erfgoed Aalten.

- Groot Deunk staat in de Topografische atlas Gelderland (2) als aparte buurtschap, maar dat lijkt ons een beetje 'overdone'. Wij komen het verder nergens als buurtschap tegen maar alleen als asielzoekerscentrum (AZC), dat tot de buurtschap Barlo wordt gerekend. In 1982 verkreeg de buurtschap landelijke bekendheid door de mogelijke koop van het - toen nog - recreatiecentrum Groot Deunk door Bhagwan Sri Rajneesh, die er een opleidingscentrum van wilde maken. Op 9 januari 1982 brandde het complex af en Bhagwan zag af van de koop. In 1985 werd Groot Deunk opgekocht door een Deense projectontwikkelaar. Het werd toen een recreatie- en conferentiecentrum. In 1987 is het een asielzoekerscentrum geworden. AZC Aalten is in 2012 gesloten, omdat er destijds minder asielzoekers naar ons land kwamen maar ook omdat de onderhoudskosten relatief hoog zijn. In de Achterhoek is nu nog 1 AZC en wel te Winterswijk. Anno 2015 was er sprake van dat AZC Aalten mogelijk weer open gaat, en wel voor de duur van max. 5 jaar. Daarna zou het complex worden gesloopt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2008 is Windmolenpark Hagenwind in Barlo gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Barlo heeft 1 rijksmonument, maar dat is een archeologisch monument, dus daar zal ter plekke niet veel van te zien zijn. Het betreft een terrein waarin resten van een urnenveld uit de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd, aan de Lichtenvoordsestraatweg.

- In 2009 is aan de noordkant van de buurtschap een monument opgericht ter gedachtenis aan de inwoners die zijn omgekomen bij het bombardement d.d. 30 maart 1945. Voor Barlo en Aalten is dit jarenlang het gesprek van de dag geweest, te meer omdat het in de Achterhoek relatief rustig was gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het betrof het echtpaar Elfers en 5 kinderen uit het gezin Weenink.

- Boerderijmuseum De Neeth (Neethweg 6, Barlo) is gevestigd in een uit 1910 daterende schuur, die grotendeels in oude staat is gebleven. De schuur hoort bij de ernaast gelegen boerderij De Neeth die gebouwd is in 1914. Boerderij De Neeth is in 1899 gekocht door Th.G.J. Lammers uit IJzerlo. Na enkele jaren is het oude huis gesloopt en verrijst iets hogerop het huidige huis, waarin nog wel het oude gebintwerk is gebruikt. In de tussentijd woont het gezin Lammers in de schoppe, het huidige museum. De schoppe heeft lang dienst gedaan als stalling voor het vee en opslagruimte voor graan. Sinds 2000 doet de schoppe officieel dienst als museum. In Boerderijmuseum De Neeth is een verzameling huishoudelijke voorwerpen en boerengebruiksvoorwerpen bijeengebracht, zodat je je een goed beeld kunt vormen van hoe de bevolking in de Achterhoek leefde en werkte van de 19e eeuw tot ca. 1950 (voor nadere informatie daarover zie de link).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- .Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo is ruim een eeuw oud (opgericht in 1908), maar beslist niet bejaard of uitgeblust. Jaarlijks organiseren ze diverse activiteiten, waarbij ze ook steeds proberen te vernieuwen. Gezelligheid en saamhorigheid staan altijd bovenaan. Hun kracht ligt hem in het feit dat ze als bestuur ervaren dat ze kunnen bouwen op de leden. Hun betrokkenheid bij de activiteiten is groot. Daar zijn ze erg trots op. Samen, met elkaar! De vereniging telt ongeveer 600 leden.

De Oranjevereniging organiseert jaarlijks de volgende activiteiten: Ledenvergadering, Koningsdag, Fietstocht, Oud- of nieuwjaarsborrel (samen met de activiteitencommissie), en de Oranjefeesten: 4 dagen activiteiten en feest in één week, in juli, met: een mooie activiteit op de 1e zaterdag van die week; op woensdag en donderdag het toneel en dan de 2e en laatste zaterdag van die week een geweldig dagfeest met als afsluiting een spetterend avondfeest. Ook als je geen lid bent van de Oranjevereniging, ben je van harte welkom bij de activiteiten in Barlo.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In buurtschap Barlo vind je bij Museumboerderij De Neeth (waarvoor zie onder Bezienswaardigheden) ook Speelboerderij De Neeth. Terwijl de kinderen heerlijk spelen in de zandbak en de huisjes of zich vermaken op de luchtkussens, kun je als (groot)ouder(s) heerlijk genieten op het terras. Onder het genot van een kopje koffie of thee is het speelveld geheel te overzien. Het speelveld is ingericht met o.a. skelterbaan met traptrekkers en meer, kabelbaan, grote zandbak, nestschommel, schommel, leuke speelhuisjes, duikelrek, luchtkussens, pipowagentjes, en een konijnen- en cavia-wei. Aaien mag!

Alles is geheel zelfbediening en ze werken met een blikje/potje waar het geld voor de koffie/thee in kan. Ook beschikken ze over een automaat voor frisdrank en snoep. Kleingeld meenemen is dus reuze handig. En nog een tip: droge kleren voor de kinderen voor de terugreis meenemen is ook aan te bevelen, want de zandbak met waterpomp is meestal favoriet... Nog iets om rekening mee te houden: hond Romke controleert graag je tas op etenswaren, maar verder is het een lieve hond. En het is niet toegestaan eigen meegebrachte etenswaren of drank te nuttigen.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje met impressie van de buurtschap Barlo (aan de rechterkant in het scherm vind je nog veel meer filmpjes over deze buurtschap).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Barlo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Barlo.

- Belangenvereniging: - Barlo´s Belang heeft tot doel de leefbaarheid in de buurtschap te behouden en waar mogelijik te bevorderen, en een bijdrage te leveren aan een goed woon- en leefklimaat in Barlo. Bij het thema 'leefbaarheid' stellen ze zich de volgende vragen: Hoe houden we met zijn allen: het verenigingsleven bruisend; de peuterspeelzaal/school met al haar activiteiten levend; de werkgelegenheid en de landbouw in het gebied in stand; de gebruiken (noaberschap, oranjefeest, meiboom zetten etc.) in stand; de natuurlijke waarden, rust, bos, esgronden, fiets en wandelpaden van een stukje Nationaal Landschap in stand.

- Buurthuis: - Verenigingsgebouw De Markerink dateert uit 2010 en is vastgebouwd aan de basisschool. Het gebouw biedt onderdak aan het verenigingsleven van Barlo en aan het kinderdagverblijf.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Barlo is een kleine, moderne en brede school met vernieuwend onderwijs, vormgegeven door een enthousiast team. "Bij ons op CBS Barlo: krijgt elk kind krijgt een passend onderwijsaanbod; dient het veilig en vertrouwd te zijn voor elk kind; leren we vanuit eigenaarschap en onder eigen verantwoordelijkheid; steken we in op betekenisvol leren; worden kinderen gewaardeerd om wie ze zijn." Aldus de school op haar site.

- Muziek: - Fanfare Excelsior Barlo is opgericht in 1922 en heeft ca. 35 leden. Naast het fanfare-orkest is er ook een groep jeugd die wordt opgeleid binnen de vereniging en die samen spelen in het jeugdorkest. Daarnaast beschikt Excelsior ook over een groep slagwerkers die samen met de slagwerkers van Advendo Lintelo een gezamenlijke slagwerkgroep vormen.

- Zorg: - Op Zorgboerderij De Neeth in Barlo wordt passende dagbesteding geboden aan mensen met Autisme (ASS), een psychische hulpvraag en/of aan mensen met een sociale hulpvraag/activering. Wat betreft het werken staat voorop dat er vooral gekeken wordt naar mogelijkheden en niet zozeer naar beperkingen. Ze vinden het belangrijk dat mensen kunnen doorstromen zodat zij hun eigen passende plek in de maatschappij kunnen (terug)vinden.

Op De Neeth is er altijd genoeg werk te doen voor iedereen. Een greep uit de activiteiten; voeren en verzorgen van het grootvee; voeren en verzorgen van het kleinvee; paardenverzorging; onderhoud en verwerking van de moestuin; creatief bezig zijn in het atelier; bakken en koken.

Reactie toevoegen