Barlo

Plaats
Buurtschap
Aalten
Achterhoek
Gelderland

Barlo monument (Kopie).JPG

Barlo, oorlogsmonument (2009) ter nagedachtenis aan de omgekomen inwoners tijdens een bombardement d.d. 30-3-1945.

Barlo, oorlogsmonument (2009) ter nagedachtenis aan de omgekomen inwoners tijdens een bombardement d.d. 30-3-1945.

Barlo monument toelichting (Kopie).JPG

Barlo, toelichting bij het oorlogsmonument

Barlo, toelichting bij het oorlogsmonument

Barlo

Terug naar boven

Status

- Barlo is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten.

- De buurtschap Barlo valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aalten.

- De buurtschap Barlo heeft een kleine kern, een zogeheten ´bebouwde kom´, met daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden). Het grote buitengebied van de buurtschap is daarentegen niet bebord, zodat je niet weet wanneer je het grondgebied van de buurtschap betreedt of verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Bale.

Oudere vermeldingen
Baarlo, 1294-1295 silva Berlewalde, 1366 Berle.

Naamsverklaring
Samenstelling van bar ´kaal´ en lo ´bos´. Vergelijk Baarlo.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Barlo ligt N van Aalten, rond de Markerinkdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Barlo 74 huizen met 619 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap volgens de gemeente ca. 110 inwoners, maar vermoedelijk duidt zij hiermee alleen op de bebouwde kom. Met het buitengebied erbij heeft de buurtschap namelijk beduidend meer inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

- Beschrijving van Barlo op de site Erfgoed Aalten.

- Groot Deunk staat in de Topografische atlas Gelderland (2) als aparte buurtschap, maar dat lijkt ons een beetje 'overdone'. Wij komen het verder nergens als buurtschap tegen maar alleen als asielzoekerscentrum (AZC), dat tot de buurtschap Barlo wordt gerekend. In 1982 verkreeg de buurtschap landelijke bekendheid door de mogelijke koop van het - toen nog - recreatiecentrum Groot Deunk door Bhagwan Sri Rajneesh, die er een opleidingscentrum van wilde maken. Op 9 januari 1982 brandde het complex af en Bhagwan zag af van de koop. In 1985 werd Groot Deunk opgekocht door een Deense projectontwikkelaar. Het werd toen een recreatie- en conferentiecentrum. In 1987 is het een asielzoekerscentrum geworden. AZC Aalten is in 2012 gesloten, omdat er destijds minder asielzoekers naar ons land kwamen maar ook omdat de onderhoudskosten relatief hoog zijn. In de Achterhoek is nu nog 1 AZC en wel te Winterswijk. Anno 2015 is er sprake van dat AZC Aalten mogelijk weer open gaat, en wel voor de duur van max. 5 jaar. Daarna zou het complex worden gesloopt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Barlo heeft 1 rijksmonument.

- In 2009 is aan de noordkant van de buurtschap een monument opgericht ter gedachtenis aan de inwoners die zijn omgekomen bij het bombardement d.d. 30 maart 1945. Voor Barlo en Aalten is dit jarenlang het gesprek van de dag geweest, te meer omdat het in de Achterhoek relatief rustig was gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het betrof het echtpaar Elfers en 5 kinderen uit het gezin Weenink.

- In Boerderijmuseum De Neeth is een verzameling huishoudelijke en boerengebruiksvoorwerpen bijeengebracht, zodat je je een goed beeld kunt vormen van hoe de bevolking in de Achterhoek leefde en werkte van de 19e eeuw tot ca. 1950.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjefeest (eind juli).

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje met impressie van de buurtschap Barlo (aan de rechterkant in het scherm vind je nog veel meer filmpjes over deze buurtschap).

Terug naar boven

Links

- Site van en over Barlo.

- Onderwijs: - Basisschool Barlo.

- Muziek: - Muziekvereniging Excelsior.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Barlo (online te bestellen).

Reactie toevoegen