Barger-Oosterveen

Plaats
Buurtschap
Emmen
Drenthe

Barger-Oosterveen

Terug naar boven

Status

- Barger-Oosterveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- De buurtschap Barger-Oosterveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Klazienaveen.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De buurtschap wordt - volgens de site van de IJsvereniging - ook wel "het 6e blok" genoemd, een benaming die uit de veenkoloniale tijd stamt.

Oudere vermeldingen
1899 Bargeroosterveen of Rundeveen.

Naamgeving
De oude naam Rundeveen komt van het water de Runde of Rundiep.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Barger-Oosterveen ligt ZO van Emmen, Z van Klazienaveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Barger-Oosterveen heeft ca. 300 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van 1911 tot 1924 had Barger-Oosterveen een eigen hulppostkantoor.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur (eerste paasdag). Het evenement vindt plaats op recreatieterrein De Weidewaard (bij Dordsedijk 404a), vanaf 20 uur 's avonds. Iedereen is van harte welkom om erbij te zijn. De toegang is gratis.

- Jaarmarkt / Rommelmarkt (op de laatste zaterdag van april).

- Winterfair (op een zaterdag in de 1e helft van december).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Als het 's winters hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Barger-Oosterveen. De ijsbaan zoals die er nu ligt is rond 1985 aangelegd. In de jaren daarvoor werd er op een weiland aan de Oude Dordsedijk een ijsbaan aangelegd. De ijsbaan wordt in stand gehouden door vrijwilligers en de leden van de ijsvereniging.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen behartigt de belangen van de buurtschap richting gemeente en andere betrokken instanties. Zij organiseert tevens door het jaar heen diverse activiteiten voor jong en ouder in Buurtgebouw De Dobbe.

- Buurthuis: - In 2012 is Basisschool De Klobbestoek gesloten omdat er te weinig leerlingen meer over waren. De buurtschap had achter de school een noodgebouw in gebruik als buurthuis De Stobbe, maar dat was aan de krappe kant. In 2016 heeft de buurtschap het schoolgebouw, dat met 3 lokalen veel ruimer is, waardoor meerdere groepen er tegelijk gebruik van kunnen maken, van de gemeente kunnen kopen om daar Buurtgebouw De Dobbe van te maken. Onder meer de ouderensoos, de dartclub en de countryline dansvereniging maken gebruik van de ruimten. En Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen houdt er zijn vergaderingen. Vanuit het aangrenzende Klazienaveen hebben een gymnastiek- en een ouderenvereniging ook belangstelling getoond om van het pand gebruik te gaan maken.

Voor de aankoop heeft de gemeente een lening verstrekt. Voor de financiering van de verbouwing, die ca. €80.000 heeft gekost, hebben diverse fondsen gezamenlijk zorg gedragen. Het pand moest namelijk behoorlijk worden verbouwd. Zo zijn alle tussenmuren verwijderd en vervangen door schuifwanden. De vloer is verwijderd en vervangen door een vloer die geschikt is voor dansen. Verder zijn er een podium, bar en keuken geïnstalleerd en is het pand rolstoeltoegankelijk gemaakt. Het oude buurthuis is gesloopt. Het terrein is heringericht als parkeerterrein, dat ruimte biedt aan ca. 30 auto’s. - De verbouwing heeft in 2017 plaatsgevonden.

- Welzijn: - Kansfonds heeft in 2017 bijgedragen aan het Kookproject van Barger-Oosterveen. In de regel draagt Kansfonds niet bij aan activiteiten. Maar soms maken zij een uitzondering. Als  er sprake is van een bijzonder initiatief dat gericht is op het verminderen van sociaal isolement van kwetsbare ouderen en het organiseren van informele zorg bijvoorbeeld. Het kookproject is zo’n uitzondering. Regelmatig samen met vrijwilligers en andere dorpsbewoners koken en eten brengt mensen bij elkaar. Nieuwe contacten ontstaan en samen eten doorbreekt de cirkel van isolement. Bijzonder aan dit kookproject is dat ook jongeren meedoen als er een vraag komt voor een klusje, zoals een boodschap doen of af en toe de tuin bijhouden. Dit past bij de missie van Kansfonds: Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Juist in krimpgebieden waar allerlei voorzieningen in dorpen en buurtschappen zijn verdwenen, is het van belang dat bewoners omzien naar elkaar. Dat ze waar nodig ook informele zorg bieden. Zo kunnen kwetsbare ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Reactie toevoegen