Baneheide

Plaats
Buurtschap
Simpelveld
HeuvellandParkstad
Limburg

baneheide_collage_2_kopie.jpg

Baneheide, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Baneheide, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

DK_20111015_3996_Limburgse_hoeve_te_Baneheide.jpg

Baneheide, woonhuis met vakwerkschuur

Baneheide, woonhuis met vakwerkschuur

DK_20111015_3999_Waterput_te_Baneheide.jpg

Baneheide, waterput in het dorp

Baneheide, waterput in het dorp

DK_20111015_4000_Drinkpoel_midden_in_Baneheide.jpg

Baneheide drinkpoel, een van de weinig overgebleven poelen als kenmerkend onderdeel van het dorp van weleer.

Baneheide drinkpoel, een van de weinig overgebleven poelen als kenmerkend onderdeel van het dorp van weleer.

DK_20111015_4001_Limburgse_hoeve_te_Baneheide.jpg

Baneheide, hoeve met binnenplaats

Baneheide, hoeve met binnenplaats

DK_20111015_4002_Limburgse_hoeve_te_Baneheide.jpg

Baneheide, hoeve in kunradersteen

Baneheide, hoeve in kunradersteen

Baneheide

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Baneheide.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Baneheide.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Baneheide.

Terug naar boven

Status

- Baneheide is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Simpelveld. T/m 1981 grotendeels gemeente Wittem, deels gemeente Bocholtz.

- Een deel van de buurtschap Baneheide heeft, in tegenstelling tot de beduidend grotere buur-buurtschap Bocholtzerheide, een eigen postcode (6353) en plaatsnaam in het postcodeboek (en is daarmee de enige buurtschap in de gemeente Simpelveld die formeel als 'woonplaats' is erkend). Dat lijkt paradoxaal, maar dat komt omdat in de jaren zeventig, bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem, dit deel nog onder de gemeente Wittem viel, en die gemeente haar deel van Baneheide als woonplaats (met toe te kennen eigen postcode en plaatsnaam) aan de PTT heeft opgegeven. De toenmalige gemeente Bocholtz heeft haar buurtschappen, waaronder haar deel van de buurtschap Baneheide (met name de bebouwing rond de Plateweg en de Nijswillerweg, met o.a. het in 2014 gesloten eetcafé Baneheide) niet als woonplaats aangemeld. Waardoor de 'postcodeboek-woonplaats' Baneheide (zijnde het oorspronkelijk Wittemse deel) kleiner is dan de plaats ter plekke in werkelijkheid is (omdat de handvol panden onder vanouds gemeente Bocholtz O van de N281 hier dus in ontbreekt). Elders in het land heeft dit zich bij meer plaatsen voorgedaan die destijds in meer gemeenten lagen, en waarbij de ene gemeente een bepaalde plaats wel als woonplaats aan de PTT heeft opgegeven en de andere niet (vergelijk Dieverbrug, Geeuwenbrug).

- De buurtschap Baneheide heeft blauwe plaatsnaamborden en heeft dus een 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Boanhei.

Oudere vermeldingen
Bahneheide, Bahneheijde, Baaneheid, Baanenheide, Bonneheyd, 1835 Banenheide, 1840 (1) Baneheide, 1840 Bonneheid, 1840 (2) Bahnenheide, 1866 (Kuijperkaart) Banerheide.

Naamsverklaring
Door deze buurtschap liep de oude Romeinse baan ‘heerbaan’ van Aken naar Maastricht. Heide herinnert aan de heide van het droge plateau waarop de nederzetting zich ontwikkelde.(3) Ook Van Agt en Marres (in hun publicatie uit 1962) zijn deze mening toegedaan. Heemkundevereniging De Bongart (te Bocholtz) stelt dat de naam is afgeleid van de 16e-eeuwse familienaam Banen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baneheide ligt W van Bocholtz, Z van Simpelveld, tussen Simpelveld en Nijswiller. rond de weg Baneheide, W en Z grenzend aan de gemeente Gulpen-Wittem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Baneheide 19 huizen met 130 inwoners, grotendeels gelegen in de gemeente Wittem (welk deel niet apart wordt vermeld in de Volkstelling van 1840). 6 panden met 36 inwoners vielen onder de gemeente Bocholtz.

- In 1982 is middels grenscorrectie 20 hectare met 52 inwoners overgegaan van de gemeente Wittem naar de gemeente Simpelveld. Dit moet in ieder geval een deel van Baneheide hebben betroffen, dat daarmee geheel onder de gemeente Simpelveld is gebracht.

- Tegenwoordig heeft Baneheide ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners, verdeeld in 17 huizen in postcode-woonplaats Baneheide (huisnrs. 29a-47 en 26-32), 26 huizen aan de weg Baneheide onder postcode-woonplaats Bochtoltz (huisnrs. 1-29 en 2-24), 7 huizen aan de Nijswillerweg, 6 aan de Plateweg en 1 aan de Aretsweg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baneheide heeft 4 rijksmonumenten.

- Baneheide heeft een 5-tal wegkruisen.

- Baneheide heeft een typisch Limburgs dorpsgezicht met een waterpoel, een waterputhuisje, boerderijen opgetrokken uit Kunradersteen, vakwerkhuizen en op de kruising evenals op de gevel van de Heihoeve een houten kruisbeeld.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Z van Baneheide ligt het Platte Bosch. Een bosgebied met o.a. een stuk kalkgrasland waar zeldzame planten groeien zoals breed fakkelgras, Duitse gentiaan, kalkwalstro en aarddistel, naast een breed scala aan andere kalkminnende plantensoorten.

 

Reactie toevoegen