Bakkum

Plaats
Dorp
Castricum
Kennemerland
Noord-Holland

bakkum_collage.jpg

Bakkum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Bakkum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

bakkum_noord_collage.jpg

Gezien de naam zou je denken dat Bakkum-Noord een latere uitbreiding is van het dorp Bakkum, maar het is net andersom: het huidige Bakkum-Noord is het oude dorp Bakkum, en de huidige dorpskern Bakkum is een latere uitbreiding... (© Jan Dijkstra, Houten)

Gezien de naam zou je denken dat Bakkum-Noord een latere uitbreiding is van het dorp Bakkum, maar het is net andersom: het huidige Bakkum-Noord is het oude dorp Bakkum, en de huidige dorpskern Bakkum is een latere uitbreiding... (© Jan Dijkstra, Houten)

bakkum_aan_zee_ansichtkaart_kopie.jpg

W van Bakkum ligt het badplaatsje Bakkum aan Zee (hier op een prentbriefkaart uit vermoedelijk jaren dertig), tegenwoordig vaak ook foutief Castricum aan Zee genoemd (hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Geschiedenis).

W van Bakkum ligt het badplaatsje Bakkum aan Zee (hier op een prentbriefkaart uit vermoedelijk jaren dertig), tegenwoordig vaak ook foutief Castricum aan Zee genoemd (hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Geschiedenis).

bakkum_aan_zee_collage_kopie_kopie.jpg

En als je deze foto's ziet, begrijp je waarom Bakkum aan Zee ook vandaag de dag nog altijd een populaire badplaats is, en Amsterdammers in de rij staan voor een plekje op Camping Bakkum (© Jan Dijkstra, Houten)

En als je deze foto's ziet, begrijp je waarom Bakkum aan Zee ook vandaag de dag nog altijd een populaire badplaats is, en Amsterdammers in de rij staan voor een plekje op Camping Bakkum (© Jan Dijkstra, Houten)

bakkum-aan-zee_plaatsnaambord_kopie.jpg

Volgens een weblog uit april 2011 zouden in dat jaar borden Castricum aan Zee uit protest door de Bakkummers overplakt zijn met de naam Bakkum aan Zee. Maar o.i. staan daar überhaupt geen borden, dus wellicht is dit als 1-aprilgrap 'gephotoshopt'?

Volgens een weblog uit april 2011 zouden in dat jaar borden Castricum aan Zee uit protest door de Bakkummers overplakt zijn met de naam Bakkum aan Zee. Maar o.i. staan daar überhaupt geen borden, dus wellicht is dit als 1-aprilgrap 'gephotoshopt'?

bakkum dorpsgezicht [640x480].jpg

Bakkum Dorpsgezicht

Bakkum Dorpsgezicht

bakkum_100_jaar_camping_kopie.jpg

Camping Bakkum is de oudste camping van Nederland en heeft in 2014 het 100-jarig bestaan gevierd. Er is ook een boek verschenen t.g.v. het eeuwfeest van de camping: 'Buiten Gewoon Bijzonder. 100 jaar Camping Bakkum'.

Camping Bakkum is de oudste camping van Nederland en heeft in 2014 het 100-jarig bestaan gevierd. Er is ook een boek verschenen t.g.v. het eeuwfeest van de camping: 'Buiten Gewoon Bijzonder. 100 jaar Camping Bakkum'.

bakkum_e.o._kuijperkaart_1867_kopie.jpg

Op deze gemeentekaart van Castricum uit 1867 is goed te zien dat de huidige dorpskern van Bakkum en de buurtschap Noord-Bakkum dan nog niet bestaan, en dat de in dat jaar net gereedgekomen spoorlijn Alkmaar-Uitgeest de buurtschap Schulpstet doorsnijdt.

Op deze gemeentekaart van Castricum uit 1867 is goed te zien dat de huidige dorpskern van Bakkum en de buurtschap Noord-Bakkum dan nog niet bestaan, en dat de in dat jaar net gereedgekomen spoorlijn Alkmaar-Uitgeest de buurtschap Schulpstet doorsnijdt.

bakkum_en_noord_en_aan_zee_kaart_kopie.jpg

De dorpskern van Bakkum ligt W van de spoorlijn, Z van de Zeeweg. N daarvan ligt de buurt Bakkum-Noord en NNO dáárvan de buurtschap Noord-Bakkum. Beide helaas niet ter plekke middels bebording herkenbaar. W van Bakkum ligt het badplaatsje Bakkum aan Zee.

De dorpskern van Bakkum ligt W van de spoorlijn, Z van de Zeeweg. N daarvan ligt de buurt Bakkum-Noord en NNO dáárvan de buurtschap Noord-Bakkum. Beide helaas niet ter plekke middels bebording herkenbaar. W van Bakkum ligt het badplaatsje Bakkum aan Zee.

Bakkum

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Bakkum.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Bakkum.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Bakkum.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bakkum (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Bakkum is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Castricum. Wat nu Bakkum-Noord heet, is tot 1812 een zelfstandige gemeente geweest en in dat jaar opgegaan in de gemeente Castricum.

- Wapen van de voormalige gemeente Bakkum.

- Het dorp Bakkum heeft geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het in 1978 in werking getreden postcodeboek, voor de postadressen liggen Bakkum en Bakkum aan Zee daarom 'in' Castricum.

- N van de huidige dorpskern van Bakkum, N van de N513 (Zeeweg) - maar bordmatig wel binnen de bebouwde kom van Bakkum en niet middels eigen bebording herkenbaar - ligt de buurt Bakkum-Noord, en N dáárvan ligt de (bordloze) buurtschap Noord-Bakkum. W van Bakkum ligt nog het badplaatsje Bakkum aan Zee. Voor nadere toelichting op al deze kerntjes zie bij Geschiedenis. Verder is/was er ZO van het oude Bakkum, in het NO van de huidige dorpskern, nog de buurtschap Schulpstet, tegenwoordig grotendeels getransformeerd tot bedrijventerrein en sportvelden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Eind 11e eeuw kopie 1420 Bachem, 1130-1161 kopie 1420 Bakkem.

Naamsverklaring
Vroeger verklaard als heem 'woonplaats' van de persoon Bakke (de Friese roepvorm van namen als Bertold etc.). Tegenwoordig voert men het eerste deel terug op het Germaanse baka* 'welving, hoogte'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Bakkum ligt direct W van Castricum. De kernen zijn in de loop der tijd aan elkaar gegroeid, hoewel ze door de spoorlijn wel fysiek van elkaar gescheiden zijn en blijven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Bakkum 22 huizen met 176 inwoners.

- Bakkum heeft ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
De historische kern van Bakkum is in de middeleeuwen ontstaan op een 'geest' die met dijken werd beschermd. Aangezien geesten in het duingebied liggen was er altijd het gevaar dat de geest onder een pakket stuifzand terecht kwam. De heersende windrichting, zuidwest, deed het zand vooral in noordoostelijke richting opstuiven. De bewoning was daarom aan de westzijde van de geest gesitueerd.

Bakkum en Bakkum-Noord
Je zou gezien de naamgeving denken dat het huidige Bakkum-Noord - wat alleen zo in atlassen e.d. staat, ter plekke staat het helaas niet expliciet met die naam aangegeven - een later ontstane buurt van de huidige dorpskern van Bakkum is. Maar het blijkt net andersom te zijn: wat nu Bakkum-Noord heet (= N van de Zeeweg), is het oude dorp Bakkum. Later is Z hiervan de huidige dorpskern van Bakkum ontstaan, waarna men het dunner bebouwde oude Bakkum Bakkum-Noord is gaan noemen. Gezamenlijk is dit één 'bebouwde kom'.

In Bakkum-Noord, het oude Bakkum dus, heeft een RK kapel uit 1350 gestaan (Heereweg/Achterlaan). De kapel heeft ook nog gefunctioneerd als rechthuis en schooltje. Het gebouw is in 1870 gesloopt.

Noord-Bakkum
NNO van het oude dorp, het huidige Bakkum-Noord dus, is in het buitengebied, buiten de bebouwde kom, een buurtschap Noord-Bakkum ontstaan (rond Hoogeweg / Limmerweg / Zuiderdijkje). Ook dit staat alleen zo in de atlassen en wordt helaas niet ter plekke bordmatig aangegeven. Zowel de huidige dorpskern van Bakkum als de buurtschap Noord-Bakkum komen nog niet voor op de gemeentekaart van J. Kuijper uit 1867 (zie de uitsnede daaruit op deze pagina) en zijn dus beide pas later ontstaan.

Bakkum aan Zee
Tot slot is er W van Bakkum nog het buitengebied met instituut Duin en Bosch (sinds kort Dijk en Duin geheten), camping Bakkum en een badplaatsje aan het strand, dat gezamenlijk oorspronkelijk Bakkum aan Zee heet en tegenwoordig helaas ook vaak Castricum aan Zee wordt genoemd. Wat ons betreft namelijk onterecht, want dit gebied valt geografisch gezien immers onder het dorpsgebied van Bakkum en niet van Castricum, en de camping ter plekke heet daarom ook Bakkum en niet Castricum. Maar omdat Bakkum destijds geen eigen postcode heeft gekregen en daarom voor de postadressen 'in' Castricum ligt, heeft men sinds enkele decennia gemeend Bakkum aan Zee Castricum aan Zee te moeten gaan noemen. Maar eenduidig en logisch is dit niet, want Bakkum is in de praktijk - bijv. op de plaatsnaamborden - gewoon Bakkum gebleven, en terecht natuurlijk, en daarom zou o.i. ook Bakkum aan Zee gewoon zo moeten blijven heten. Daar hoeven geen hoge kosten voor te worden gemaakt: het hoeft geen eigen postcode (omdat Bakkum die ook niet heeft), maar alleen een paar plaatsnaambordjes à een paar honderd euro.

Badplaats
Bakkum is al vroeg in de 20e eeuw een populaire badplaats geworden, gezien de ligging aan zee, duinen en bos. Aanvankelijk, en nog altijd, was en is Bakkum vooral het domein van Amsterdammers* die hier komen voor de gezonde buitenlucht en het groen. Zoals Een Vandaag het verwoordt (in de hierna gelinkte documentaire): "Vroeger gingen de stadse bleekneuzen uit Amsterdam er naartoe om weer wat kleur te krijgen, daarna verhuisden hele Jordanese gezinnen van 3 hoog achter voor een paar maanden naar de bosgronden op de camping, alwaar ze nu gezelschap hebben van een derde bewonersgroep: de yup."
* Camping Bakkum heeft daarom ook de bijnamen "Amsterdam aan Zee" en "Klein Mokum".

De populariteit van Camping Bakkum bij de Amsterdammers leidde er zelfs toe dat Amsterdammer Kobus Robijn met kinderkoor De Drie Kruisjes in de jaren zestig het 'volkslied' We gaan naar Bakkum toe heeft uitgebracht (voor wie wil meezingen: tekst 'We gaan naar Bakkum toe'). - Er is nóg een 'volkslied' Bakkum aan Zee, in 2000 gecomponeerd door Trio Bier, en in 2010 heeft zanger/gitarist Menno Twisk uit Castricum er een eigen versie van gemaakt (zie de link). - En het allereerste Bakkumlied dateert zelfs al uit 1925!, geschreven door een van de eerste kampeersters op Kamp Bakkum: mevr. P. Gruijs-Kat.

Kennemer Duincamping Bakkum in Bakkum aan Zee is de oudste camping van Nederland en heeft in 2014 het 100-jarig bestaan gevierd. De eerste toestemming aan enkele mensen om er te kamperen moet gegeven zijn door de eigenaresse, een verre verwante van de koninklijke familie, prinses Sophie von Wied, voluit prinses Sophie Helene Cecilie von Schönburg-Waldenburg, sinds 1906 echtgenote van prins Wilhelm von Wied. Terwijl het kleine groepje natuurliefhebbers genoot van de rust van het landgoed en de zee en zo de basis legde voor een eeuwlang kamperen, staken prinses Sophie en haar man zich in het wespennest van de zuidelijke Balkan. Op 7 maart 1914 werden ze ingehuldigd als prins en prinses / koning en koningin van van het nieuwe koninkrijk Albanië, een schepping van de grote mogendheden. Hiertegen verzetten zich de moslim-bevolking en vooral Griekenland, de grote overwinnaar van de Balkan-oorlogen (1912-1913), dat aanspraak maakte en meende recht te hebben op het zuiden waar de meerderheid van de bevolking Grieks-orthodox was. Al na enkele maanden, toen tot overmaat van ramp ook nog de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken, verlieten Wilhelm en Sophie gedesillusioneerd hun koninkrijk. In Bakkum waren de idealen van prinses Sophie een langer leven beschoren.

In de beginjaren was het allemaal nog niet zo georganiseerd en moesten hele volksstammen Amsterdammers aan het begin van het seizoen rennen om een goed plekje te bemachtigen (zie de documentaire onder de link). Later moest men eerst een nummertje halen en hoefde men niet meer te rennen. - Vandaag de dag is de camping na 100 jaar nog altijd populair: zo waren er in 2011 300 liefhebbers voor de 25 te vergeven seizoensplaatsen in dat jaar. Mensen sliepen de nachten voorafgaand aan de inschrijving in tentjes, slaapzakken, campers en ligbedden voor de receptie, om maar op tijd te zijn voor een plekje.

- De weblog Sleurhut in Bakkum wordt weliswaar sinds 2012 niet meer bijgehouden, maar bevat ca. 200 informatieve artikelen in tekst en beeld over het wel en wee op Camping Bakkum in de loop der jaren, en is daarom nog altijd zeer lezenswaardig voor wie in dat onderwerp geïnteresseerd is.

- Filmpje over dagje Camping Bakkum en strand Bakkum aan Zee (start op de helft, daarvóór zit een filmpje over Schulpstet en de schelpenindustrie aldaar).

- In 2014 is een boek verschenen t.g.v. het eeuwfeest van de camping: 'Buiten Gewoon Bijzonder. 100 jaar Camping Bakkum', een blader- en fotoboek vol herinneringen aan, verhalen over en impressies van Camping Bakkum en zijn ontwikkeling van 1914 tot heden.

- In het Regionaal Archief Alkmaar bevindt zich het archief van de heerlijkheden Castricum en Bakkum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het actuele Bestemmingsplan Bakkum-Noord is in 2013 vastgesteld.

- Het voormalige kindertehuis St. Antonius (Heereweg 114, Bakkum-Noord) (zie ook bij Bezienswaardigheden) wordt sinds 2015 in fasen omgevormd tot een Transitium. Dat is een centrum voor afscheid, rouw en begroeting en voor iedereen die een veranderingsproces doormaakt, van welke aard of in welke levensfase dan ook. In het Transitium zullen zij terecht kunnen voor onderdak en advies, aandacht en begeleiding, bemoediging, verzorging en verdieping. Een belangrijke rol zal daarbij zijn weggelegd voor de transitie van leven naar dood. Het Transitium verwacht daarom ook een hospice te zullen huisvesten. Ook voor een 'respijthuis' is plaats ingeruimd. De opening van Bloeiplaats Transitium markeert de eerste fase van de ontwikkeling van de plannen.

- Landgoed en GGZ-instelling Duin en Bosch is sinds enkele jaren onderdeel van het regionale GGZ-instituut Dijk en Duin. Daarom wordt de Bakkumse vestiging tegenwoordig ook Dijk en Duin genoemd. De grootschalige instelling heeft veel voorzieningen op het eigen terrein en zou je daarom bijna een dorpje op zich kunnen noemen. Het gebied ontwikkelt zich de komende jaren van een zorglocatie naar een gemengd woon- en zorggebied. Daartoe zijn in 2015 121 woningen in het plan Nieuw Koningsduin gerealiseerd. Behalve dat er grond verkocht is voor de woningbouw, stoot grondeigenaar Parnassia Groep - waar Dijk en Duin op zijn beurt weer onder valt - verschillende rijksmonumenten af, die worden herontwikkeld naar nieuwe functies. De oude structuur van het landgoed wordt zoveel mogelijk in ere hersteld. Enkele van de 20 rijksmonumenten op het landgoed hebben een nieuwe functie gekregen ten behoeve van de zorg. De rijksmonumenten die niet meer geschikt zijn voor de zorg krijgen een nieuwe functie en nieuwe eigenaars. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheden van herbestemming van de watertoren en het kerkje op het landgoed. - Reportage over GGZ-instelling Dijk en Duin te Bakkum (VPRO, 2016).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bakkum heeft 38 rijksmonumenten, vrijwel allemaal betrekking hebbend op het hierboven beschreven landgoed en instituut Duin en Bosch, met bijbehorende (voormalige) dienstwoningen, watertoren en kerkje (beide uit 1908) etc. Onder de link staat weliswaar de plaatsnaam Castricum, maar dat heeft te maken met hierboven kopje Status, 3e alinea... (dat Bakkum voor de post zogenaamd 'in' Castricum ligt). Het enige rijksmonument op de gelinkte lijst dat daadwerkelijk in Castricum ligt, is het 1e object op de lijst (de Hervormde kerk van Castricum).

Als je vanaf de Zeeweg het terrein Duin en Bosch oprijdt, rij je in de eerstvolgende bocht langs een ensemble van 3 rijksmonumenten: het voormalige koetshuis, een woonhuis dat vroeger in gebruik was als werkruimte voor patiënten en het voormalige boerderijtje. Met respect voor de cultuurhistorische betekenis zijn de panden gerenoveerd en hebben ze nu een woonfunctie. Daarmee leek het behoud van de ensemblewaarde van de 3 panden gewaarborgd te zijn. Maar in 2016 is daar een nieuwe villa Bochem in de nabijheid verrezen, en dat vindt Stg. Alkmaardermeeromgeving niet passen bij het genoemde ensemble.

- Bakkum-Noord heeft 1 rijksmonument, zijnde het voormalige kindertehuis St. Antonius (Heereweg 114) uit 1934. Opdrachtgever is de Christelijke Vereniging voor Kinderuitzending in Amsterdam, die echter tijdens de bouw failliet gaat. Vervolgens is het project overgenomen door de eveneens in de hoofdstad gevestigde Stichting Katholieke Kinderuitzending. Deze stichting exploiteerde meerdere koloniehuizen (o.a. in Boxtel en op de Veluwe) waaronder een oud pension aan het Pompplein in Egmond aan Zee. Hiervoor in de plaats komt dit nieuwe koloniehuis dat de naam St. Antonius krijgt. Tot ver na de oorlog blijft het gebouw in gebruik als vakantie- en rustoord voor jongens en meisjes ("bleekneusjes") van katholieke huize. Later wordt in het pand een medisch kinderhuis gevestigd. Bij het ontwerpproces van het koloniehuis speelt de zonligging een belangrijke rol: de slaap-, speel- en eetzalen worden gesitueerd op het zuiden, de keukens, toiletten, garderobes en overige dienstruimten op het noorden. In de markante architectuur met zijn flauw hellende schilddaken met ruim overstek is duidelijk de invloed herkenbaar van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Het kindertehuis met bijbehorend interieur is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorisch waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een koloniehuis uit de jaren dertig van de 20e eeuw, opgetrokken in Wrightiaanse stijl. De RK kapel van het kindertehuis bestaat niet meer (gesloopt). Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

- Doordat veel forenzen vanuit Amsterdam, de Zaanstreek en de IJmond zich hier vestigen, breiden Castricum en Bakkum zich in de jaren vijftig uit van een klein tot een middelgroot tweelingdorp. Deze sterke groei maakt een langgekoesterde wens van de katholieke Bakkummers tot werkelijkheid: in 1951 kan de eigen parochiekerk Maria ten Hemelopneming aan de Brederodestraat worden gebouwd. In 1965 wordt de parochie Bethlehem gesticht, die na een verblijf in een noodkerk aan het Kortenaerplantsoen haar definitieve plaats krijgt in ontmoetingscentrum Geesterhage (Geesterduinweg 3). Door teruglopend kerkbezoek en oplopende lasten moeten enkele kerken in de regio in de jaren negentig sluiten. Daarom wordt Geesterhage sinds oktober 1995 niet langer als kerk gebruikt. Het is verkocht aan Stichting Ontmoetingscentrum Geesterhage. De kerk Maria ten Hemelopneming, die sinds 2006 deel uitmaakt van fusieparochie De Goede Herder (Castricum / Heemskerk / Uitgeest), heeft het nog volgehouden tot 2015. In dat jaar is ook die kerk gesloten wegens een te zeer teruglopend aantal bezoekers. De overgebleven parochianen gaan nu naar de Pancratiuskerk in Castricum. De kerk, de aangrenzende pastorie en ontmoetingsruimte De Eenhoorn zijn in 2015 verkocht. De pastorie wordt een woonhuis, in De Eenhoorn komen mogelijk 2 seniorenwoningen en de kerk krijgt waarschijnlijk een kantoorfunctie. Een deel van de kerk zal worden benut voor Stichting Instituut voor Familie Archieven.

- Het Strandvondstenmuseum omvat een enorme hoeveelheid gejutte spullen, bijeen vergaard door Thijs Bakker, die 40 jaar lang hulpstrandvonder voor de gemeente Castricum is geweest (sinds 2005 hebben zijn zoons Dirk en Frank dat overgenomen).

- Gevelstenen in Bakkum.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Ringsteken (laatste zondag van juni) met paarden en oldtimer trekkers.

- Bakkum Beach Volleybal (weekend eind juni).

- Bakkum Dubbel (tennis, week eind juli).

- Bakkum Vertelt (4 dagen begin augustus) is een gratis festival vol met theater en muziek.

- Kermis (weekend in oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kinderboerderij 't Dierenduintje zet zich in voor: natuureducatie: leren omgaan met flora en fauna; het houden van allerlei soorten dieren: geiten, schapen, varkens, kippen, duiven, eenden; het planten van bloemen en planten die aan het verdwijnen zijn of zeldzaam in de natuur voorkomen: vlindertuin, boomgaard en een moestuin; door het tentoonstellen van een verzameling van oude boerenwerktuigen en -gereedschappen het leven op een boerderij uitleggen.

- De Koninklijke rondwandeling 'Route Royal', over het voormalige landgoed Bakkum - samengesteld door beheerder PWN - is ongeveer 6 km lang en start bij bezoekerscentrum De Hoep.

- Rondwandelingen door en rond Bakkum-Noord (3 tot 5 km).

- Duinen bij Bakkum (620 hectare. Beheerder: PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland). Met de aankoop van landgoed Bakkum kort na 1900 is de kiem gelegd voor het Noordhollands Duinreservaat. De provincie Noord-Holland koopt dit 1100 hectare grote terrein van de prinses Zu Wied, omdat men besloten heeft een ziekenhuis voor geesteszieken te stichten. Daarvoor is echter slechts 80 hectare nodig. Zo wordt provinciaal landgoed Bakkum de kern waaruit in de loop van een eeuw het Noordhollands Duinreservaat is ontstaan. Het terreingedeelte ten noorden van de Zeeweg heeft nog steeds een landgoedkarakter met veel rechte lanen. Hier zijn ook de oudste grove dennen (1860) van het duinreservaat te zien.

In de tijd van Koning Willem I heeft men in deze omgeving geprobeerd de 'woeste gronden' van het 'onnutte' duingebied - zoals men in die tijd over natuur dacht... - te ontginnen. Om het gebied te ontwateren is toen de Diepe Sloot gegraven, die het overtollige water moest afvoeren naar de polder. Deze vroege landbouwontginningen zijn nog steeds bepalend voor het duinterrein bij Castricum. De open vlakke velden die rondom de Brabantse Landbouw en boerderij Berwout liggen, zijn voormalige akkers. De oude dennen op het landgoed Bakkum zijn de overblijfselen van de eerste pogingen het duingebied te bebossen. Camping Bakkum ligt midden in dit gebiedsdeel. Als onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat, maakt het gebied deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Hoofdingang: Noorderstraat (bij Bakkum-Noord).

- Bezoekerscentrum De Hoep (Johannisweg 2, in de duinen W van Bakkum) is hét vertrekpunt voor een bezoek aan het Noordhollands Duinreservaat, een van de mooiste plekken van Noord-Holland. Je komt hier alles te weten over het zuiveren van water en de Noord-Hollandse duinen. Door het jaar heen organiseert het bezoekerscentrum vele leuke activiteiten voor jong en ouder.

- Om het gebied tussen de duinen bij Bakkum en het Alkmaardermeer van voldoende schoon water te voorzien, heeft Landschap Noord-Holland in 2012 het project Schoonwatervallei uitgevoerd. De werkzaamheden hebben tot doel het schone water dat uit de duinen in het gebied omhoog kwelt of uit de lucht valt langer in het gebied vast te houden. Ook zijn er waterbergingen aangelegd, die voorkomen dat andere gebieden onder water lopen. Bij het Zeerijdtsdijkje en de Bleumerweg in Bakkum-Noord is de bestaande duinrel geaccentueerd. Poelen zijn opgeschoond en er is een overstort geplaatst. Langs de Bleumerweg is een perceel afgeplagd en langs het Jan Miessenlaantje is een duiker geplaatst. Als de voedselrijke bovenlaag is verwijderd en het land natter is, ontstaan kansen voor kwetsbare duinrandvegetatie, zoals dotterbloemen. In een ander perceel is een ondiepe waterpartij gegraven. De werkzaamheden zorgen voor schoner water doordat de schoonwaterstroom wordt gescheiden van de voedselrijke waterstroom. En door de maatregelen wordt het water ook beter in het gebied vastgehouden.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Castricum en Bakkum.

Reacties

(6)

Wellicht is in het kader van dit artikel de buurtschap Schulpstet ook nog te noemen (en te verwerken zoals onder het kopje Status en de noot erbij), of zouden we moeten vinden dat deze buurtschap zoveel is geïntegreerd in de dorpskern van Bakkum dat het niet als een afzonderlijke buurtschap is te zien? Wikipedia houdt het erop dat het wel een buurtschap is (zie https://www.wikiwand.com/nl/Schulpstet). Als je ter plekke gaat "kijken" met Google Street View, dan lijken de meeste straatjes Schulpstet, een gedeelte van de Stetweg en de oostzijdes van de Costerstraat en de Van Haerlemlaan, een gebiedje met een combinatie van bedrijven en woningen te zijn, aan de ene kant door het spoor afgebakend van het dorp Castricum, en met aan de andere kant de dorpskern van Bakkum, met een duidelijke woonfunctie, voor zover dan enkel die straatjes Schulpstet (want twee straatjes Schulpstet zijn duidelijke woonstraatjes ten W van de Van Haerlemlaan) en de aangrenzende, genoemde straten tot Schulpstet vallen te rekenen. Straatnamen als Stetweg en Bakkumerstraat maken het er voor mij ook niet duidelijker op.

Aan de Bakkumer kant is het inderdaad 'voormalige buurtschap', want getransformeerd tot respectievelijke delen 1) opgegaan in de dorpskern Bakkum, 2) bedrijventerrein en 3) sportvelden. Maar een handvol panden O van de spoorlijn is nog wel een stukje van de echte buurtschap, en er valt veel over te vertellen en dat alleen al rechtvaardigt een eigen pagina, waar ik dan ook alle nuances die hier te maken zijn, toelicht: http://www.plaatsengids.nl/schulpstet

Hoe ingewikkeld de situatie rondom de kernen Bakkum-Noord en Noord-Bakkum verder ook is, het lijkt mij niet juist te spreken van Bakkum-Noord OF Noord-Bakkum. In plaats daarvan zou ik zeggen dat er sprake was van Bakkum-Noord EN Noord-Bakkum, omdat er sprake is van twee (aangrenzende) kernen (mocht er evenwel toch sprake zijn van één woonplaats met twee kernen, dan lijkt het mij dat een van de twee aanduidingen, welke van de twee dan ook, dient te vervallen als aanduiding voor het geheel, alleen al omwille van de duidelijkheid, al zal dit dan verder niet aan ons zijn, neem ik aan):
- De kern Noord-Bakkum zou volgens het Wikipedia-artikel https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Bakkum als buurtschap grotendeels onder het iets ten zuiden ervan liggende dorp Bakkum-Noord en voor een kleiner deel onder het iets ten oosten ervan liggende dorp Limmen vallen;
- In de optiek van dit laatste artikel is de kern Bakkum-Noord dus een dorp, dat en wat dan weer wordt beschreven in het Wikipedia-artikel https://nl.wikipedia.org/wiki/Bakkum-Noord;
- Als je uitgaat van de komborden die je ziet op de opnamen van Google Street View van september 2014 aan de zuidkant van de kern Bakkum-Noord en van juli 2009 aan de noordkant ervan, dan is de gemeente Castricum dus van mening dat Bakkum-Noord binnen de bebouwde kom van het dorp Bakkum ligt en het waarschijnlijk niet eens als kern ziet;
- Een dorp binnen een andere dorpskom lijkt mij zo ongeveer het onwaarschijnlijkste wat er is. Mij lijkt het dat je hier dient uit te gaan van hetzij het afzonderlijke dorp of de afzonderlijke buurtschap Bakkum-Noord (als je géén rekening houdt met wat er óp de komborden staat, "Bakkum" dus, echter met instandhouding van het feit dat Bakkum-Noord, kennelijk wegens de verkeers- en bebouwingsomstandigheden, komborden als zodanig nodig heeft), hetzij van Bakkum-Noord als wijk, buurt of deel van de bebouwde kom van het dorp Bakkum (als je dus wél rekening houdt met wat er óp de komborden staat);
- De postale situatie is als volgt en tamelijk eenvoudig: alle hier aangehaalde kernen met "Bakkum" in de naam, vallen voor de post onder Castricum, inclusief het volgens Wikipedia Limmense gedeelte van de kern Noord-Bakkum en inclusief het buitengebied tussen de kernen Bakkum-Noord en Noord-Bakkum. Wellicht kan op grond van dit laatste wél worden geconcludeerd dat tegenwoordig de buurtschap Noord-Bakkum als gehéél onder het dorp Bakkum-Noord valt (of op grond van de komborden, of als Bakkum-Noord geen dorp, maar een buurtschap zou blijken te zijn: als geheel onder het dorp Bakkum), en dus niet ook nog voor een deel onder het dorp Limmen.

Het was even een puzzelarij, maar ik kom alles overwegende tot de volgende conclusies:
- Bakkum-Noord en Noord-Bakkum zijn inderdaad sowieso 2 kernen en heb de beschrijving in die zin dus aangepast. Ik dacht vooralsnog dat het synoniemen waren, maar dat kwam omdat ik er nog niet nader naar gekeken had.
- Bakkum-Noord blijkt het oude Bakkum te zijn. De huidige dorpskern van Bakkum is later ontstaan, aanvankelijk natuurlijk als buurtschap van het oude dorp Bakkum, maar door de groei van die nieuwe kern zijn de rollen nu dus omgedraaid. De naam Bakkum-Noord blijkt niet echt te leven: ik heb geen persoon of instantie op het internet kunnen traceren die expliciet zegt dat ie daar gevestigd is. Dus geen dorp want geen eigen identiteit (dorp bordmatig binnen kom ander dorp komt overigens - helaas - wel vaker voor in het land). Het is geen wijk want die term suggereert dat het deel is van de dorpskern, en het ligt niet ín maar naast de dorpskern. Ook geen buurtschap want binnen de bebouwde kom én te groot voor buurtschap én tot voor 'kort' dorp geweest. Dus heb ik het maar als 'buurt' gekwalificeerd. Dat lijkt me in dit geval het meest accuraat.
- Noord-Bakkum ligt geheel op grondgebied van het postale dorp Castricum en is daarmee een buurtschap van - alleen - het dorp Bakkum.
- En dan hebben we nog het badplaatsje Bakkum aan Zee, dat helaas door deze en gene 'gemakshalve' Castricum aan Zee wordt genoemd omdat Bakkum voor de postadressen niet bestaat.
- Ter verduidelijking heb ik een alinea over de 4 Bakkum'en toegevoegd aan het kopje Geschiedenis.

Interessante docu gezien van de Hokjesman over Dijk en Duin, vm. Duin en Bosch. Het heeft alle kenmerken van een dorp, maar wel met een bijzondere bevolking. Het vermelden waard als dorp m.i.

Dank voor de tip Hans! Ik heb de docu gevonden en hierboven gelinkt bij het artikel over Dijk en Duin. Vooralsnog heb ik alle Bakkum-en hierboven bij elkaar gezet op 1 pagina. T.z.t. ga ik het wel verder uitwerken in aparte pagina's voor Bakkum, Bakkum-Noord, Noord-Bakkum en Bakkum aan Zee incl. Dijk en Duin. Dan zal ik ook de dorpse aspecten ervan verder uitwerken. Er zijn meer van die grijs gebied-gevallen in het land, van die instellingen met dorpse kenmerken, zoals Zon en Schild in Amersfoort, de Sterrenberg in Soesterberg (die blauwe borden had maar helaas zijn verdwenen), Huize Padua (met blauwe borden) in Boekel, Vrederust in Halsteren, Valkenheide in Maarsbergen...

Reactie toevoegen