Baarschot (Dorst)

Plaats
Buurtschap
Oosterhout
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

Baarschot (Dorst)

Terug naar boven

Status

- Baarschot is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Oosterhout.

- De buurtschap Baarschot valt onder het dorp Dorst.

Terug naar boven

Naam

Straatnaamgeving
Dorstenaar Jos van Alphen stelt over de straatnaamgeving: “De eerste bewoning van het dorp Dorst was aan de oever van een riviertje dat via de Oude Leij naar de Molenleij liep. Deze bewoning ontstond aan een straat die vroeger Koeistraat heette. De ambtenaren vonden dat wat banaal en zij maakten er Baarschotsestraat van.”
Naamsverklaring
“Blijkens de oudere vermeldingen van Baarschot is de naam samengesteld uit de elementen beer en schot. Beer betekent hier mogelijk modder, moeras. Volgens Gysseling gaat beer terug op beren-, dat voortkomt uit het Germaanse birnu-: beer, op beer gelijkende modder. Schot wijst gewoonlijk op een beboste hoek hoger land, uitspringend in moerassig terrein. De Baarschotsestraat ligt op zo’n punt, tussen een laagte in het zuiden en enkele kommen met vennen in de heide ten noorden ervan. Een dergelijke ligging is ook nog goed herkenbaar bij Molenschot” (aldus K. Leenders in (102, nr. 127, 1999)).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baarschot ligt W van Dorst, tussen Dorst en de A27, aan de Baarschotsestraat (die gedeeltelijk in de bebouwde kom van Dorst ligt, Z van de spoorlijn Breda-Tilburg) en de Parallelweg (N van de spoorlijn).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Baarschot omvat ca. xx huizen met ca. xxx inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Baarschot wordt de nieuwbouwwijk Tuindorp Baarschot gerealiseerd, met ca. 100 koopwoningen.

Reactie toevoegen