Baars

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Baars

Terug naar boven

Status

- Baars is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold, in 1973 over naar gemeente Steenwijk, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- De buurtschap Baars heeft een eigen postcode (8336) en postale plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie BAG en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk heeft Baars geen voorzieningen en is zij daarvoor op omliggende kernen aangewezen.

- De buurtschap Baars heeft plaatsnaamborden gehad, maar deze zijn jaren geleden om ons onbekende redenen verdwenen. Een in het Dorpsplan (zie bij Recente ontwikkelingen) geuite wens van de inwoners is dan ook dat zij middels plaatsnaamborden voor henzelf en voor bezoekers willen kunnen zien waar hun woonplaats begint en eindigt. Dit lijkt ons een alleszins legitieme wens. Baars is een van de zeer weinige formele woonplaatsen in ons land zonder plaatsnaamborden (landelijk zijn dat er een handvol). Wij vinden het logisch dat een woonplaats, ook een niet-formele, plaatsnaamborden heeft, en een formele woonplaats al helemáál. Dat lijkt ons zogezegd een soort Siamese tweeling: of je doet het allebei wel (formeel benoemen als woonplaats én plaatsnaamborden plaatsen), of allebei niet, maar niet half...

Terug naar boven

Naam

Bijnaam
T/m 2004 was er in Baars jaarlijks in het eerste weekend van augustus het Dicky Woodstock Popfestival. Baars werd dan omgedoopt tot Baarse Vrijstaat, met bijbehorende 'plaatsnaamborden'. Curieus is dat wij deze borden in 2009 nog in de buurtschap hebben aangetroffen. Tegenwoordig wordt dat popfestival in Steenwijkerwold gehouden.

Terug naar boven

Ligging

Baars ligt NW van Steenwijk, NO van Steenwijkerwold en grenst in het W aan de A32 en aan de W daarvan gelegen buurtschap Witte Paarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Baars niet (apart) vermeld.

- Tegenwoordig omvat Baars ca. 35 huizen met ca. 80 inwoners. De buurtschap heeft geen echte kern. De doorgaans vrijstaande panden liggen door de buurtschap verspreid.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Baars ligt in een golvend en uitgestrekt coulissenlandschap, ‘ingeklemd’ tussen de stuwwallen Woldberg en Eiderberg, en grenst aan het 800 hectare grote landgoed De Eese. Op de hogere delen van dit gebied is een dikke keileemlaag gevormd tijdens de voorlaatste IJstijd. Het ijs dat hier komt voert een mengsel van zand, grind, keien en leem aan. Aan de voet van de keileemhoogten en op plaatsen waar een dikke laag dekzand wordt neergelegd ontstaat een voedselarme heidevegetatie. Eeuwenlang wordt dit gebied gebruikt voor plaggenbemesting. De boeren mengen de heideplaggen met mest in de potstal, waarna de heideplaggen en de mest over de beperkt beschikbare bouwgronden worden gebracht. In de 19e eeuw worden de meeste heidegebieden ontgonnen en vervolgens bebost of als landbouwgrond ingericht. (bron: site over de Stellingwerven en Noordwest-Overijssel)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2012 is het Dorpsplan Witte Paarden - Baars verschenen, waarin door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor de komende jaren zijn geïnventariseerd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De buurtschap Baars omvat talrijke houtwallen en een grote verscheidenheid aan flora en fauna. De wildstand is zeer gevarieerd, waarbij reeën het meest voorkomen. Ook zien we regelmatig hazen, konijnen en ringslangen. Heel af en toe komen we ook andere diersoorten tegen, zoals adder, das en marter. De vogelstand is ook omvangrijk en omvat nogal wat roofvogels, waaronder uilen. Delen van Baars zijn in bezit of beheer van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Heideveld. Op de gronden tussen de bossen worden paarden gehouden en vindt enige mais- en grasteelt plaats. (bron: Dorpsplan Witte Paarden / Baars)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Pagina over Witte Paarden en Baars op de site van gemeente Steenwijkerland.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Witte Paarden - Baars.

Reactie toevoegen