Baarle-Nassau-Grens

Plaats
Buurtschap
Baarle-Nassau
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Baarle-Nassau-Grens

Terug naar boven

Status

- Baarle-Nassau-Grens is een buurtschap in deels de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Baarle-Nassau, deels in de Belgische provincie Antwerpen en, daarbinnen, deels in de gemeente Baarle-Hertog en deels in de gemeente Ravels.

- Het Nederlandse gedeelte van de buurtschap Baarle-Nassau-Grens valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Baarle-Nassau.

- De buurtschap Baarle-Nassau-Grens heeft geen plaatsnaamborden, niet in Nederland, en, voor zover wij kunnen nagaan, ook niet in België, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat, al kunnen de straatnamen Grens en wellicht ook Enclave Grens je daar wel een vermoeden van geven.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging aan de grens met België.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baarle-Nassau-Grens ligt Z van het dorp Baarle-Nassau en het Belgische dorp Baarle-Hertog, rond de weg naar Turnhout (de N260), die ter plekke Grens heet, rond de wegen Stationsstraat, Grensweg (de laatste weg aan beide zijden van de landsgrens, de Stationsstraat in België, en rond het NO gedeelte van deze weg), Endegoorweg, het O gedeelte van de Zevenhuizenbaan en de O tak van de weg Ghil, en, in België, rond de weg Enclave Grens. Een groot gedeelte van de buurtschap (het middengedeelte, aan de W zijde van de weg Grens, dat is (rond) de weg Enclave Grens, die ook nog verder naar het W ligt) valt als enclave onder de Belgische gemeente Baarle-Hertog. De buurtschap ligt verder N en NW van de Belgische plaats Weelde-Station, NW van de Belgische plaats Ravels, W van de Belgische plaats Weelde, ZW van de Belgische plaats Poppel, ZO van het dorp Ulicoten, O van de Belgische plaats Zondereigen en NO van de Belgische plaats Merksplas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Baarle-Nassau-Grens niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft het Nederlandse gedeelte van de buurtschap ca. 95 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 240 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het station van Baarle-Nassau-Grens was een eilandstation*. Het bestond uit een hoofdgebouw, dat anderhalve verdieping hoog is, en twee zeer lange vleugels. De grens tussen België en Nederland liep diagonaalsgewijs door het hoofdgebouw. In overeenstemming hiermee was de bestemming van de op Nederlands grondgebied gelegen lokalen op de bouwtekening in het Nederlands en van die, welke op Belgisch grondgebied liggen, in het Frans aangegeven.
* Dat wil zeggen dat het station zich tussen twee sporen in bevindt.

De vleugels waren elkaars spiegelbeeld. Boven de rechter deur stond in hardsteen gehouwen: MY tot EXPL. van S.S. Boven de linkerdeur stond: BELG=STAATSSPOORWEGEN.

Het zeer grote station was gebouwd in verband met de te verwachten toename van het goederenverkeer. Het station was een zogeheten station à cheval. Volgens de beschrijving bestond het emplacement van zo’n station uit twee delen, in dit geval een Belgisch en een Nederlands deel, die zodanig door sporen waren verbonden, dat de overgave en overname van grote hoeveelheden goederen door beide administraties zo doelmatig mogelijk kon geschieden. Voorts werden het hoofdgebouw en de visitatielokalen gemeenschappelijk gebruikt. (91) Het laatste nog overgebleven deel van het station is eind jaren tachtig gesloopt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Woonpark De Grens omvat 18 appartementen die rond 1990 zijn gerealiseerd in een voormalig klooster. Verder zijn er nog 13 woonunits bij gebouwd. De bewoners hebben licht- en geluidsoverlast van de veestallen van de buren aan de Belgische kant, maar daar is wettelijk niets tegen te doen, omdat België het begrip stankcirkel niet kent.

Reactie toevoegen