Baanhoek

Plaats
Buurtschap
Sliedrecht
Alblasserwaard Drechtsteden
Zuid-Holland

Baanhoek station oud (Kopie).jpg

Baanhoek, het oorspronkelijke stationsgebouw van Baanhoek was een zogeheten abri, een houten wachtgelegenheid bestaande uit drie aan elkaar vastgebouwde ruimten. Deze foto is uit 1930. Sinds dec. 2011 is er een nieuw station Sliedrecht-Baanhoek.

Baanhoek, het oorspronkelijke stationsgebouw van Baanhoek was een zogeheten abri, een houten wachtgelegenheid bestaande uit drie aan elkaar vastgebouwde ruimten. Deze foto is uit 1930. Sinds dec. 2011 is er een nieuw station Sliedrecht-Baanhoek.

Baanhoek

Terug naar boven

Status

- Baanhoek is een buurtschap en onder de toevoeging -West deels ook een nieuwbouwwijk in de provincie Zuid-Holland, in de regio's Alblasserwaard en Drechtsteden, gemeente Sliedrecht.

- Baanhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sliedrecht. Het ligt tegenwoordig binnen de bebouwde kom van die plaats.

Terug naar boven

Ligging

Baanhoek ligt rond de langgerekte gelijknamige weg*, in het ZW van Sliedrecht, en grenst in het Z aan de Beneden Merwede. De buurt wordt doorsneden door de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen, die ter plekke middels de Baanhoekbrug de Beneden Merwede oversteekt. In het W gaat de buurt over in de Papendrechtse buurtschappen Matena en Oosteind.
* De huisnummers lopen van 1-503 en 4-204.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Baanhoek niet vermeld. Ook in het naslagwerk van Van der Aa (1) uit hetzelfde jaar komt de plaatsnaam niet voor. Op de Kuijperkaart uit ca. 1870 (zie onderaan de homepage van Sliedrecht) wordt de naam wél vermeld. Dat lijkt er op te duiden dat de buurtschap, of in ieder geval de plaatsnaam, pas in de 2e helft van de 19e eeuw zou zijn ontstaan.

- Tegenwoordig omvat het oorspronkelijke Baanhoek (dus zonder de nieuwe wijk Baanhoek-West) ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Station Baanhoek is in functie geweest van 1885 tot 1938. In verband met de watersnoodramp van 1 februari 1953 is het station sinds die datum gedurende ruim een maand heropend geweest. Sinds december 2011 is er weer een station Sliedrecht-Baanhoek.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Baanhoek-West is het deel W van de spoorlijn. In het ZW ligt een klein bedrijventerrein, aansluitend op bedrijventerreinen van Papendrecht. In het N is in de periode 2009-2014 de nieuwbouwwijk Baanhoek-West verrezen, met ca. 950 woningen. Naast het nieuwe station Sliedrecht-Baanhoek is hier ook een nieuwe ontsluitingsweg voor Sliedrecht en Papendrecht aangelegd van en naar de A15. De nieuwbouwwijk vormt samen met de Papendrechtse wijken Oostpolder en het nog te ontwikkelen Land van Matena een woongebied voor uiteindelijk ca. 2.500 woningen. Door de bouw van deze Vinex-locatie zullen de gemeenten Papendrecht en Sliedrecht over enkele jaren geheel aan elkaar zijn gegroeid. - Bestemmingsplan Baanhoek-West (2013). - Actualiteiten m.b.t. Baanhoek-West op Facebook.

Reactie toevoegen