Baakwoning

Plaats
Buurtschap
Westland
Delfland
Zuid-Holland

baakwoning_buurtschapsgezicht_2001.jpg

Baakwoning, buurtschapsgezicht

Baakwoning, buurtschapsgezicht

Baakwoning

Terug naar boven

Status

- Baakwoning is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente Naaldwijk.

- De buurtschap Baakwoning valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Naaldwijk.

- De buurtschap Baakwoning heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1839-1859 Bakwoning, 1867 Baakwoning.

Naamgeving
Rond 1770 is hier een woning gebouwd met een gevelsteen met daarop de naam Baakwoning. Die aanvankelijke huisnaam is later dus in gebruik geraakt om de buurtschap als geheel aan te duiden.

Naamsverklaring
De naam zou afkomstig zijn van een vroegere vuurbaak (= kustlicht, red.) voor schepen. Namen op woning 'gebouw bestemd om in te wonen, huis' komen in de omgeving frequent voor. Zo vermeldt de Gemeenteatlas van Kuyper (1867) Bonnen Woning (in de Bonnen), Boschwoning (in de Boschpolder), Galgewoning (in het Galgeblok), Hoenderwoning, Leewoning, Nieuwe Woning en Vlietwoning (in de Vlietpolder). Dergelijke namen komen ook al voor op de kaart van Kruikius (1712), zoals Canduyts Woning, Dycker Wael of Waelwoning, Hand Woning, Hoek Woning, Klooters Woning, Kooy Woning, Meer Woning, de Nieuwe Woning, de Veld Woning, Vliet Woning en Wyndaelders Woning.(1)

Stichting Monumentaal Westland stelt daarentegen: "In 1284 is hier sprake van een grafelijk leenroerig complex (‘De Poel’) van zo’n 100 morgen land met een huis en een hof. De woning de Poel werd in de loop der tijden bewoond door personen die zich Van de Poel of ook wel Baeck noemden. Volgens het Cartularium van Naaldwijk waren het verwanten van de familie Van Naaldwijk. De naam Baakwoning is dus waarschijnlijk afgeleid van de familienaam Baeck. Het verhaal dat hier ooit een vuurbaak heeft gestaan lijkt zeer onwaarschijnlijk." (bron: de onder Geschiedenis gelinkte brochure van de genoemde stichting)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baakwoning ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt NW van het dorp Naaldwijk, O van het dorp 's-Gravenzande, Z van het dorp Monster en ZW van het dorp Poeldijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Baakwoning omvat ca. 25 huizen (overwegend tuinderswoningen) met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Buitenplaats
"In de buurtschap Baakwoning heeft eind 18e eeuw voor korte tijd een buitenplaats gestaan met deze naam. Het bestond uit een herenhuis, tuinmanswoning en een grote boerderij met zo’n 40 ha landerijen met gemengd bedrijf. In het kaartboek van 1623 staat de boerderij al ingetekend, maar is er nog geen naam bij vermeld. Boerderijen waren in die tijd veelal in bezit van rijke stedelingen die geld verdienden met de pacht. In de 17e en 18e eeuw was het ‘in’ om als stedeling in de zomermaanden bij de boerderij te gaan wonen. De toenmalige eigenaar, Jacques Pinet uit Den Haag, bouwde rond 1760 een fraaie zomerresidentie naast de boerderij, evenals een tuinmanshuis. Beide gebouwen bestaan nog.

Al snel, rond 1800, verloor het weer zijn functie als zomerhuis. Het gehele complex werd in tweeën gesplitst en verkocht. De nieuwe eigenaren veranderden in de eerste helft van de 19e eeuw de functie van landbouw naar tuinbouw. In de 19e eeuw kwam de tuinbouw hard opzetten en verloor ook de boerderij langzaamaan zijn functie. Het verouderde gebouw is in 1874 afgebroken en vervangen door het huidige tuindershuis op nr. 10/10a. De grote achtertuin van dit huis geeft de plek aan waar voorheen de boerderijstal stond. De nu nog bestaande gebouwen van de Baakwoning zijn derhalve slechts een gedeelte van het vroegere buitenplaatscomplex, wat mede wordt bevestigd door de ter plaatse gevonden fundamenten van meer en andere bouwwerken." (bron en voor nadere informatie zie de uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van deze buitenplaats in het kader van Open Monumentendag 2019, door Stichting Monumentaal Westland)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Glastuinbouw
"Samen met de ondernemers uit de glastuinbouwgebieden Prinsenbos, Baakwoning en Opstal in de gemeente Westland zijn wij in januari 2022 de Gebiedsgerichte Aanpak gestart. In deze aanpak werken wij stap voor stap aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit de kassen. Met zo’n 1500 ondernemingen heeft de glastuinbouwsector veel invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit kassen staan onze doelen voor schoon, gezond en levend water in de weg. In 2014 zijn wij daarom begonnen met de Gebiedsgerichte Aanpak. Hierin werken we samen met ondernemers, toezichthouders van Omgevingsdienst Haaglanden, gemeenten en Glastuinbouw NL aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden binnen Delfland. Daarbij werken wij gebied voor gebied af.

In januari 2022 zijn wij dus gestart in de omgeving Prinsenbos, Baakwoning en Opstal in de gemeente Westland. Wij beginnen de Gebiedsgerichte Aanpak altijd met een intensieve meetcampagne. Met een fijnmazig meetnet controleren wij 24/7 in een polder of boezemgebied de waterkwaliteit op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zo krijgen wij een heel goed beeld van waar te hoge concentraties in het water voorkomen. De meetresultaten bespreken wij met de ondernemers en ook welke verbeteringen zij in hun bedrijf kunnen doen om lekkages te voorkomen en op welke termijn die worden doorgevoerd. In gebieden waar wij eerder deze aanpak toepasten zien wij nauwelijks meer bewuste lozingen, minder lekkages en meer waterbewuste ondernemers. Vanwege de corona-maatregelen organiseerden wij voor dit gebied geen informatieavond, maar ontvingen ondernemers de informatieflyer over het project." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, januari 2022)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Plas van Alle Winden
In het N van de buurtschap (aan het eind van de weg linksaf) ligt de Plas van Alle Winden, waaromheen je kunt wandelen of fietsen. En je kunt er ook vissen. De plas grenst aan de wegen Baakwoning in het Z en O, Rijnsburgerweg in het N en Verlengde Poelkade in het W. Laatstgenoemde weg valt onder het dorpsgebied van 's-Gravenzande.

Terug naar boven

Eten en drinken

- In juni 2020 zijn de Buurtkas en de Farmshop van Stichting BoereGoed officieel geopend door wethouder Abee van de gemeente Westland. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt, omdat ze meenden dat de smalle weg niet berekend zou zijn op de toenemende verkeersdrukte, maar kennelijk heeft de gemeente geoordeeld dat dit toch wel verantwoord is. Vanuit de missie 'BoereGoed goed voor mensen!' is er op Baakwoning 15 in de gelijknamige buurtschap een veilige en leuke plek gecreëerd voor mensen om te werken, elkaar te ontmoeten en verse en lokale groente te kopen. In de Buurtkas en Farmshop werken mensen samen aan de teelt, verwerking en verkoop van gezonde lokale voeding en vooral om elkaar te helpen in werk en samenleving. BoereGoed biedt een plaats voor iedereen. Voor mensen die gepensioneerd zijn, een sabbatical hebben, mensen die even moeilijk meekunnen in de samenleving of arbeidsmarkt, mensen met een beperking. Of voor iemand die het gewoon leuk vindt om in de tuin te werken. Juist deze brede mix maakt BoereGoed interessant en waardevol, aldus de initiatiefnemers: "Mensen helpen elkaar, leren van elkaar, en mogen zich zelf zijn." De Farmshop is geopend op vrijdag van 10.00-17.00 uur en op zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Reactie toevoegen