Baaks

Plaats
Buurtschap
Simpelveld
Heuvelland Parkstad
Limburg

Baaks

Terug naar boven

Status

- Baaks is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Simpelveld. Het zou ook nog deels onder de gemeente Heerlen vallen.

- De buurtschap Baaks valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Simpelveld.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De Topografische atlas Limburg(1) vermeldt voor dit wijkje/buurtje de naam Baaks als buurtschapsnaam, en in een ander lettertype (dat doorgaans voor een wijk of buurt wordt gebruikt), vermeldt zij in het Z van dit gebiedje tevens de naam Sweyer. Wij hebben de indruk dat voor het hele gebiedje in toenemende mate de naam Baaks-Sweyer wordt gebruikt (terwijl er vroeger sprake was van de naam Baaks-Soureth i.v.m. de buurtschap Soureth die N van de buurtschap lag).

Oudere vermeldingen
Baaks-Schweijer, Sweijer.

Naamsverklaring
Zou genoemd zijn naar jonker Baxen, de vroegere eigenaar van het adellijk goed Sweijer of Sweyer.(2)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Baaks ligt (in het) O van Simpelveld, tussen de buurtschappen Molsveld en Rodeput, Z van de Rolduckerweg, rond de Baaksstraat en de Vliexstraat.

- Sweyer ligt Z van de buurtschap, Soureth ligt of lag (vermoedelijk is het door het bedrijventerrein aldaar opgeslokt, er is nog wel een Sourethweg ter plekke) N van de buurtschap, N van de A76.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Baaks omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuurgebied Groeve Sweijer, gelegen tussen de A76 en Baaks/Sweyer, wordt beheerd door Natuurmonumenten. De voormalige zand- en grindgroeve in het dal van de Eyserbeek is van groot belang voor libellen en amfibieën. Door begrazing ontstaat rond de poelen een afwisselende begroeiing met ruigtekruiden voor libellen en zandige plekjes voor rugstreeppad en vroedmeesterpad.

In het gebied liggen enkele historische voetpaden, zoals het wandelpad door de graslanden van Waalbroek. Hier groeien onder meer boerenwormkruid, stalkaars en teunisbloem. In de buurt van de groeve zit een roekenkolonie. Natuurmonumenten wil de gewelven over de Eyserbeek verwijderen, zodat dieren zich makkelijker langs de beek kunnen bewegen. Langs de A76 die langs het gebied loopt, legt Natuurmonumenten poelen aan waardoor Groeve Sweijer beter aansluit op het noordelijk gelegen Imstenraderbos.

Reactie toevoegen