Baak

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Baak

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Baak.

Terug naar boven

Status

- Baak is een dorp in de provincie Gelderland, regio Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Steenderen.

Terug naar boven

Ligging

Baak ligt ZZO van Zutphen, NO van Steenderen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Baak 126 huizen met 869 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Baak ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Baak 2010-2020.

- In 2010 zijn de handtekeningen gezet voor een nieuw woonwijkje in Baak. Het gaat om in totaal 28 woningen: 8 rijtjeswoningen voor starters, 12 twee-onder-een-kapwoningen en 8 vrijstaande woningen. Baaks Belang maakt zich al jaren sterk voor deze uitbreiding die het dorp een leefbaarheidsimpuls moet geven. De 8 vrijstaande woningen kunnen in particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd. Het woonwijkje komt op het terrein van de voormalige tuinderij Hubers aan de zuidoostzijde van de kern van Baak. De noord- en oostgrens worden gevormd door de Wichmondseweg, de zuid- en westgrenzen door de Vordenseweg en de Van der Heijdenstraat.

- Basisschool Sint Martinus is na afloop van schooljaar 2014-2015 gesloten en met de scholen van Olburgen en Steenderen opgegaan in een nieuw 'integraal kindcentrum' in Steenderen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baak heeft 17 rijksmonumenten.

- Baak heeft 22 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Baakse Beek en de Veengoot lopen globaal van Baak naar Lichtenvoorde. De komende jaren vindt langs deze beken een 10-tal herinrichtingsprojecten plaats, ter verbetering van het waterbeheer en de omstandigheden voor de natuur. Zie verder de site Baakse Beek - Veengoot.

Terug naar boven

Links

- Baaks Belang.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Baak RK.

Reactie toevoegen