Baak

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Baak

Terug naar boven

Status

- Baak is een dorp in de provincie Gelderland, regio Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Steenderen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Boak.

Terug naar boven

Ligging

Baak ligt ZZO van Zutphen, NO van Steenderen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Baak 126 huizen met 869 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Baak 2010-2020.

- In (of vanaf) 2010 is een nieuw woonwijkje in Baak gerealiseerd. Het gaat om in totaal 28 woningen: 8 rijtjeswoningen voor starters, 12 twee-onder-een-kapwoningen en 8 vrijstaande woningen. Baaks Belang heeft zich jaren sterk gemaakt voor deze uitbreiding die het dorp een leefbaarheidsimpuls moet geven. De 8 vrijstaande woningen zijn in particulier opdrachtgeverschap gebouwd. Het woonwijkje is aangelegd op het terrein van de voormalige tuinderij Hubers aan de zuidoostzijde van de dorpskern. De noord- en oostgrens worden gevormd door de Wichmondseweg, de zuid- en westgrenzen door de Vordenseweg en de Van der Heijdenstraat.

- Basisschool Sint Martinus is na afloop van schooljaar 2014-2015 gesloten en met de scholen van Olburgen en Steenderen opgegaan in een nieuw 'integraal kindcentrum' in Steenderen.

- Anno 2016 zijn er plannen om de voormalige voetbalvelden van voetbalvereniging Baakse Boys in te richten als een zonnepark met 4.800 zonnepanelen. Baakse Boys is in 2013 gefuseerd met SV Steenderen. Het terrein in Baak ligt sinds september 2015 braak. Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau uit Uden wil in samenwerking met NPG Energy dit park gaan ontwikkelen. Remie wil het terrein pachten van de gemeente. Voor de afname van de stroom wil zij samenwerken met de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM). Het is de bedoeling dat inwoners van Baak energie kunnen gaan afnemen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Baak heeft 17 rijksmonumenten.

- Baak heeft 22 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasboake (Paasvuur).

- De Kermis en Oranje Stichting (KOS) organiseert jaarlijks de activiteiten op Koningsdag, de Baakse Kermis en eens in de 5 jaar de Dodenherdenking.

- Elke 3 jaar is er een Openluchtspel (eind mei / begin juni) bij de familie Hebben in Baak. De laatste keer was in 2017, dus de volgende keer is in 2020.

- Baakse Kermis (gedurende 3 dagen eind september / begin oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Baakse Beek en de Veengoot lopen globaal van Baak naar Lichtenvoorde. De komende jaren vindt langs deze beken een 10-tal herinrichtingsprojecten plaats, ter verbetering van het waterbeheer en de omstandigheden voor de natuur. Zie verder de site Baakse Beek - Veengoot.

Terug naar boven

Beeld

- "Facebookpagina Mooi Baak is de verzamelplek voor typische Boakse foto's uit verleden en heden, herinneringen en allerlei zaken die verband houden met onze liefde voor dit plaatsje met zijn mooie omgeving en zijn rijke historie."

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Baaks Belang.

- Sport: - SV Basteom is in 2013 ontstaan uit vv Baakse Boys en sv Steenderen en is de voetbalclub voor Baak, Bronkhorst, Olburgen/Rha, Steenderen en Toldijk.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Baak RK.

Reactie toevoegen