Arriën

Plaats
Buurtschap
Ommen
Salland
Overijssel

arrien_tolboom_kopie.jpg

In 2015 heeft het 'tolteam' van Arriën de vroegere tol bij de buurtschap Hoogengraven symbolisch in ere hersteld door er weer een houten tolboom te plaatsen, met daarbij een kastje met de tarieven zoals die destijds golden.

In 2015 heeft het 'tolteam' van Arriën de vroegere tol bij de buurtschap Hoogengraven symbolisch in ere hersteld door er weer een houten tolboom te plaatsen, met daarbij een kastje met de tarieven zoals die destijds golden.

Arriën

Terug naar boven

Status

- Arriën is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen. T/m 30-4-1923 gemeente Ambt-Ommen.

- De buurtschap Arriën heeft, in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land, een eigen postcode (7735) en postale plaatsnaam en is daarmee een 'formele woonplaats'.

- Onder de buurtschap Arriën valt voor de postadressen ook een klein deel van de buurtschap Ommerkanaal. Daarentegen maakt de buurtschap die vanouds bekend stond als Arriërveld tegenwoordig deel uit van de buurtschap Ommerkanaal. Tevens valt onder Arriën voor de postadressen het W deel van de buurtschap Hoogengraven (de grens loopt net W van de basisschool en het café-restaurant: die vallen voor de postadressen onder buur-buurtschap Stegeren).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Arriën ligt direct NO van Ommen, rond de N34 Ommen-Hardenberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Arriën 34 huizen met 211 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 170 huizen met ca. 430 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Van 1940 tot 1969 was in deze buurtschap sprake van het D.U.W. Kamp Arriën. De aanduiding D.U.W. stond voor Directie RijksDienst voor de Uitvoering van Werken, als naoorlogse opvolger van de voormalige Rijksdienst voor Werkverruiming. De afkorting DUW werd ook vaak spottend in verband gebracht met het duwen van kruiwagens en de kieplorries die voor het zandtransport werden gebruikt bij deze werken. In de jaren dertig van de 20e heerste namelijk grote werkloosheid in de steden, en men had bedacht om zo veel mogelijk werklozen te werk te stellen in plattelandsgebieden die toch nog ontgonnen moesten worden. Zo kwamen er alleen al rond Ommen een handvol van dergelijke kampen, waaronder in Arriën.

Na de Tweede Wereldoorlog heerste er grote woningnood en zijn veel van deze kampen bewoond gewoond geworden door mensen die elders geen woning konden krijgen. Kamp Arriën moest aanvankelijk in 1950 weer worden opgeleverd aan de verhuurder, maar de gemeente kreeg het voor elkaar te bedingen dat het terrein pas opgeleverd moest worden als de laatste huurder een 'normale' woning had gevonden. Dat bleek pas in 1969 het geval... Toen zijn dus de laatste barakken pas gesloopt. Van het kamp is nu ter plekke niets meer te herkennen. - Uitvoerige geschiedenis van Kamp Arriën (28 pagina's) door oud-inwoner Luuk Vogelzang, die er zijn jeugd heeft doorgebracht.

Zie verder Geschiedenis van Arriën.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Monumentale boerderijen, waaronder 5 rijksmonumenten.

- In Arriën is een 'tolteam' actief, dat zorgt voor het levend houden van de geschiedenis van de vroegere tol te Hoogengraven. In 2015 heeft het team een symbolische houten tolboom met naamborden Tolhekke geplaatst bij boerderij Tolhekke. Tevens is er een kastje geplaatst met daarin de lijst met prijzen die destijds golden voor het passeren van deze tol.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Arriër Koeland is een groot grasland met koeien waar men de natuur zijn gang laat gaan. Hier staan nog volop graslandpaddenstoelen, die elders bijna overal verdwenen zijn door de vele kunstmatige bemesting. Na enig zoeken heeft Quinten Bulte in november 2015 een aantal bijzondere soorten graslandpaddenstoelen aangetroffen, namelijk de Rupsendoder, het Gewoon vuurzwammetje, de Scharlaken wasplaat, de Franjevlekplaat, het Sneeuwzwammetje, het Papegaaizwammetje, de Kleverige aardtong en de Gele wasplaat. Dat ziet er toch een stuk aantrekkelijker uit dan de moderne ruilverkavelde groene biljartlakens... Geniet onder de link van zijn mooie foto's van deze paddenstoelen.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Arriën.

Reactie toevoegen