Apenhuizen

Plaats
Buurtschap
Deventer
Salland
Overijssel

Apenhuizen

Terug naar boven

Status

- Apenhuizen is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 2004 gemeente Bathmen.

- De buurtschap Apenhuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bathmen.

- De buurtschap Apenhuizen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1461 en 1839 Apenhuizen, 1581 Appenhuisen. "Op oude kaarten werd de buurschap Aschenhouse genoemd" (bron: Canon van Bathmen).

Naamsverklaring
Betekent huizen 'nederzetting' van de persoon Apo, vergelijk Appenheim (Dld) (886 kopie ca. 1103 Appenheim, 1158 Abbenheim 'woonplaats van Appo') en Eppenhuizen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Apenhuizen ligt rond de wegen Apenhuizerweg (het gedeelte van deze weg N van de spoorweg en voor zover Z van het noordelijkste kruispunt met de Willeminksweg), Traasterdijk (de N en O takken van deze weg; de N tak t/m huisnummer 16, in N richting), Pakkerijsteeg, Apenhuizerenkweg, Gasthuisweg, Oude Postweg (de korte zuidelijkste tak van deze weg, Z van de driesprong van deze weg), Hemeltjesweg (het gedeelte van deze weg Z van het kruispunt met de Oude Postweg), Schapespikke en Schouwenbergsweg (het gedeelte van deze weg N van de spoorweg). De buurtschap ligt direct ONO van het dorp Bathmen, ZO van het dorp Lettele, O van de stad Deventer, NNO van het dorp Harfsen, NW van het dorp Laren, WNW van het dorp Holten en Z en ZZW van het dorp Okkenbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Apenhuizen omvat ca. 35 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Apenhuizen hoorde in de 13e eeuw bij de Gooiermarke, een gebied waar de stad Deventer het gezag over voerde. Bij de vorming van het schoutambt Bathmen in de 14e eeuw is de buurtschap hier aan toegevoegd.

De enige bruikbare weg die Apenhuizen doorkruiste was de oude handelsweg van Deventer naar Holten en verder. Tot ver in de 19e eeuw waren er verder in dit gebied geen berijdbare wegen, alleen voetpaden. (bron: Canon van Bathmen)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Apenhuizen wordt in het noorden begrensd door de Traasterbossen, die pas zijn aangelegd aan het eind van de 18e eeuw. Daarvóór was het 'slechts woeste grond' met veel heide. Tot in de 19e eeuw werd dit gebied de Bathmense Heide genoemd.

- De zuidelijke grens van de buurtschap is de Spildijkswaterleide.

- In het oosten ligt de grens van de buurtschap een eindje voorbij de Schapespikke. Een spikke was een met takkenbossen gemaakte doorwaadbare plaats voor schapen en mensen. (bron van de drie alinea's in dit hoofdstuk: Canon van Bathmen)

Reactie toevoegen