Annen

Plaats
Dorp
Aa en Hunze
Drenthe

annen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Annen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 (hoofdplaats van de) gemeente Anloo.

Annen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 (hoofdplaats van de) gemeente Anloo.

Annen

Terug naar boven

Status

- Annen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 (hoofdplaats van de) gemeente Anloo.

- Onder het dorp Annen valt ook de buurtschap Breeland.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Inwoners van dit dorp heten Anneroelen.

Oudere vermeldingen
1309 Anne, Annen, Annum.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Een samenstelling met heem 'woonplaats' wordt door de oude vormen niet ondersteund. Een zwak verbogen vorm van de persoonsnaam Anne is niet waarschijnlijk. Deze plaatsnaam behoort in zijn vorm tot een typisch Drents plaatsnaamtype. Vanaf Groningen liggen op de Hondsrug in een rechte lijn tot aan Emmen de plaatsen Haren, Onnen, Glimmen, de drie Laren, Annen, Gieten, Bonne(n), Drouwen, Buine(n) en Emmen. Een beperkt aantal van deze namen is uit het Germaans te verklaren (Buinen, Haren, Laren, als datief meervoud), maar het merendeel is moeilijk te duiden en sommige kunnen, in het licht van de bewoningsgeschiedenis, gemakkelijk terugreiken tot in prehistorische tijden. Verder kent Drenthe van dit type nog de moeilijk verklaarbare namen als Ansen, Assen, Beilen, Hijken, Ruinen en Witten, naast eenduidig Germaanse namen als Dalen en Halen (in Hoog- en Laaghalen). De oude vormen bieden nauwelijks extra informatie. De overlevering in Drenthe begint pas laat en dan treden deze plaatsnamen voor het merendeel al op in de ons bekende vorm.(1)

Terug naar boven

Ligging

Annen ligt WZW van de dorpen Annerveenschekanaal, Wildervank en Veendam, W van de dorpen Eexterveen en Eexterveenschekanaal, WNW van het dorp Nieuwediep, NW van het dorp Gieterveen, NNW van de dorpen Eext en Gieten, NO van de dorpen Anloo, Gasteren, Anderen, Rolde en Loon en de stad Assen, ONO van het dorp Taarlo, OZO van het dorp Zeegse, ZO van de dorpen Schipborg, Tynaarlo en Zuidlaren, Z van het Zuidlaardermeer en het dorp De Groeve en ZZW van het dorp Zuidlaarderveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Annen 63 huizen met 419 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.500 huizen met ca. 3.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging Annen. Het is een mooi verhaal over hoe deze vereniging tot stand is gekomen. Hierna vatten wij dat kort samen. Onder deze link kun je de uitvoerige versie lezen. September 2003: een groep van 5 mensen onderneemt succesvol stappen tegen een al te grote aantasting (bouwplannen) van de Hondsrug-glooiing in het dorp. Er ontstaat behoefte aan een vereniging die zich bezig houdt met de historische waarden. Het blijft echter bij een plan. September 2004: in het kader van de Dorpsvisie gaat een themagroep Historische Ontwikkeling van start. Vanwege de enorme stapel info die ze op tafel krijgen, wordt er gedacht aan een hernieuwde poging om een historische vereniging in het leven te roepen. Oktober 2004: de eerste historische bijeenkomst van de vereniging "i.o.". Daar komen zeven "kartrekkers" uit voort, die daadwerkelijk aan de slag gaan.

17 januari 2005: officiële notariële oprichting van Historische Vereniging Annen. Binnen enkele weken zijn er al 50 leden. 27 april 2005: de eerste info-avond met gastspreker en films over het dorp in vroeger tijden. 7 november 2005: dankzij een tip van een zustervereniging wordt het 0-nummer van verenigingstijdschrift TOEN gratis huis-aan-huis bezorgd, bij meer dan 1400 huishoudens, die zo gelijk kunnen zien wat de vereniging zoal te bieden heeft, wat hopelijk stimulerend werkt op de animo om lid te worden. En zo blijkt: het ledental 'explodeert' in één klap naar meer dan 500 leden! En vandaag de dag bloeit de vereniging nog altijd. Steeds meer mensen zetten zich in voor het een of andere aspect binnen de Anner historie. De lijst met werkgroepen is inmiddels fors uitgebreid. Kijk maar eens rond op de site van de vereniging. Misschien is er wel iets bij waaraan je zelf zou willen meewerken.

"Hoe zag Annen er vijftig jaar geleden uit? Of honderd, tweehonderd, vijfhonderd of zelfs duizend jaar geleden? Wat voor huizen stonden er toen, wat voor mensen woonden er, hoe verdienden ze hun brood, hoe gingen ze met elkaar om, wat deden ze in hun vrije tijd, hoe verplaatsten ze zich? Hoe zag het landschap rondom het dorp eruit? Dit zijn allemaal vragen waarin wij ons verdiepen. We proberen op allerlei manieren antwoorden op deze vragen te vinden, bijvoorbeeld door gesprekken met oudere mensen die zich de vroegere situatie nog herinneren of het weten door verhalen van hun ouders en grootouders, of door het verzamelen van beeldmateriaal, oude geschriften, door het bestuderen van archieven etc. etc. Vervolgens leggen wij al deze gegevens vast en slaan ze op, zodat we ze kunnen gebruiken om ze via ons tijdschrift voor een breder publiek toegankelijk te maken en ze ook voor volgende generaties te bewaren.

Met dit doel hebben we in 2005 Historische Vereniging Annen opgericht. De officiële doelen staan vermeld in de statuten, maar kort samengevat komt het hierop neer: het verzamelen van kennis over de geschiedenis van ons dorp in de meest ruime zin, het vastleggen en verspreiden van deze kennis en met behulp van deze kennis een oogje op de ontwikkeling van het dorp houden. Inmiddels zijn we actief bezig met een aantal werkgroepen: een werkgroep Archief, een werkgroep Bebouwing en Bewonersgeschiedenis en een werkgroep Redactie.

Hoe meer je je in de geschiedenis verdiept, hoe breder het werkterrein lijkt te worden. De werkgroep Archief heeft haar terrein dan ook in een aantal categorieën ingedeeld, te weten: Kunst, Cultuur, Geschiedenis, Algemeen (mensen, zaken) en Illustraties. Al deze categorieën zul je tegenkomen in ons tijdschrift. Dit betekent ook dat het aantal mensen dat mee kan doen onbeperkt is; je zoekt gewoon je eigen interessegebied en gaat daar aan de slag. Het tweede doel van onze vereniging is dan ook het gezellig bezig zijn. Je kunt je aanmelden voor een werkgroep of zelf, in overleg, een nieuwe werkgroep starten. Ook houden we een paar keer per jaar een informele bijeenkomst voor leden, waar je kunt bijpraten en informatie kunt uitwisselen. Verder wordt er jaarlijks een spreker uitgenodigd die een bepaald historisch aspect zal belichten. Je kunt actief meedoen of je leest gewoon in ons tijdschrift 'Toen' over hoe het vroeger in Annen was. Dus, word lid, voor maar 17 euro per jaar. Toen... doen!"

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 1 rijksmonument, zijnde het terrein met daarop hunebed D9, een klein en incompleet hunebed aan de Zuidlaarderweg. Het grafmonument heeft er dienstgedaan als fietsenstalling voor reizigers met het openbaar vervoer. Dit tot groot verdriet van de lokale historische vereniging, die erover schreef: "Geen van de overige 52 hunebedden is zo'n treurig lot beschoren als het kleine halve hunebedje in Annen. Respectloos wordt er met dit 5000 jaar oude monument omgegaan, inmiddels beroemd en berucht geworden onder de bijnaam 'prehistorische fietsenstalling'. Het hunebed had oorspronkelijk 4 dekstenen, 8 draagstenen, 3 poortstenen en 2 sluitstenen. Tegenwoordig zijn een sluitsteen, de poortstenen en vier draagstenen verdwenen aan de oostelijke zijde. Er zijn plombes aangebracht op de plek waar de ontbrekende stenen stonden. Professor Van Giffen onderzocht en restaureerde het hunebed in 1952. Er zijn 101 stuks aardewerk uit de trechterbekercultuur aangetroffen."

- Voor de voormalige Gereformeerde kerk van Annen zie Links > Dorpshuis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- "Elk jaar wordt in de week van Hemelvaart (in 2021 voor de 50e keer) de Sport- en Spelweek Annen georganiseerd. Traditiegetrouw wordt door de zes (buurt)ploegen van het dorp op 30 onderdelen, gedurende de hele week, gestreden om tal van bekers. De doelstelling van de Sport- en Spelweek was en is om de saamhorigheid en de persoonlijke contacten tussen de bewoners te bevorderen. Het feit dat jaarlijks meer dan 1.000 inwoners actief meedoen, terwijl een groot deel van de rest van ons dorp fanatiek toeschouwer is, geeft aan dat wij ruimschoots aan deze doelstelling voldoen!"

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Annen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Annen.

- Nieuws: - In 2004 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Commissie Dorpsbelangen meer onder de aandacht te brengen bij de inwoners van Annen. In dat jaar is een start gemaakt met het uitbrengen van een “dorpskrantje”, Het Oeleneis, op een dubbelzijdig A4'tje. En dat werkt nog altijd goed. Diverse verenigingen, stichtingen en inwoners maken ieder kwartaal gebruik van Het Oeleneis om een activiteit of hun club te promoten. Maar bijvoorbeeld ook om het ophaalrooster oud papier en het programma van de Sport- en Spelweek onder de aandacht te brengen. Onder de link kun je Het Oeleneis ook online lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Annen is opgericht in 1946. Dit onder het motto ‘Van permanente feestcommissie naar de behartiging van dorpsbelangen’. De commissie was in de begintijd de motor achter het opbloeien van het verenigingsleven in het dorp. Daarnaast heeft de commissie zich ingezet voor zaken zoals het verwezenlijken van de bouw van zwembad De Borghoorns en de muziekkoepel op de Brink. De veranderende tijden hebben ook hun invloed gehad op de commissie. Zo is na de gemeentelijke herindeling meer nadruk komen te liggen op het contact met de gemeente, getuige de Dorpsvisie.

- Dorpshuis: - De voormalige Gereformeerde kerk (Zuidlaarderweg 69) dateerde uit 1954, is als zodanig in 1980 buiten gebruik gesteld en tegenwoordig in gebruik als Ons Dorpshuis, dat tevens onderdak biedt aan een dierenarts. "Samen met de Sportsbar en de Burgemeester Lambershal is Ons Dorpshuis een belangrijke ontmoetingsplaats voor alle mensen uit Annen en omgeving, van jong tot niet meer zo jong. Het bruist van de activiteiten, zoals muziek, dans, zang, toneel en diverse voorstellingen. Ons Dorpshuis wil er aan bijdragen dat niemand eenzaam hoeft te zijn; help elkaar daarbij en stimuleer je vrienden en bekenden om deel te nemen aan onze leuke activiteiten. Ook voor je zakelijke activiteit opent Ons Dorpshuis haar deuren; voor een zeer redelijke prijs zijn onze zalen te huur voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. En over de catering hoef je je geen zorgen te maken, want die is bij de Sportsbar in goede handen. Wij zijn er voor jou en begroeten je graag!"

- Onderwijs: - "De uil is van Annen en mag natuurlijk niet ontbreken in het logo van Basisschool De Eshoek. De uil die symbool staat voor wijsheid en kennis. Kennis die kinderen o.a. opdoen uit boeken. De boeken die we op school gebruiken geven antwoorden op de meest gestelde, vaak complexe kindervragen en stellen kinderen in staat de oefenstof eigen te maken. Die kennis moet kinderen vleugels geven. Door je vleugels uit te slaan kan de leerling van De Eshoek zich ontplooien. In onze snel veranderende samenleving is het voortdurend van en aan elkaar leren erg belangrijk en is het meer dan ooit nodig om samen te werken met anderen. Kinderen leren van en aan elkaar en zetten hun kwaliteiten en talenten in om een ander te helpen en/of samen tot een oplossing te komen. Leren is een sociaal gebeuren.

Wat is De Eshoek voor school? Leren betekent dat wij alles uit de kinderen willen halen op een manier die bij elk individueel kind past: onderwijs op maat. Dit is zichtbaar in de school: we hebben veel aandacht voor de basisvakken; we streven naar hoge leeropbrengsten; er is dagelijks extra leerhulp in de klas voor kinderen die dat nodig hebben; de school beschikt over een leerlijn voor (hoog)begaafde kinderen; we volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling; de school heeft een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs; cultuureducatie is een speerpunt van onze school. Wij zijn een leeromgeving, waarin eenieder de kans krijgt en aangemoedigd wordt om zich optimaal en doelgericht te ontwikkelen. Leren is leuk, zin in leren krijgen is essentieel voor de latere loopbaan. Dit betekent niet dat er geen moeilijke dingen gedaan worden of dat er geen saaie of niet zo leuke dingen gedaan worden. Oefenen, fouten maken, succes ervaren horen er allemaal bij.

Op onze school houden we ons ook graag bezig met vrije expressie en kunstzinnige vorming; toneel, drama, dans, zang, muziek en taal. Hiermee zijn we gericht op het vergroten van het repertoire van kinderen om hun ideeën, beelden, ervaringen en belevenissen op verschillende manieren uit te drukken. Het allerleukste is om het geleerde en ingestudeerde aan andere klassen te tonen, maar vooral ook het optreden aan de ouders te showen. Maandelijks verzorgen gemiddeld twee groepen daarom een optreden. De school beschikt over een toneel en tribune. Met kerst wordt er een kerstmusical gespeeld door de leerlingen van groep 6 en aan het einde van de schoolcarrière is het een traditie dat groep 8 een afscheidsmusical opvoert."

- "Buitenschoolse opvang Ekiwoek bestaat uit 3 leeftijdsgroepen: De Ekiwoek, EkiSeven en De Torenkamer. Deze groepen hebben elk een eigen locatie. Op alle locaties is flexibele opvang mogelijk voor ouders met wisselende werktijden. De Torenkamer: is er voor de jongste kinderen: 4-5 jaaren is gevestigd in de basisschool. Hier kunnen 10 kinderen worden opgevangen. De Ekiwoek: Biedt 30 kindplaatsen per dagdeel voor kinderen van 5-7 jaar. Naast naschoolse opvang biedt Ekiwoek ook voorschoolse en tussen-de-middag opvang. De EkiSeven: een groep voor kinderen van 7-12 jaar. Hier kunnen 20 kinderen terecht. Deze BSO is gehuisvest boven de kantine van v.v. Annen. Het activiteitenaanbod van de EkiSeven is divers. De activiteiten worden in overleg met de kinderen gekozen. Hierbij kun je denken aan o.a. sport, spel en beweging en creatieve activiteiten zoals knutselen, houtbewerken etc."

- Lezen: - Bibliotheek Annen.

- Sport: - "Tennisclub Annen (TCA) is opgericht in 1970 en ligt aan de Kruisakkers naast de voetbalvelden. De vereniging wil een tennisontmoetingsplaats zijn. We richten ons dus op recreatieve spelers maar natuurlijk nemen we ook met een aantal teams deel aan de KNLTB competitie en wordt er het gehele zomerseizoen tennisles gegeven voor iedereen. De vereniging bestaat uit ruim 225 leden (circa 50 jeugdleden) en wij zijn aangesloten bij de KNLTB. De vereniging beheert 4 gravelbanen (buiten) met verlichting en bezit een kantine die door de leden via roulatie wordt gerund. Door het jaar heen worden tal van activiteiten aangeboden variërend van toss ochtenden/avond, een interne vrijdagavond-mixed dubbel competitie en clubkampioenschappen. Daarnaast doen verschillende teams mee aan de KNLTB competitie. Het meest wordt echter gebruik gemaakt van onze mogelijkheid om vrij te spelen d.m.v. het afschrijven van banen. De praktijk leert dat wij altijd ruimte hebben en er niet of nauwelijks gewacht hoeft te worden. De club heeft dan ook geen wachtlijst voor nieuwe leden.

De mogelijkheid bestaat om tegen een geringe vergoeding van € 5 voor senioren en € 2 voor junioren per dag een introducé te laten meespelen. Voor de jeugdleden worden door onze actieve jeugdcommissie meerdere evenementen georganiseerd. Een groot deel van onze leden bestaat echter uit 50+. Ook hiervoor worden speciale activiteiten georganiseerd. Het onderhoud van de banen wordt voor een groot deel verzorgd door onze groundsman en de technische commissie. Maar natuurlijk draagt iedereen er aan bij dat de banen in een goede conditie blijven. Binnen TC Annen bestaat bij seniorleden de verplichting om vrijwilligerswerk te verrichten. Waarom? Het plezier in tennissen en het gebruikmaken van de vele voorzieningen die TCA biedt zijn alleen mogelijk wanneer de leden (iets) meer doen dan uitsluitend tennissen. De vereniging kan slechts bestaan dankzij die extra inzet. Alle seniorleden wordt daarom gevraagd iets extra’s in de vereniging te investeren.

TC Annen draait – met uitzondering van de trainer, het schoonmaken van de kantine en het speelklaar maken en onderhouden van de banen door de groundsman – volledig op vrijwilligers. De vereniging kan het zich niet permitteren om voor al het nodige werk betaalde krachten in te huren. Werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, omvatten onder meer: bestuurswerk, commissiewerk, kantinedienst, onderhoud van tennispark en kantine, het beheer van de website en het regelen van sponsoring. De verplichting tot vrijwilligerswerk is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Leden die geen vrijwilligerswerk willen verrichten, betalen bovenop de contributie een vrijwilligersbijdrage van € 25 en zijn dan vrijgesteld."

- Rijvereniging De Brinkruiters is een vereniging voor iedereen in Annen en omgeving die actief is op paardengebied. De vereniging is er voor wedstrijd- en recreatierijders, pony's en paarden, dressuur, springen en mennen, beginners en gevorderden. Bij deze vereniging kun je rijden als je over een eigen paard of pony beschikt. Daarnaast worden op de maandag lessen verzorgd met manegepony's. De vereniging heeft de beschikking over een eigen binnenmanege. Naast de wekelijkse lessen worden in de manege geregeld activiteiten georganiseerd, zoals onderlinge wedstrijden, clinics en cursussen. De bosrijke omgeving van het dorp wordt regelmatig door de vereniging gebruikt voor het organiseren van speciale ritten, zoals de Stroomdalrit in juni en de Oliebollenrit in december.

- Zorg: - Zorg Anders verzorgt in Annen arbeidsmatige dagbesteding op maat voor cliënten van 16 jaar en ouder, en beschermd wonen voor kinderen en jeugd van 6 tot 18 jaar (dat laatste ook op locaties in Vries en Zuidlaren). De arbeidsmatige dagbesteding omvat: omgang met paarden; paarden van de boxen naar het land brengen en andersom; stallen uitmesten, paarden voeren; paardencoaching en paardrijles; onderhoudswerk, klussen op en om het erf en in de stallen; tuinwerk; kantinewerk en het gezamenlijk bereiden van de lunch; creatieve activiteiten en huishoudelijk werk. Of de woonlocatie van Zorg Anders in het dorp een vergunning krijgt, was anno maart 2019 nog niet zeker.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Ondernemersvereniging ANNO is een actieve club die zich samen met haar leden inzet om het leefklimaat in het dorp Annen aangenaam te houden en het ondernemersklimaat op niveau. De ondernemersvereniging organiseert o.a. jaarlijks het Oranjeontbijt, de Brinkmarkten, de intocht van Sinterklaas en de Decemberactie met feestverlichting.

Reacties

(2)

Stukje tekst "- De voormalige Hervormde kerk van Annen (Kerkpad 1) was een klein zaalkerkje met aangebouwde kosterwoning. Buiten gebruik rond 1970, nu in gebruik als woning. Op het pleintje naast de voormalige kerk staat een klokkenstoel." betreft Sint-Annen in Groningen, niet Annen in Drenthe.

Dank voor de tip! Die alinea is inderdaad bij de verkeerde plaats terechtgekomen. Ik heb hem verplaatst naar waar hij wél thuishoort.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen