Anna Paulowna

Plaats
Dorp
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

Anna Paulowna

Terug naar boven

Status

- Anna Paulowna is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2011. Het is de hoofdplaats van de gemeente Hollands Kroon.

- Wapen van de voormalige gemeente Anna Paulowna.

- De gemeente Anna Paulowna is op 1-8-1870 ontstaan als afsplitsing van de gemeente Zijpe, en in 1990 vergroot met het grondgebied van de voormalige gemeente Wieringerwaard (die per 1-8-1970 al in de gemeente Barsingerhorn was opgegaan). (Let op: in de vorige zin staan twee datums die erg op elkaar lijken, maar er zit precies een eeuw tijdsverschil tussen deze datums!)

- Onder het dorp Anna Paulowna valt ook het dorp Van Ewijcksluis (voor de postadressen) en een deel van de buurtschap Gelderse Buurt (ook voor de postadressen). De oude kern van het dorp heette vroeger Kleine Sluis en had tot voor kort eigen witte plaatsnaamborden, idem voor de Spoorbuurt rond het spoor. Tegenwoordig staan deze borden er vermoedelijk niet meer. Hoe dan ook zijn deze twee dorpsdelen tegenwoordig integraal onderdeel van het dorp en daarmee al sinds lange tijd geen plaatsnamen meer (ze worden namelijk op sommige plattegronden en in sommige plaatsenlijsten ten onrechte nog als plaatsnaam vermeld).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Anna Paulowna.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar Anna Paulowna (1795-1865), echtgenote van koning Willem II, die haar naam gaf aan de in 1847 gereed gekomen Anna Paulownapolder.(1)

Terug naar boven

Ligging

Anna Paulowna ligt ZO van Den Helder, N van Schagen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Anna Paulowna omvat ca. 3.100 huizen met ca. 7.800 inwoners (dit is exclusief de aantallen voor het dorp Van Ewijcksluis).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Vereniging Oud Anna Paulowna, die o.a. Museum Anna Paulowna beheert. In dit museum te Breezand wordt de droogmaking van de Anna Paulownapolder behandeld en de bloembollenteelt rond Breezand. Ook wordt er aandacht besteed aan de naamgeefster van de polder (waarvoor zie het kopje Naam).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Anna Paulowna heeft 1 rijksmonument, zijnde gemaal Wijdenes Spaans (Van Ewijcksvaart 3a). Het is een voormalig stoomgemaal in eclectische trant, gebouwd in 1873 door de lokale aannemer P. Wilius. Het gemaal ligt ten westen van de Van Ewijcksvaart en is eenvoudig en functioneel van opzet. Het gemaal is dankzij moderne technische ingrepen nog altijd in bedrijf als elektrisch gemaal. Het gemaal is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als grotendeels in oorspronkelijke staat verkerend 19e-eeuws gemaal in eclectische trant dat van wezenlijk belang is geweest voor de ontwikkeling van de polder Anna Paulowna.

- Bijzonder is dat de in 2002 gebouwde molen Leonide nooit een molenfunctie heeft gehad. Hoe dat zit kun je lezen onder de link.

- Gevelstenen in Anna Paulowna.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Tijdens de Bloemendagen (week eind april / begin mei, in 2019 voor de 66e keer) kun je in de hele voormalige gemeente Anna Paulowna ruim 100 prachtige bloemenmozaïeken, door de bewoners gemaakt van hyacinten, bewonderen. Tevens zijn de straten en bruggen versierd. De bloeiende bollenvelden in ’s werelds grootste aaneengesloten bollenteeltgebied zijn het kleurrijke decor van de Bloemendagen. Mozaïeken zijn schilderijen gemaakt op tempex. Hierop worden hyacintennagels geprikt met spelden. Op elke vierkante meter gaan wel 10.000 bloemetjes. Je kunt je voorstellen dat hier dus heel wat werk in zit! Zowel jong als ouder maken de mozaïeken. Het zijn echte kunstwerken, die tijdens de Bloemendagen in de tuinen van de makers opgesteld staan.

Met een deelnemerslijst en plattegrond, die je gratis kunt verkrijgen bij de informatiepost of bij de infohokjes langs de kant van de weg, kun je je eigen route bepalen en met eigen vervoer (fiets, auto, motor) of met de daarvoor beschikbare bussen langs de kunstwerken rijden. s Avonds zijn de meeste mozaïeken, bruggen en straten verlicht. Dat is een prachtig gezicht! Je maakt je dagje uit compleet met een bezoek aan een van de vele tentoonstellingen, rommelmarkten en andere gezellige activiteiten. Tijdens de Bloemendagen worden ook puzzelritten en workshops georganiseerd, waaraan je kosteloos kunt deelnemen. Tijdens de Bloemendagen is er dus de hele week van alles te zien, te doen en te beleven voor jong en ouder.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Landgoed Hoenderdaell van de familie Kruijff aan de Van Ewijckskade 1, net ten oosten van de kern Anna Paulowna, is geopend sinds 2008. Als bezoeker kun je er op je gemak rondstruinen en een kijkje nemen in de tropische kas met exoten, fazanterie, kinderboerderij en in het dierenpark. Afgedankte leeuwen, bruine beren uit Bulgarije, vrolijke ringstaartmaki’s, bontgekleurde lori’s en rondspringende wallaby’s. Dierenpark Hoenderdaell laat bezoekers kennismaken met verschillende soorten dieren, waarvan sommige ook vrij door het dierenpark lopen. Wat Dierenpark Hoenderdaell bijzonder maakt, is dat de dieren en hun welzijn centraal staan. In het park wordt de natuurlijke leefomgeving zo goed mogelijk nagebootst. De dierenverblijven staan in een prachtig uitgestrekt natuurgebied. Dierenpark Hoenderdaell vangt ook regelmatig dieren in nood op en streeft er ook naar ze weer terug te plaatsen in de natuur. Daarom zijn er steeds andere dieren in het park te bewonderen.

Landgoed Hoenderdaell staat midden in een natuurgebied van 64 hectare in Anna Paulowna dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het Waddengebied. Na een bezoek aan het dierenpark kunnen natuurliefhebbers genieten van een wandeling door dit stiltegebied. Doordat de natuur hier vrij is van menselijke invloeden, kunnen bloemen en planten hier goed groeien. Ook heeft het verleden invloed gehad op de bloemen- en plantengroei in dit gebied. Zo is het achterste deel van het stiltegebied in de middeleeuwen afgegraven en later opgevuld met zeeslib, waardoor de zee invloed heeft gekregen op de begroeiing. Bovendien zijn er door de afgravingen en ophogingen hoogteverschillen ontstaan, wat een grote diversiteit aan flora oplevert. Ook dieren kunnen in het stiltegebied hun eigen gang gaan. Edelherten, emoes, nandoes en Schotse Hooglanders lopen er vrij rond. Wandelaars kunnen vossensporen en broedende vogels ontdekken en aan de waterkant van het Oude Veer is het werk van verschillende knaagdieren te zien.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Anna Paulowna.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool De Meerpaal. - Spoorbuurtschool. - Basisschool De Sluis.

Reactie toevoegen