Anderen

Plaats
Dorp
Aa en Hunze
Drenthe

Anderen

Terug naar boven

Status

Anderen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Anloo.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Aandern. Een inwoner van dit dorp is een Aanderse.

Oudere vermeldingen
1217 Anderne, 1381-1383 Andren, Anderen.

Naamsverklaring
Voorgesteld is Annerhorne* 'hoek of streek die aan de persoon Anne behoort of die vanuit de plaats Annen bevolkt is'. Problematisch hierbij is dat de oudste vormen reeds een d vertonen en dat het accent niet op het tweede lid ligt. Alternatieven zijn: and-herne* of and-haron* met and 'tegenover gelegen'; anud-herne*, -haron waarin anud 'eend'; de plantnaam andoren; andero* 'koe, vaars'; diverse andere aansluitingen aan woorden buiten het Germaans en tenslotte Andra, Andara, een oude stam die vooral in waternamen optreedt. Een verantwoorde keuze is niet mogelijk.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Bijnamen
- De boerenkoolstronk (moes of moos op z’n Drents) staat voor de bijnaam van de inwoners van Anderen: Moeshappers. In een oud krantenartikel (datum ons onbekend) wordt daarover het volgende geschreven: "Toen eene boerenfamilie uit Gasselte een dezer dagen een boerderij betrok in het dorpje Anderen, maakte het daar kennis met een bijzonder plaatselijk gebruik. Bij aankomst in het dorp stond de gehele bevolking klaar om een handje te helpen bij de inrichting van den wooning. Doch aleer het gezin daadwerkelijk zich eene slaapstede kon verschaffen, moest eerst worden voldaan aan een ritueel, hetwelk diende om aan te geven dat men zich vanaf heden tot de bewooners rekende. In de deuropening was een struik boerenkool gehangen. Voor men naar binnen ging was ieder lid van het gezin verplicht een hap uit deze groente te nemen. Hiermede was het huis als het ware gezegend. Naar verluidt bestaat dit gebruik ter plaatse al sinds onheuglijke tijden."

- Ook de bijnaam Moosstengels duidt op de teelt van boerenkool. De armen droogden soms de 'moosstengels', om ze als brandstof in de kachel te gebruiken.

- De schimpnaam Moesappels is zeer waarschijnlijk een verbastering van Mooshappers. (2)

Terug naar boven

Ligging

Anderen ligt O van Assen, W van Gieten, NO van Rolde, ZZO van Anloo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Anderen 18 huizen met 121 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 110 huizen met ca. 275 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In Anderen zijn, evenals in Drouwen, stenen vuistbijlen gevonden uit 60.000 v.Chr. Dit zijn de oudste bewijzen van bewoning in Drenthe.

De laatste winkel van het dorp is in 1996 verdwenen. Er is nog wel een rijdende winkel in Anderen, van Jan Dekens uit Spijkerboor, op maandag en donderdag.

Er zijn in het dorp vandaag de dag nog slechts ca. 10 boerderijen die nog agrarisch in bedrijf zijn.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en literatuur:

- Stichting Historie Anderen (SHA) is opgericht in 1992. Doel van de stichting is het onderzoek naar de geschiedenis van dit dorp te stimuleren en uit te (doen) voeren. De SHA houdt zich met name bezig met het verzamelen van teksten, geschriften, boeken en voorwerpen die te maken hebben met de historie van het dorp en Drenthe in bredere zin. Alles is in een bestand toegankelijk gemaakt en is voor belangstellenden te gebruiken. De SHA heeft haar verzameling ondergebracht in dorpshuis Oes Stee. Daarnaast worden grote voorwerpen ondergebracht in een dependance op Veenvoort 4.

- 'Anderen, het dorp van de Moeshappers' (uitgave van de in de vorige alinea genoemde stichting, 1998. Het boek is overigens uitverkocht).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Anderen heeft 5 rijksmonumenten.

- De boerderij aan het Hagenend 3 is een heel bijzonder object. Het heeft namelijk het oudste gebint (= de houten draagconstructie) van West-Europa, daterend uit 1376. Verder blijkt uit bisschoppelijke leenprotocollen dat deze boerderij al tussen 1379 en 1382 werd beleend aan Albert Avinghe. Helaas heeft een brand op 25 augustus 2011 de boerderij in de as gelegd. In juni 2011 was het pand nog aan een ramp ontsnapt, toen een naastgelegen leegstaande boerderij in vlammen opging. Gelukkig bleek het pand in de oude staat te kunnen worden herbouwd. Dat is in 2012 gerealiseerd.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Nijend24 in Anderen organiseert op non-commerciële basis kleinschalige akoestische luisteroptredens. Er is plaats voor 50 personen (zomers 100). De eigenaren van dit pand zijn muziekliefhebbers en organiseren regelmatig 'huiskamerconcerten'. Zij zijn er achter gekomen dat de beleving van een optreden veel intenser is als je dicht bij de artiest zit, direct contact hebt, en het optreden akoestisch of minimaal versterkt is. Bij alle optredens tot heden zijn zowel de artiesten als het publiek erg enthousiast en willen vaak graag terug komen. De artiesten krijgen maar een bescheiden honorarium. En de bezoekers betalen daarom ook maar een bescheiden toegangsprijs en krijgen daar dan ook nog koffie voor.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Aan de Anlooërweg, even ten noorden van de bebouwde kom van Anderen, is in 2011 knooppunt Hagenbrink (verwijzend naar een oude streeknaam) aangelegd ten behoeve van het zogeheten 'Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa'. In plaats van één centraal bezoekerscentrum zoals de meeste Nationale Parken hebben, heeft Drentsche Aa een netwerk van toegangspoorten, knooppunten en informatiepunten verspreid over het gebied. Op deze punten kunnen bezoekers hun auto parkeren en hun weg te voet of per fiets vervolgen. De parkeerplaats is voorzien van een informatiezuil met informatie over de omgeving. De parkeerplaats bij dorpshuis Oes Stee, op korte afstand van het knooppunt, fungeert als overloopvoorziening.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Anderen.

- Nieuws: - Nieuws uit Anderen op Facebook. - De maandelijkse dorpskrant Het Moesblad is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Vereniging Dorpsbelangen Anderen is opgericht in 1982. De afgelopen jaren heeft Dorpsbelangen zich ingezet voor de uitvoering van de activiteitenagenda van het Dorps Omgevings Plan (DOP) Anderen. Uit het DOP zijn de dorpsommetjes ontwikkeld. De voetgangersbruggetjes over de diverse waterlopen zijn hieruit ontstaan alsmede de parkeerplaats aan de Hagenbrink. Ook het plaatsen van straatnaamborden en de aangepaste straatverlichting komen uit de koker van Dorpsbelangen. Verder overlegt Dorpsbelangen over ontwikkelingen die van belang zijn voor het dorp met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, de gemeente, de provincie, het overlegorgaan van het Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap (NBEL), en de bosgroep van Vanboeijen (over het berm- en groenonderhoud).

- Dorpshuis: - In Dorpshuis Oes Stee in Anderen vinden vele dorpsactiviteiten plaats. Het dorpshuis is ook te huur - ook voor personen en instanties van buiten het dorp - voor bijv. het geven van een workshop, cursus, het vieren van een verjaardag of een andere activiteit.

Reactie toevoegen