Alteveer (Noordenveld)

Plaats
Buurtschap
Noordenveld
Drenthe

Alteveer (Noordenveld)

Terug naar boven

Status

- Alteveer is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Roden.

- De buurtschap Alteveer heeft een eigen postcode (9306) en postale plaatsnaam, is daarmee een formele woonplaats en valt formeel dus niet onder een nabijgelegen dorp.

- De buurtschap Alteveer ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam is afgeleid van "al-te-ver", daar Alteveer aanvankelijk slecht bereikbaar was vanuit het 2,5 km noordelijker gelegen Roden. Vergelijk andere plaatsen met dezelfde naam (nabij Hoogeveen en Stadskanaal) en het nabijgelegen Altena.

Bijnaam
Schimpnaam voor de inwoners is Piepedoppen, afkomstig uit de tijd van ‘eekschillers’ (die de basten van eikebomen verzamelden als looizuur voor leerlooierijen), die van hun baas niet mochten roken wegens brandgevaar. Hun bosbaas Egbert Willems zorgde voor een dop op de pijp, zodat geen vuur kon ontsnappen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Alteveer ligt Z van het dorp Roden, net ten O van het dorp Roderesch, O van de weg naar Norg, de Norgerweg (N373), rond onder andere de Stuwweg en Melkweg. De buurtschap ligt verder W van het dorp Lieveren, ZW van het dorp Altena, WNW van de dorpen Langelo en Norg, NO van de dorpen Steenbergen en Een en ZO van het dorp Nieuw-Roden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Alteveer heeft ca. 50 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Rond 1830 verscheen de eerste woning in Alteveer. In de loop der tijd verschenen hier in het weinig vruchtbare gebied enkele tientallen verspreid liggende keuterijen, aanvankelijk als plaggenhut, later van steen. De inwoners bewerkten het nabijgelegen heideveld en de groenlanden langs het Lieverse Diepje. De landerijen sloten aan op de zogenoemde strubben, hakhoutbosjes, langs het diep. Als perceelscheiding en voor het winnen van hout werden houtwallen opgericht, welke hier in tegenstelling tot elders nog grotendeels in tact zijn. Door de kleinschalige opzet heeft grootschalige herverkaveling nooit plaatsgevonden.

Aanvankelijk was de streek heel arm, thans is Alteveer door suburbanisatie een van de duurste plekjes rondom Roden. Dat is niet verwonderlijk, gezien de serene rust die van de buurtschap uitstraalt, het aangrenzende Mensingebos tussen de buurtschap en Roden en het beekdal van het Lieverse Diepje, dat even verder overgaat in het Groote Diep.

Aan de Melkweg bevindt zich het Holveen, het restant van een oude veenplas. In de winter is dit de ijsbaan voor de zogenoemde RAS-dorpen (Roderesch-Alteveer-Steenbergen). Aan het einde van de Melkweg bevindt zich de Prins Willem-Alexander Hoeve, een vakantieverblijf voor gehandicapten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Direct ten noorden van Alteveer vind je het Alteveersebos, een deel van het Mensingebos, met fiets- en wandelpaden naar Roden. Ook is hier nog een klein restant van de heide te vinden, die wordt begraasd door Schotse hooglanders. In het bosje ‘Dennekamp’ bevinden zich een paar zomerhuisjes, daar omheen ligt een fietspad naar Roderesch. De Stuwweg gaat ook over in een leuk fietspad, dat over een stuw in het Lieverse Diepje door het beekdal loopt richting Lieveren en Langelo. In het diep zijn vistrappen aangelegd, om het de vissen gemakkelijker te maken stroomopwaarts te zwemmen. Aan te raden om te fietsen of wandelen is ook het schelpenpaadje langs de onverharde Markeweg, tussen Stuwweg en Norgerweg. De knapzakroute Roderesch-Lieveren loopt ook langs de stuw.

- De Knapzakroute Roderesch-Lieveren, een deel uit de serie knapzakroutes (wandelroutes) door Drenthe, komt ook door Alteveer.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de kernen Roderesch, Alteveer en Steenbergen, die gezamenlijk lokaal bekend staan als 'de RAS-dorpen'.

- Nieuws: - Nieuws uit Roderesch, Alteveer en Steenbergen op Twitter.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen RAS (= Roderesch, Alteveer en Steenbergen) zet zich in voor de belangen van deze zogeheten 'RAS-dorpen'.

De informatie over deze kern is deels samengesteld door en © geograaf mr. drs. Robert H.C. Kemkers te Nietap.

Reactie toevoegen