Alteveer GR

Plaats
Dorp
Stadskanaal Pekela
Westerwolde
Groningen

Alteveer GR

Terug naar boven

Status

- Alteveer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Stadskanaal. T/m 1968 gemeente Onstwedde. T/m 1989 viel ook nog een klein stukje van het dorp onder de gemeente Nieuwe Pekela. Om de respectievelijke delen te kunnen onderscheiden had het dorp ook 2 postcodes (respectievelijk 9661 en 9662). Bij de herindelingen van 1990 is middels grenscorrectie het deel van Nieuwe Pekela naar de gemeente Stadskanaal overgegaan. Het betrof een oppervlakte van 47 ha, met 26 inwoners, en daarmee zal het om een 10-tal huizen hebben gegaan. Bij de grenscorrectie is ook de postcode 9662 opgeheven en hebben die panden ook de postcode 9661 gekregen.

- Onder het dorp Alteveer vallen ook de buurtschappen Höchte en Tange.

- De inwoners wonen niet in maar op Alteveer.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De plaats werd ook Tange-Alteveer genoemd, omdat de buurtschap aan het dorp is vastgegroeid. Ook op oude ansichtkaarten van de gezamenlijke nederzettingen zie je dat ze afwisselend Tange, Alteveer en Tange-Alteveer worden genoemd.

Oudere vermeldingen
1899 Alteveer.

Naamsverklaring
Betekent 'al te ver'. Vermoedelijk verband houdend met de ligging aan het uiteinde van het wijkenstelsel vanaf de Pekel Aa.(1)

Terug naar boven

Ligging

Alteveer ligt N van Stadskanaal, NW van Onstwedde, ZO van Nieuwe Pekela, aan de N365 en rond de splitsing met de N366. Het Alteveer Veen ligt enkele kilometers Z van het dorp. Het Alteveerkanaal loopt langs dit veengebied en door het dorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Alteveer heeft ca. 500 huizen met ca. 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Alteveer is van oorsprong een vervenersdorp, ontstaan aan het eind van de 19e eeuw. Zoals bij vervenersdorpen was ook hier in de eerste decennia sprake van armoede en inwoners die in plaggenhutten woonden. De laatste plaggenhut in dit dorp was tot 1941 bewoond. Na het overlijden van bewoonster Fennechien Kok is deze plaggenhut verhuisd naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 is het Evenemententerrein Alteveer met schaatsbaan en skeelerbaan aan de Veenhofsweg gerealiseerd.

- In 2012 is de Dorpsvisie Alteveer 'Samen werken aan samenwerken' vastgesteld. In de dorpsvisie staat een beschrijving van hoe het dorp er over 20 jaar uit zou kunnen zien. De 3 thema’s uit de dorpsvisie zijn:
Wonen, welzijn en zorg: In Alteveer is het goed wonen voor starters, gezinnen en ouderen. Bewoners organiseren hun eigen activiteiten, ondersteunen elkaar en mantelzorg is vanzelfsprekend.
Samenwerking: Organisaties en verenigingen werken samen in het belang van het dorp. Plaatselijk Belang verbindt deze partijen en is de vertegenwoordigende organisatie naar buiten toe.
Sport, recreatie en ontmoeting: De Drijscheer, het evenemententerrein en verenigingen werken samen bij het organiseren van sportieve en culturele activiteiten en benutten hierbij elkaars accommodaties. Het AVEBE-terrein wordt ingericht als een recreatief groengebied met wandel- en fietsroutes voor dorpsbewoners en recreanten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Alteveer heeft 1 rijksmonument: boerderij Houdt Moed (Barkelazwet 6).

- In 1902 komt er een Hervormde Kerk aan de Beumeesweg nr. 99. In 1961 wordt deze gesloopt en vervangen door de huidige kerk, vallend onder de Protestantste Gemeente Tange-Alteveer.

- De voormalige Gereformeerde Evangelisatie Pro Rege (Veenhofsweg 4) is sinds eind jaren zestig niet meer als zodanig in functie. Tegenwoordig doet het pand dienst als schuur en garage.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt (op een vrijdag in mei), georganiseerd door en op het terrein van de voetbalvereniging.

- Trekkertrek (1e weekend van juli).

- Feestweekend (eind augustus).

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van alle straten in Alteveer.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Alteveer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Alteveer.

- MFC: - Multifunctioneel Centrum De Drijscheer biedt o.a. onderdak aan Peuterspeelzaal 't Krekeltje.

- Onderwijs: - Chr. Basisschool De Höchte. Openbare basisschool Zonnedal is na afloop van schooljaar 2014-2015 gesloten. Fusiebesprekingen met De Höchte hebben niet tot resultaat geleid.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Alteveer alg.

Reactie toevoegen