Aerdt

Plaats
Dorp
Zevenaar
Liemers
Gelderland

Aerdt

Terug naar boven

Status

- Aerdt is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Zevenaar. T/m 1817 gemeente Herwen. In 1818 over naar gemeente Herwen en Aerdt, in 1985 over naar gemeente Rijnwaarden, in 2018 over naar gemeente Zevenaar.

- Het dorp Aerdt heeft een eigen Volkslied. Onder de link vind je de tekst en een gezongen versie.

- Onder het dorp Aerdt vallen ook de buurtschappen Aerdenburg en Geitenwaard.

Terug naar boven

Ligging

Aerdt ligt ZZO van Zevenaar, NW van Lobith en Herwen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Aerdt 84 huizen met 525 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Kroniek* van Aerdt, in tekst en beeld, door Chris van Keulen.
* = Geschiedenis op volgorde van jaartal.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na afloop van schooljaar 2015-2016 is basisschool De Driehoek gesloten, omdat zij kennelijk te klein werd. De school is gefuseerd met basisschool De Berkhaag in Herwen. Men gaat sindsdien in dat dorp gezamenlijk verder onder de nieuwe naam basisschool Sprankel. Ook de fusieschool is nog niet reuzegroot; er zijn 4 groepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). Natuurlijk komt de sluiting van de enige school in een dorp altijd hard aan. "De mensen zijn zich rot geschrokken. Er is al sprake van vergrijzing, maar als er geen jonge gezinnen meer komen, wordt dat nog eens versterkt. Aerdt is een mooi klein dorp waar je rustig en vrij kunt wonen. Veel mensen nemen het dan op de koop toe dat er geen winkels en andere voorzieningen meer zijn. Maar als je kind niet meer in het dorp naar school kan, denk je nog een keer extra na of je wel in Aerdt wilt wonen", aldus voorzitter Elvira Zervos van de Dorpsraad.

Daarentegen komen uit de in 2015 opgerichte werkgroep Zorg voor Elkaar allerlei nieuwe activiteiten voort die de leefbaarheid en levendigheid (die door het sluiten van de school natuurlijk is afgenomen) bevorderen. Zo is de naast het dorpshuis gelegen jeu-de-boulesbaan opgeknapt. Er is een schilderclubje. Een uit Schotland afkomstige inwoner geeft Engelse conversatieles. Er is een dorpsontbijt en om de schooljeugd bij het dorpsleven te blijven betrekken, komt er een speeltuintje. Zervos: "Toen bekend werd dat de school dicht ging, zijn we met allerlei activiteiten gestart. We moeten meer organiseren om de samenhang in het dorp te behouden en te versterken. Met activiteiten trek je nieuwe mensen. Je laat zien dat je vrij eenvoudig dingen samen kunt doen en elkaar kunt helpen." Zervos kwam in 2010 naar Aerdt. "In het begin waren de mensen afwachtend, maar het heeft uiteindelijk niet veel moeite gekost om opgenomen te worden. Je moet er wel voor open staan. Kijk eens hoe mooi wij hier wonen, in het groen, tussen het water. Wij hebben onze eigen vlag. Als het feest is, hangt het dorp vol met vlaggen." (bron: de Gelderlander, 30-11-2016)

- In 2011 is op initiatief en kosten van een inwoner van Aerdt een fietspad langs de Rijndijk gerealiseerd van 500 meter lengte, omdat hij de dijk niet veilig vond voor fietsers.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aerdt heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk, de boerderij uit 1773 op Aerdtsedijk 22 en het dijkmagazijn uit 1879 op nr. 49.

- De oudste delen van de kerk van Aerdt dateren van rond 1300. In 1609 gaat de kerk, die oorspronkelijk aan Sint Helena was gewijd, over naar de hervormde gemeenschap. Deze kleine gemeente moet voortaan de kerk onderhouden. Dat lukt amper. De kerk raakt geleidelijk in bouwvallige staat. Alleen kleine reparaties worden door de jaren heen uitgevoerd. In 1926 dreigt zelfs het einde, als de kerkenraad de restauratieplannen vanwege de crisis niet kan doorzetten en daarom voorstelt het gebouw af te breken en ter plaatse een nieuwe kerk te bouwen. Maar architect G. Feenstra, aan wie advies wordt gevraagd, vindt dat de kerk ("een juweeltje van middeleeuwse bouwpracht") behouden moet blijven.

Dankzij subsidies van het Rijk, de Provincie en een aantal kleine instellingen en particulieren, vindt in 1934 een gedeeltelijke restauratie plaats. De leien op het dak zijn vervangen. Ook zijn de ijzeren ramen in de vensters verwijderd en vervangen door een stenen indeling. Onder de orgelgalerij is een kleine consistoriekamer ingericht met een trap naar het orgel. Van de toren zijn alleen het houtwerk en de dakbedekking gerepareerd; er was geen geld om de verhoging van de toren af te breken. In 1988 volgt een grote restauratie waarbij algeheel herstel is uitgevoerd. Ook zijn toen de in 1876 toegevoegde steunberen van de toren verwijderd. In 2003 is het interieur opgeknapt, onder meer met eikenhouten kerkbanken uit Tuindorp bij Lobith.

In 1969 is de kerk benoemd tot rijksmonument. In 2017 heeft de Protestantse Gemeente Rijnwaarden dekerk overgedragen aan Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). De kerk wordt tegenwoordig gebruikt voor sociale en culturele activiteiten. Het monumentale gebouw is te huur voor bijvoorbeeld exposities, concerten (zie de Agenda voor wat er de komende tijd te doen is), uitvaarten en huwelijkssluitingen. Daarnaast kunnen er incidenteel kerkdiensten plaatsvinden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Vrolijke Eilanders.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Henk en Corry Peters (Renbaan 51) zijn meer dan 20 jaar geleden begonnen met hun tuinhobby. Vandaag de dag is de tuin meer dan 2800 m2 meter groot. Hij staat in het teken van veel heesters in mooie kleurschakeringen en van vrolijke, vaak kleurige, bloemen die de vele tinten groen speels doorbreken. Er staan o.a. Ginkgo bomen, Japanse Esdoorns en kleurige roze Albizia's. Henk en Corry vinden het heerlijk om geïnteresseerden hun tuin te laten zien. Tegen een bescheiden bijdrage om enigszins uit de kosten te komen en de tuin met nieuwe soorten verder te vervolmaken, is de tuin van 20 mei tot eind september dagelijks te bezoeken van 11-16 uur. (bron en voor nadere informatie zie de reportage in Rijnwaarden Post, 2-5-2017)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Aerdt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Aerdt.

- Nieuws: - Nieuws uit Aerdt van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Aerdt.

- Dorpshuis: - In Aerdt zijn ze wel érg eensgezind, want naast de schutterij en de drumfanfare (die onderdeel is van de schutterij) heet ook het dorpshuis Eensgezindheid. Dat komt omdat het oorspronkelijk - alleen - het clubgebouw van de schutterij was. In 1975 is het pand verbouwd en herbestemd tot dorpshuis. In 2001 is het dorpshuis vergroot waardoor nu sprake is van een multifunctioneel gebouw dat gelegenheid biedt voor vergaderingen, sport, culturele activiteiten, cursussen en workshops. Er zijn 8 verenigingen die actief gebruik maken van het dorpshuis.

Naast het dorpshuis ligt een ruime parkeerplaats en grasweide, waarop buitenactiviteiten plaatsvinden en in het zomerseizoen evenementen worden georganiseerd zoals de Aerdtse Kermis, de Dag van Aerdt, Carnaval en de Schuttersfeesten. Achter het dorpshuis ligt een Jeu de Boulesbaan. Het dorpshuis is tevens een checkpoint voor diverse georganiseerde wandel- en fietstochten, waar dan even gerust kan worden onder het genot van een kop koffie of thee.

- Muziek: - Drumfanfare Eensgezindheid.

- Sport: - s.v. Aerdt is een zogeheten omnivereniging, met afdelingen voor voetbal, handbal en tennis. - Sinds juli 2017 is er voetbalvereniging s.v. Gelders Eiland, als fusie van (de voetbalafdeling van) s.v. Aerdt en s.v. Carvium uit Herwen. De clubs hadden te kampen met dalende ledenaantallen en besloten dat ze beter konden samengaan om zo sterker te staan. In Herwen wordt getraind, de wedstrijen worden gespeeld in Aerdt.

- Overige verenigingen: - Schutterij Eensgezindheid.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Aerdt.

Reactie toevoegen