Aerdenhout

Plaats
Dorp
Bloemendaal Heemstede
Kennemerland
Noord-Holland

aerdenhout vondelkade 1938 [640x480].jpg

Aerdenhout Vondelkade (valt onder de gem. Heemstede) 1938

Aerdenhout Vondelkade (valt onder de gem. Heemstede) 1938

Aerdenhout

Terug naar boven

Status

- Aerdenhout is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, in grotendeels gemeente Bloemendaal, deels gemeente Heemstede.

- Het Heemsteedse deel, dat ook voor het postcodeboek 'in' Heemstede ligt, betreft het gedeelte Z van de Westelijke Randweg, tussen spoorlijn en Hoofdvaart, waaronder de Vondelkade die je op de ansichtkaart ziet afgebeeld.

- Om het nog ingewikkelder te maken: onder de postale kern Aerdenhout valt ook een deel van het dorp Bentveld, namelijk het O deel van Bentveld, dat onder de gemeente Bloemendaal valt. Het W deel van Bentveld valt onder de gemeente Zandvoort en heeft een eigen postcode en daarmee postale plaatsnaam.

Terug naar boven

Ligging

Aerdenhout ligt direct ZW van Haarlem, O van Zandvoort en Bentveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Aerdenhout heeft ca. 1.600 huizen met ca. 4.000 inwoners (dit is inclusief het aantal huizen en inwoners voor het kleine deel van het dorp dat binnen de gemeente Heemstede ligt, maar exclusief het aantal huizen en inwoners voor het deel van het dorp Bentveld dat onder de gemeente Bloemendaal valt en voor de postadressen 'in' Aerdenhout ligt).

Terug naar boven

Geschiedenis

Spoorwegen
De site Stationhad.nl is een 'digitaal boek' over verleden en heden van station Heemstede-Aerdenhout - officiële afkorting 'Had', vandaar de naam van de site - alsmede het spoor op huidig en voormalig Heemsteeds grondgebied (noordgrens = Pijlslaan te Haarlem, zuidgrens = Bennebroek) en een globale kijk naar de omgeving van het spoor en het station; wat valt er te zien vanaf de perrons. De site is opgedeeld in 3 hoofdstukken: periode 1840-1925, met o.a. stopplaats Zandvoortschelaan (Zvtl), de groei van het dorp Heemstede, breedspoor overgaand in normaalspoor; periode 1925-1955, met o.a. electrificatie van de spoorlijn tussen Haarlem en Leiden (en verder), de bouw van de 1e echte halte Heemstede-Aerdenhout; periode 1955-heden, met o.a. sloop 1e halteaccomodatie en verhoging/verlegging spoorbaan en bouw van de 2e halteaccomodatie (gemakshalve station genaamd), de intensieve groei van de omgeving, en nog veel meer.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De duurste straat van Nederland is de Zwaluwenweg in Aerdenhout. In deze straat kost een huis - althans volgens cijfers van 2014 - gemiddeld bijna 2,4 miljoen euro. De 15 huizen in de straat zijn bij elkaar bijna 36 miljoen euro waard.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aerdenhout heeft 4 rijksmonumenten.

- Aerdenhout heeft 26 gemeentelijke monumenten.

- Aanvankelijk was in het dorp alleen sprake van een kapel, gebouwd in 1934. Na de ingebruikneming van de Adventskerk in 1958 is de kapel jarenlang gebruikt al jeugdsocieteit. In 1968 is de kapel gesloten en daarna verhuurd aan de familie Groenewald, die er een woonhuis van maakte. In 1998 is de kapel helaas afgebroken. De geschiedenis van de Adventskerk, van de huidige Protestantse Gemeente Aerdenhout, begint in 1934 met de schenking door mevrouw C.A. van Wickevoort Crommelin van het huidige terrein aan de Leeuwerikenlaan, met als doel en voorwaarde ‘daarop te bouwen een voor blijvend gebruik bestemde kerk van steen’. Die kerk moest dan binnen 25 jaar voltooid worden. Zo niet, dan zou het geheel terugvallen aan haar erfgenamen.

Een prachtig geschenk en 25 jaar lijkt een ruime tijd om een kerk te bouwen. Helaas, de kerkelijke gebiedsindeling (kerkelijk Aerdenhout was een lappendeken van Zandvoort, Overveen en Heemstede) en de oorlog gooiden roet in het eten. Met als gevolg dat de inwijding slechts 10 dagen voor het verloop van de termijn, op 21 december 1958, plaatsvond. In 2006 is de kerk gerenoveerd.

- RK H.H. Antonius & Pauluskerk (Sparrenlaan 9).

- Klooster Alverna is het Moederhuis van de Nederlandse Provincie van de Congregatie Zusters Franciscanessen. Alle zusters van deze congregatie zijn hun kloosterleven in Alverna begonnen en hebben hier hun beginjaren (de postulant- en novicentijd) doorgebracht. Toen de zusters intraden namen zij afscheid van hun familie en ouderlijk huis. Klooster Alverna werd hun nieuwe thuis. Veel zusters hebben in het land zelfstandig of in kleine leefgemeenschappen gewerkt en gewoond, maar het is bijna vanzelfsprekend dat iedere zuster op een bepaald moment weer naar klooster Alverna, hun Moederhuis, terugkeert.

- Gevelstenen in Aerdenhout.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Aerdenhout.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Het dorp krijgt met Schoolvereniging Aerdenhout - Bentveld (Mr. H. Enschedeweg 22) pas in 1924 een eerste lagere school, maar wel een prachtig pand, compleet met torenkamer en in de stijl van de Amsterdamse School. 65 jaar later blijkt het echter niet meer te voldoen aan de eisen des tijds. Daarom is in 1989 op het terrein nieuwbouw gepleegd. Gelukkig is een deel van het oude gebouw blijven staan. Architect Herman Hertzberger heeft een ontwerp gemaakt dat heel anders van karakter is en toch prachtig aansluit bij het resterende deel van het oude gebouw. Het ontwerp heeft zowel nationaal als internationaal veel belangstelling en waardering gekregen voor zijn vormgeving en gebruiksmogelijkheden.

- Montessori College Aerdenhout. - Vondelschool. - Antoniusschool. - Tijo van Eeghenschool. - Peuterspeelzalen Bosvriendjes en Wimperoen. - Bij Kinderdagverblijf Les Petits kunnen kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar dagelijks terecht. Les Petits is ingericht in verticale groepen, waarbij kinderen van alle leeftijden met elkaar leren omgaan. De professionele begeleiding zorgt er voor dat dit in goede banen wordt geleid en dat ieder kind de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. Les Petits heeft 2 vestigingen in Aerdenhout; aan de Juliana van Stolberglaan en aan de Van Lennepweg. In de vestiging Van Lennepweg bevindt zich ook een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang (BSO).

- Welzijn: - In een tijd waarin we met minder middelen meer moeten doen, en de behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen groot blijft, is het een uitdaging om te kijken hoe je bijvoorbeeld bestaande clubgebouwen efficiënter en multifunctioneler kunt gebruiken. Het cubhuis van hockeyclub Rood-Wit in Aerdenhout is daar een mooi voorbeeld van. Sinds 2016 is ook ontmoetingscentrum Zwaluwstroom van Zorgbalans in het clubhuis gevestigd. Het centrum organiseert activiteiten voor (kwetsbare) ouderen, onder wie mensen met dementie, Parkinson, herseninfarct, of ouderen die in een isolement zitten. Elke woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur kunnen zij terecht in een gezellige, aparte ruimte van het net verbouwde clubhuis met uitzicht op de hockeyvelden en het golfterrein. Zorgbalans heeft al meer van dergelijke centra; in Zandvoort en Bloemendaal-dorp.

Reactie toevoegen