Adorp

Plaats
Dorp
Winsum
Groningen

adorp_fanfarecorps_adorp_90_jaar_2016.jpg

Fanfarecorps Adorp heeft in 2016 het 90-jarig bestaan gevierd en heeft zich tegelijkertijd omgevormd naar Muziekvereniging Adorp.

Fanfarecorps Adorp heeft in 2016 het 90-jarig bestaan gevierd en heeft zich tegelijkertijd omgevormd naar Muziekvereniging Adorp.

Adorp kerk.jpeg

Adorp kerk

Adorp kerk

Adorp Torenstraat monumentaal pand.jpeg

Adorp monumentaal pand in de Torenstraat

Adorp monumentaal pand in de Torenstraat

Adorp wierdenreeks tussen Adorp en Winsum.jpeg

Visualisatie van de reeks wierden tussen Adorp en Winsum.

Visualisatie van de reeks wierden tussen Adorp en Winsum.

GR gemeente Adorp in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Adorp in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Adorp in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Adorp

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in Adorp en omgeving.

- Boek hier je hotel of B&B in Adorp en omgeving.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Adorp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Adorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Adorp is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Winsum. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. Het gemeentehuis stond te Sauwerd. De gemeente omvatte het Z deel van de streek Ubbega en het deel van de streek Westerkwartier ten O van het Reitdiep.

- Wapen van de voormalige gemeente Adorp.

- Onder het dorp Adorp vallen ook de buurtschappen Harssens en Hekkum en een deel van de buurtschap Paddepoel.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Oadörp.

Oudere vermeldingen
1371 in Artharpe, 1398 van Ardorpe, 1466 Adorp, 1611 Aerdorp.

Naamsverklaring
De vorm met Ar- is oorspronkelijk, maar de betekenis hiervan is onduidelijk. De dissimilatie van Ardorp tot Adorp is vergemakkelijkt, doordat het dorp op een lage wier aan een oude loop van het Reitdiep ligt, en de nieuwe vorm werd opgevat als dorp aan de A 'water'. De uitspraak van A is in dit gebied echter vanouds Ee, Eei. Een persoonsnaam Ari voor het eerste lid is niet waarschijnlijk. Verder zijn voorgesteld Arth-tharpe* 'terp in het bouwland' en Arntharp* 'arendsterp', onder verwijzing naar het nabijgelegen Arwerd.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Adorp ligt Z van Winsum, N van Groningen. De N361 (Groningen-Winsum) doorsnijdt het dorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Adorp 176 huizen met 1.030 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 49/300 (= huizen/inwoners), de dorpen Sauwert 62/325 en Wetsinge 34/192 en de buurtschappen Harssens 8/62, Hekkum 7/47, Wierum-ten-oosten-van-het-Reitdiep 6/55, Dorkwerd-ten-oosten-van-het-Reitdiep 2/8, Arwerd 5/24 en Paddepoel 3/17. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de voormalige gemeente) Adorp, kunt u terecht bij de volgende instantie, literatuur en sites:

- Historische Kring Ubbega. Ubbega is de oude benaming voor het landschap ten noorden van de stad Groningen langs de oostoever van het Reitdiep. Van oorsprong was het een van de onderkwartieren van Hunsingo. De vijf kerspelen (parochies) van de voormalige gemeente te weten Adorp, Sauwerd, Harssens, Wetsinge en Wierum maakten deel uit van dit gebied. Ook de kerspelen Bellingeweer, Westerdijkshorn en Onderwierum werden tot Ubbega gerekend.

- Het boek Zuiderstraat 5. Twintig eeuwen wonen op een wierde, van Adorper Ben Westerink, bevat 12 op waarheid gebaseerde verhalen over de geschiedenis van Adorp en omgeving.

- Beschrijving van Adorp anno 1828 door de toenmalige schoolmeester.

- Adorp had van 1884 tot 1938 een stopplaats aan de spoorlijn Groningen-Delfzijl. De dubbele wachterswoning is in 1968 afgebroken.

- Videoreportage: hoogleraar Ben Westerink vertelt over de geschiedenis van Adorp en laat een aantal archeologische vondsten zien.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Rapporten 'Adorp 2012 - Hoe waarderen de inwoners hun leefomgeving' en 'Adorp maakt het Beter. Adviezen voor een dorpsvisie' (Hanzehogeschool Groningen, 2012).

- Interview over wat men in Adorp doet om de ouderen langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen.

Van bedreiging naar kans: van mogelijke sluiting basisschool naar Integraal Kindcentrum
Anno 2015 dreigde basisschool De Wierde te moeten sluiten. De school heeft nog ca. 70 leerlingen en de school in buurdorp Sauwerd ook. De schoolbesturen wilden de scholen laten fuseren en verder laten gaan in Sauwerd, omdat dat een 'kerndorp' is (waar kennelijk de voorzieningen geconcentreerd beogen te worden). Natuurlijk waren de inwoners daar, voorzichtig geformuleerd, niet blij mee. "Als je de school uit het dorp haalt, trek je de ziel uit Adorp", aldus Dorpsbelangen-voorzitter Sijbrand Stratingh. "Jonge gezinnen trekken of blijven weg. Bovendien treedt er een kettingreactie op: Het dorpshuis is gecombineerd met de gymzaal, als die niet meer wordt gebruikt wordt de exploitatie van het dorpshuis een moeilijke zaak. En de voetbalvereniging is ook al ter ziele, molen Aeolus staat te verpieteren en café 't Witte Hoes heeft geen uitbater meer." Kortom sluiting van de school zou het dorp nog verder de afgrond in duwen. Daarnaast is de school enkele jaren geleden nog vergroot en verbouwd en in betere staat dan het pand in Sauwerd, waar bij fusie waarschijnlijk nieuwbouw gepleegd moet worden, met forse kapitaalvernietiging van dien.

Gelukkig hebben alle betrokkenen zich ingespannen om van deze bedreigingen kansen te maken en te kijken naar mogelijkheden om de school levensvatbaar te houden. Sterker nog, als resultaat hiervan wordt het zelfs nog beter dan voorheen: in januari 2016 ondertekenen schoolbestuur, leerkrachten, schoolleiding, ouders en dorpsbewoners een intentieverklaring waarin men verklaart zich maximaal te zullen inzetten voor het voortbestaan van de school, én men presenteert een plan om de school vanaf schooljaar 2016-2017 onderdeel te maken van een Integraal Kindcentrum (IKC) in het gebouw van de school. Ouders kunnen hun kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar naar IKC De Wierde brengen en het kindcentrum zal dagelijks van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds open zijn. Naast voorschoolse opvang en naschoolse opvang zal het IKC een kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar hebben. Ook zal een peuter-kleutergroep voor kinderen van 3 t/m 6 jaar onderdeel zijn van het kindcentrum.

Men rekent door de toegenomen aantrekkelijkheid vanwege deze aspecten zelfs op expansie van de school: Door de gunstige ligging van Adorp, aan de N361 van Lauwersoog naar Groningen, rekent De Wierde erop dat deze 'laatste dorpsschool voor de stad', vanuit het noorden gezien, aantrekkelijk wordt voor jonge ouders die dagelijks voor hun werk naar de stad Groningen rijden. Ouders kunnen hun kinderen dan vanaf ’s morgens 7 uur naar het Integraal Kindcentrum De Wierde brengen en ze ’s avonds weer ophalen. Het schoolgebouw is prachtig gelegen aan de rand van het dorp met uitzicht over het Reitdiepdal. Rond de school is er veel speelruimte en ruimte voor natuurbeleving.

De school, als onderdeel van het Integraal Kindcentrum, zet zich in om een moderne, vernieuwende school te zijn waarin kinderen worden voorbereid op de wereld van straks. Met behulp van informatie- en communicatietechnologie, zoals laptops en Ipads is de school dan meer in staat om kinderen uit te dagen om zich maximaal te ontwikkelen op hun eigen niveau, om zelf hun doelen te kunnen stellen en om te kunnen reflecteren op het eigen leren en het eigen gedrag. En de mooie grote buitenruimte rond de school biedt kinderen niet alleen de ruimte voor sport, spel en bewegen, maar ook voor het beleven en ontdekken van de natuur. Daarnaast willen de school en het IKC kinderen ook veel in aanraking brengen met kunst en cultuur. Er vinden reeds diverse projecten plaats, o.a. in samenwerking met de Culturele Commissie Adorp. De komende schooljaren zal 'drama en theater' op de voorgrond staan. De ouders hebben in 2016 het podium van het openluchttheater al gerenoveerd. Samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, begeleiders, ouders en dorp is belangrijk, zo leert men op alle niveaus van en met elkaar. Samen maken zij het Integraal Kindcentrum tot een succes!

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Adorp heeft 29 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd. - Beschrijving en foto's van het kerkorgel. - Lidmaten van de kerk 1692-1811. - Geschiedenis van het kerkgebouw.

- Molen Aeolus dateert uit 1851.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Trike Treffen en Kermis (weekend in augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Adorp-West, Rondje Hekkum (7 km).

Terug naar boven

Links

- Site over Adorp met o.a. informatie over de lokale verenigingen.

- Het 2-wekelijkse Contactblad voor Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o. is via de link ook online te lezen.

- Culturele Commissie Adorp met o.a. evenementenagenda.

- Kinderdagverblijf Thuishuis Klein is Fijn.

- Het Fanfarecorps heeft in 2016 het 90-jarig bestaan gevierd en heeft zich tegelijkertijd omgevormd naar Muziekvereniging Adorp.

- Toneelvereniging Laomas.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Adorp.

- Zorgboerderij Stichting Hineni.

Reactie toevoegen