Achttienhoven (Woerdense Verlaat)

Plaats
Buurtschap
Nieuwkoop
Zuid-Holland

Achttienhoven (Woerdense Verlaat)

Terug naar boven

Status

- Achttienhoven is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Nieuwkoop. Het was een zelfstandige gemeente t/m 10-7-1855.

- De buurtschap Achttienhoven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Woerdense Verlaat.

- De buurtschap Achttienhoven heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1280-1287 en 1316 Achtienhoeven, 1461 Euerekestorpe que hodie Achtienhuuen vocatur, 1524 Achtienhoven.

Naamsverklaring
Samenstelling van het telwoord achttien en meervoud van hoeve 'stuk land van een bepaalde grootte', naar het aantal hoeven dat ten grondslag lag aan de ontginning. De nederzetting wordt rond 1200 vermeld als Euerekestorpe, een samenstelling van het Oudnederlandse thorpe = dorp 'hoeve, (dochter)nederzetting' en de persoonsnaam Everik. De ontginning Achttienhoven was eigendom van het kapittel van Sint Jan te Utrecht.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achttienhoven ligt rond de wegen Milandweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de weg Toegang), Voorhaakdijk, Bosweg (met uitzondering van huisnummer 17), Nachtegaalspad, Hollandsekade, Oude Meije (alleen huisnummer 6) en Toegang (N zijde). De buurtschap ligt direct Z en direct ZW van het dorp Woerdense Verlaat, ZO van de Nieuwkoopse Plassen en het dorp Noorden, O van het dorp Nieuwkoop, NO van de dorpen Meije en Zegveld, NW van de dorpen Kanis en Kamerik en N van de stad Woerden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Achttienhoven 17 huizen met 140 inwoners, onderverdeeld in de dan nog - door de gemeente zelf - als dorp betitelde gelijknamige plaats met 14 huizen met 122 inwoners en buurtschap De Bosch met 3 huizen met 18 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap circa 55 huizen met circa 120 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Polder Achttienhoven is een open veenweidegebied met landbouwpercelen en natuurgebieden. De polder wordt aan de noordzijde begrensd door natuurgebied De Haak en aan de zuidzijde door de Oude Meije. De natuurwaarden in deze polder zijn vooral aan te treffen in grasland, oevers, slootkanten en greppels. De afgelopen tientallen jaren is echter een sterke afname geconstateerd in de soortenrijkdom. Ten oosten van de Milandweg ligt een strook soortenrijk grasland, maar ook hier is de soortenrijkdom de laatste twintig jaar sterk afgenomen. (bron: Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 2005)

Reactie toevoegen