Achthuizen

Plaats
Dorp
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

achthuizen driesprong 1942 [640x480].jpg

Achthuizen, Driesprong, 1942

Achthuizen, Driesprong, 1942

Achthuizen

Terug naar boven

Status

- Achthuizen is een dorp in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de streek en gemeente Goeree-Overflakkee. T/m 1965 viel het deels onder de gemeente Den Bommel, deels onder de gemeente Ooltgensplaat. In 1966 over naar gemeente Oostflakkee, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Langstraat en Stoof (grotendeels). In de praktijk heeft ook buurtschap Zuidzijde, die formeel (= voor de postadressen) onder het dorp Den Bommel valt, veel (samenwerkingsver)banden met het dorp Achthuizen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1750 De Agthuisen.

Naamsverklaring
Betekent 'nederzetting bestaande uit acht woningen'.(1) De naam Achthuizen zou afkomstig zijn van een gebouw dat uit 8 huizen bestond, bedoeld voor landarbeiders uit Noord-Brabant. Veel van die Brabantse seizoenarbeiders bleven op deze plek wonen. Dit verklaart ook waarom het dorp grotendeels katholiek was en nog altijd is.(2)

Terug naar boven

Ligging

Achthuizen ligt O van Oude Tonge, W van Ooltgensplaat. Een bijzonder toeval is dat, omdat het dorp 2 diagonaal tegenover elkaar gelegen kernen heeft, het er vanuit de lucht uitziet als een 8. De plaats is daar niet naar genoemd omdat het gros van de bebouwing hier pas sinds de jaren dertig van de 20e eeuw is ontstaan. Voorheen had de plaats, naast de kerk en de molen, niet meer dan enkele handenvol huizen, bovendien grotendeels ook alleen aan die (O) kant.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 heeft Achthuizen 11 huizen met 128 inwoners onder de gemeente Ooltgensplaat. Onder de gemeente Den Bommel wordt de plaats in dat jaar niet vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 950 inwoners (exclusief buurtschap Langstraat).

Terug naar boven

Geschiedenis

Vóór de gemeentelijke herindelingen van 1966 liep de gemeentegrens hier door de Achthuizensedijk. De bebouwing aan de W kant viel onder de gemeente Den Bommel, de bebouwing aan de O kant (met o.a. de kerk en de molen) viel onder de gemeente Ooltgensplaat.

- Beschrijving van het ontstaan van het dorp Achthuizen en de buurtschappen Langstraat en Zuidzijde (die laatste valt voor de postadressen onder Den Bommel).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Achthuizen / Langstraat / Zuidzijde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Achthuizen heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de RK kerk en de molen.

- De RK kerk Maria ten Hemelopneming is een eenvoudige Waterstaatskerk uit 1846, vergroot in 1936. Bakstenen voorgevel met risalerende middenpartij, waarboven een houten klokkentoren, bekleed met leien, en zijvleugels met hoekdammen en ingezwenkte gevelbeeindigingen. De inwoners van Achthuizen waren tot 1845 aangewezen op de parochiekerk van Oude Tonge. Dat betekende voor sommigen wel anderhalf uur heen en anderhalf uur terug lopen. In 1845 werd toestemming verleend tot de bouw van een eigen kerk. De kerk is in 2003 gerestaureerd. - Site RK kerk Maria ten Hemelopneming.

- Molen Windlust uit 1852 is een korenmolen van het type stellingmolen.

- Ter ere van hun tantes Cor en Wil Ras hebben Wilma Verburg en Gerda Pulleman een Tentoonstelling Huisvlijt ingericht in hun voormalige boerderij De Ouwe Stee aan de Schaapsweg 25 in Achthuizen. Ervaar de sfeer van weleer. "Wij, twee nichtjes van de betreffende tantes, willen graag de mensen laten zien en ervaren welk werk onze tantes gedaan hebben in hun leven. Zij woonden samen met elkaar op de boerderij. Zij hebben beiden op de boerderij gewoond, tot de oudste 100 werd, en waren zelfvoorzienend in al hun levensbehoeften. Wij zijn trots op onze tantes en dat willen wij graag delen met anderen. Daarom hebben wij de boerderij ingericht als een soort museum, voor ons een historisch erfgoed ter ere van onze tantes. Dit alles op een boerderij uit de 18e eeuw met historische elementen."

Op de laatste 2 zaterdagen van juni, alle zaterdagen in de maanden juli en augustus en de eerste 2 zaterdagen van september is de boerderij geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Er kan heerlijk wat gedronken worden met iets lekkers erbij. De boerderij kan vrij bezocht worden, maar een afspraak maken kan natuurlijk ook door te bellen met 06-37164048 of stuur een e-mail naar [email protected]. De entree is €1,50, wat ten goede komt aan het onderhoud van het museum en de boerderij. Zie ook de reportage over de Ouwe Stee onder de link.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Achthuizen door Kees Wittenbols.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Achthuizen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Achthuizen.

- Nieuws: - Nieuws uit Achthuizen op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Achthuizen is recentelijk opgericht. In de Dorpsraad zit vanuit iedere vereniging e.a. organisatie in het dorp een vertegenwoordiger, aangevuld met andere betrokken inwoners.

- Dorpshuis: - Buurthuus Achthuizen is de thuisbasis van een flinke reeks lokale verenigingen (waarvoor zie de link). Het Buurthuus is ook te huur voor feesten en partijen tegen scherpe prijzen en optimale service.

- Onderwijs: - Voor Basisschool De Achtsprong in Achthuizen zijn de volgende 8 aspecten van groot belang - dat zijn de 8 sprongen vooruit - die bij hen op school centraal staan en waar ze met z’n allen inhoud aan geven: waarden en normen, sociaal-emotionele ontwikkeling, kwaliteit, zorg, communicatie, brede en smalle identiteit, beleid en bepaalde randvoorwaarden. In de Schoolgids staat uitgebreid beschreven wat ze hier onder verstaan. Enkele opmerkingen van ouders uit de oudertevredenheidspeiling: “Fijne dorpsschool, waar ik heel tevreden over ben.” ”We zijn erg tevreden over het onderwijs, het pedagogisch klimaat dat de school schept en de intensieve betrokkenheid van de leerkrachten, IB’er en directie.” “De sfeer is prima, heel ‘thuis’.”

Enkele opmerkingen van de onderwijsinspectie (juni 2015): “Een gezamenlijke visie, elkaar raadplegen en het centraal stellen van de zorg zijn nu zichtbaar ingebed in de schoolpraktijk van Basisschool De Achtsprong in Achthuizen.” “De leraren staan met enthousiasme voor de klas en verstaan hun vak. Zij zorgen voor structuur in de onderwijsactiviteiten en voor doelmatig klassenmanagement en maken daarbij de gewenste leerhouding duidelijk aan hun leerlingen.” “Met de zogenoemde gerichte inloop elke ochtend heeft De Achtsprong de leertijd op een positieve manier weten te verhogen én te beïnvloeden. De start van de schooldag wordt daardoor effectief en efficiënt benut.”

Al enkele jaren doet De Achtsprong vol enthousiasme mee met het ECO-schoolsproject. Het Eco-team, bestaande uit leerlingen uit diverse groepen, hulp-opa’s, enkele juffen en de directeur, hebben de uitdaging aangenomen om met iedereen de afvalberg te verkleinen en afval te scheiden in de eigen milieustraat van de school (waar ook de Tassenbol en de batterij-inzamelbak deel van uitmaken). Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere kleinere en grotere projecten in het kader van natuur en mileu. De omgeving van de school maken ze met z’n allen schoon en met de Nationale Opschoondag maken ze zelfs heel Achthuizen schoon. De verwarming staat niet onnodig aan en jaarlijks doen ze mee met de Warme Truiendag.En ze hebben hun eigen schooltuintjes, waar ze hun eigen groente en fruit verbouwen. Zo werken ze met z’n allen aan een gezonde aarde, die ze door kunnen geven aan de volgende generatie.

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV FIOS (dat betekent: "`Rooms Katholieke Voetbalvereniging Fier is Ons Streven") is opgericht in 1938. Voorheen was er in Achthuizen al voetbalvereniging SNA (Sport na Arbeid), die in FIOS is opgegaan. Het eerste veld van FIOS heette de Schapenwei, maar in werkelijkheid was het een koeienwei, want voor FIOS er een wedstrijd kon spelen, moesten ze eerst de koeienvlaaien er af scheppen...

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Achthuizen, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(1)

Aan het dorpje Achthuizen grenst de buurtschap Langstraat. Er is een summiere vermeldiing in Wikipedia. Te zien in Google streetview. Met eigen plaatsnaamborden. Zal eens zoeken naar meer informatie over dit plaatsje.
Veel succes met de geweldige website "Plaatsengids"!
vriendelijke groet
Jan Verbiest

Red.:
Dank voor uw complimenten! Wij zijn nog volop doende om, naast de gemeenten, steden en dorpen, ook van alle buurtschappen in ons land een homepage te maken. Langstraat hebben wij nu ook aangemaakt, u vindt het op http://www.plaatsengids.nl/langstraat-achthuizen . Wij denken dat dit een aardig representatief beeld geeft van de buurtschap, maar houden ons natuurlijk aanbevolen voor opmerkingen en aanvullingen. Wij hebben uw instantie ook gelinkt op onze homepage van Goeree-Overflakkee. U ook veel succes gewenst met uw goede werken.

Reactie toevoegen