Achter 't Hof

Plaats
Buurtschap
Halderberge
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Achter 't Hof

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Achter 't Hof.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Achter 't Hof.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Achter 't Hof.

Terug naar boven

Status

- Achter 't Hof is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Halderberge. T/m 1996 gemeente Hoeven.

- De buurtschap Achter 't Hof valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hoeven.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
“Hof kan in toponiemen (dat zijn onderdelen van plaats- of veldnamen, red.) diverse betekenissen bezitten. In de eerste plaats: omsloten perceel, meestal dicht bij de boerderij. Dit is de meest voorkomende betekenis. Hof kan echter ook staan voor ‘grote boerderij’ en wel in de zin van de hoofdhoeve van een nederzetting, misschien in diverse gevallen te interpreteren als de saalhof van een villa. Ten derde is er dan nog de betekenis van laathof, welke eigenlijk in de toponymie niet thuishoort (bijvoorbeeld het Oude Hof van Thorn te Gilze)” (89).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achter 't Hof ligt NW van Hoeven, rond de weg Achter 't Hof. Wordt soms ook wel beschouwd als deel uitmakend van de buurtschap De Spie.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Achter 't Hof 16 huizen met 88 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Achter 't Hof ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

“In zes wijken in Hoeven werd op Passiezondag 1952 een kruis geplaatst. De opzet was ‘het kruis terug te brengen in het leven van alledag, waardoor het lijden van Christus meer tot het hart en de ziel van de gelovigen zou spreken’. In iedere wijk werd een inzameling gehouden om het kruis op te richten. De bijdrage in de wijk Achter ’t Hof, De Spie en Koningin Julianastraat was zo royaal, dat er een ruim batig saldo resteerde. Het buurtcomité kwam toen spontaan op het idee om naast het kruis ook een openbaar Mariakapelletje op te richten. De landbouwer Piet Maes stelde hiervoor een stukje grond aan het Achter ’t Hof beschikbaar. Een buurtgenoot, Jan Huijskens, die op dat moment een cursus technisch tekenen volgde bij architect Josephus (Jef) Keij in Oudenbosch, maakte samen met zijn leraar een ontwerp en werd tevens belast met de uitvoering van het plan.

Het veldkapelletje werd een in baksteen uitgevoerd muurtje, eindigend in een topgeveltje onder een zadeldakje. In een rondboognisje aan de voorzijde werd een beeldje van Maria geplaatst. Een houten knielbankje completeerde het geheel. De materialen werden geleverd door de Hoevense aannemer Jan Hoppenbrouwers, het metselwerk in rode baksteen werd verricht door Jan Huijskens, daarbij geassisteerd door Mar. Bakkers. Een glazen potje met een briefje daarin, waarop de namen van beide vaklieden staan vermeld, is tijdens de werkzaamheden ingemetseld. Het perceeltje werd afgepaald met een lage ligusterhaag, met enkele gemetselde paaltjes en beplant met sierheesters en bloemen. Met veel luister werd het kapelletje door kapelaan Chr. Vermeiren in mei 1952 ingezegend. De kapelaan werd geassisteerd door twee misdienaars en begeleid door een stoet bruidjes. De gehele buurtschap (De Spie, red.) was naar de plechtigheid gekomen en bracht een ware bloemenhulde aan Maria.

Nam Henk van de Berg de eerste jaren het onderhoud voor zijn rekening, aan de familie Cor Maes(-Otjens) is dat momenteel al meer dan twee decennia toevertrouwd. Bij de aanleg van een rijwielpad en de verbreding van de weg moest een gedeelte van het perceeltje hiervoor worden afgestaan, waardoor het plantsoentje voor het kapelletje grotendeels moest worden prijsgegeven. Het kapelletje kwam daardoor dicht bij de weg te staan. Het kruis dat in 1952 was geplaatst, is in die tijd verdwenen. Vanaf de inzegening zijn veel buurtgenoten bij Maria komen bidden; vooral de vrouwen die in blijde verwachting waren, kwamen hier de hulp van Maria inroepen” (40). Het kapelletje ging anno 2000 toen wij er waren, nagenoeg schuil achter klimop.

 

Reactie toevoegen