Absdale

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Absdale

Terug naar boven

Status

- Absdale is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Sint Jansteen.

- De buurtschap Absdale valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Hulst en voor een klein deel onder het dorp Heikant.

- De buurtschap Absdale heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Abtsdaal, Abtsdale.

Naamsverklaring
De naam gaat terug op een ontginning door de monniken van de abdij van Ter Duinen die dit gebied Abbatis Vallis ‘dal van de abt’ noemden. De naam komt reeds voor als Abtsdael in het dierenepos van Reinaert de Vos.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Absdale ligt 2 km WZW van de stad Hulst, rond de weg van Hulst naar Axel, rond de Absdaalseweg (de N258) en de wegen Tolweg, Tarweweg, Gerstweg, Oud Ferdinandusdijk en 'Riet- en Wulfsdijkweg'. en ligt verder WNW van de dorpen SInt Jansteen en Kapellebrug, NW van het dorp Heikant, NO van het dorp Koewacht en OZO van de stad Axel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1910 heeft de buurtschap Absdale 550 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Absdale is gelegen op een dekzandrug met een hoogte van meer dan twee meter boven N.A.P., die daarom tijdens de inundaties (= onderwaterzettingen) van rond 1600, boven water bleef. In 1617 vond er O van de buurtschap een herdijking plaats onder de naam Absdalepolder. De polder is in de 16e en 17e eeuw verscheidene malen onder water gezet door middel van het doorsteken van de zeedijken. Onder meer in 1672, om de aanstormende Fransen tegen te houden. Naderhand weer ingedijkt en verschillende malen overstroomd, is hij in 1788/1789 definitief ingedijkt. Sindsdien is het een vruchtbare polder.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Zalencentrum De Tijd heeft onder de nieuwe naam De Bourgondiër in 2014 een doorstart gemaakt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2012 is er weer als vanouds jaarlijks een kermis in Absdale (die voorheen bekend stond als Polderkermis). De kermis is medio juli.

Reactie toevoegen