Absdale

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Absdale

Terug naar boven

Status

- Absdale is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Sint Jansteen.

- De buurtschap Absdale valt, ook voor de postadressen, onder de stad Hulst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Abtsdaal, Abtsdale.

Naamsverklaring
De naam gaat terug op een ontginning door de monniken van de abdij van Ter Duinen die dit gebied Abbatis Vallis ‘dal van de abt’ noemden. De naam komt reeds voor als Abtsdael in het dierenepos van Reinaert de Vos.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Absdale ligt 2 km ZW van Hulst, rond de weg van Hulst naar Axel (de Absdaalseweg, N258).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1910 heeft de buurtschap Absdale 550 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Absdale is gelegen op een dekzandrug met een hoogte van meer dan twee meter boven N.A.P., die daarom tijdens de inundaties (= onderwaterzettingen) van rond 1600, boven water bleef. In 1617 vond er O van de buurtschap een herdijking plaats onder de naam Absdalepolder. De polder is in de 16e en 17e eeuw verscheidene malen onder water gezet door middel van het doorsteken van de zeedijken. Onder meer in 1672, om de aanstormende Fransen tegen te houden. Naderhand weer ingedijkt en verschillende malen overstroomd, is hij in 1788/1789 definitief ingedijkt. Sindsdien is het een vruchtbare polder.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Zalencentrum De Tijd heeft onder de nieuwe naam De Bourgondiër in 2014 een doorstart gemaakt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2012 is er weer als vanouds jaarlijks een kermis in Absdale (die voorheen bekend stond als Polderkermis). De kermis is medio juli.

Reactie toevoegen