Abessinië

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

Abessinie land 1900 [640x480].jpg

Abessinië (buurtschap van Reeuwijk) is genoemd naar de oude naam van het huidige Ethiopië

Abessinië (buurtschap van Reeuwijk) is genoemd naar de oude naam van het huidige Ethiopië

Abessinie polder kaart [640x480].jpg

De kaart is wat vaag, maar de groene vlek is de Polder Abessinië, gelegen tussen de Reeuwijkse Hout in het W, de A12 en Bodegraven in het N, de Enkele Wiericke in het O en de plas Broekvelden (deel van de Reeuwijkse Plassen) in het Z.

De kaart is wat vaag, maar de groene vlek is de Polder Abessinië, gelegen tussen de Reeuwijkse Hout in het W, de A12 en Bodegraven in het N, de Enkele Wiericke in het O en de plas Broekvelden (deel van de Reeuwijkse Plassen) in het Z.

Abessinie straatnaambord [640x480].jpg

Abessinië is een weggetje zonder bewoning. Je zou het straatnaambordje als symbool kunnen beschouwen voor de buurtschap elders in de gelijknamige polder.

Abessinië is een weggetje zonder bewoning. Je zou het straatnaambordje als symbool kunnen beschouwen voor de buurtschap elders in de gelijknamige polder.

Abessinië

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Abessinië.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Abessinië.

Terug naar boven

Status

- Abessinië is een buurtschap, weg, polder en CBS-buurt in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

- De buurtschap Abessinië valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Reeuwijk.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Vroeger, toen de verbindingen minder goed waren en men bovendien vaak te voet in de omgeving op pad moest, duurde het veel langer om vanuit het dorp in een buitengebied als dit te komen. Op een gegeven moment raakte in Reeuwijk het gezegde "Je stuurt me helemaal naar Abessinië" in gebruik als iemand naar dit gebied moest. Waarbij Abessinië dan symbool staat voor 'ver weg, afgelegen' (Abessinië was tot in de jaren veertig van de 20e eeuw de naam van het huidige Ethiopië). In de tekst van de wandelroute Abessiniëroute (zie bij Natuur en recreatie) verklaart men de naam vanuit de optiek van het noordelijke buurdorp Bodegraven, omdat vanuit Bodegraven tot aan de kade Abessinië geboerd werd, wat men destijds toch wel heel ver vond (vanaf het boerenerf).

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Abessinië ligt NO van Reeuwijk, rond de Parallelweg die Z langs de A12 loopt. Z van deze weg ligt de Polder Abessinië (die volgens de Topografische atlas Zuid-Holland (1) Polder Reeuwijk heet, die ook nog W van de A12 ligt, N van Tempel en Oud-Reeuwijk). En Z van die polder, N langs de plas Broekvelden (onderdeel van de Reeuwijkse Plassen) loopt de weg en kade Abesinnië, maar daar liggen geen huizen aan. En dan is er nog de CBS-buurt Abessinië, die de polder Abessinië, de Reeuwijkse Hout, een buurtje Z ervan plus de plas Broekvelden omvat (zie de kaart onder de link). Volgens Reeuwijkers vallen ook de ca. 10 boerderijen aan de 's-Gravekoopsedijk O van de weg Abessinië nog tot de buurtschap Abessinië te rekenen. Dat buurtje ligt ook nog net in de Polder Abessinië (als u op de plattegrond klikt, kunt u hem uitvergroten). Voor het CBS is dat echter een aparte CBS-buurt Gravekoop, waar ook nog een gebied Z van de 's-Gravekoopsedijk onder valt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Langs de reeds genoemde Parallelweg ligt een 10-tal boerderijen, plus nog een zelfde aantal aan de 's-Gravekoopsedijk. De buurtschap Abessinië omvat daarmee ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners. Volgens het CBS omvat de CBS-buurt Abessinië 130 inwoners dus dat zou ca. 50 panden moeten betreffen. Volgens deze plattegrond van de CBS-buurt Abessinië valt de Reeuwijkse Hout er ook nog onder met daarbij ook nog het buurtje N van de Oudeweg (De Steupel e.o.), die in de praktijk wel tot de kern Reeuwijk(-Brug) zullen worden gerekend, maar wat dan wel die 130 inwoners verklaart.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger lagen in het gebied Broekvelden ook nog enkele boerderijen, maar deze zijn onteigend en afgebroken vanwege de aanleg van de plas.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Aanleg Natuurzone
Polder Abessinië is een agrarisch gebied. De polder is gevoelig voor bodemdaling. De geplande natuurzone tussen de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse Plassen zal via Abessinië lopen, ten westen van de Enkele Wiericke. Staatsbosbeheer gaat die zone beheren. De overheden willen de rest van Abessinië behouden als landbouwgebied. Provincie, gemeente en waterschappen hebben afgesproken een langetermijnonderzoek uit te voeren naar de gevolgen van klimaat, bodem en water. In nauwe samenspraak met de agrariërs in Abessinië zullen op basis van dat onderzoek voorstellen worden gedaan worden om te komen tot een duurzame inrichting van de polder. Onder de A12, ten westen van de Enkele Wiericke, worden twee ecologische tunnels aangelegd. De natuurzone tussen de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen komt door die tunnels te lopen. (bron: provincie Zuid-Holland, 2011)

Afkoppelen polders van Reeuwijkse Plassen
In 2011 zijn de polders Reeuwijk-West en Abessinïe afgekoppeld van de Reeuwijkse Plassen. Het water uit deze polders bevat een hoog gehalte aan voedingsstoffen, waardoor de plassen troebel werden. Door de polders af te koppelen komt dit niet meer in de Reeuwijkse Plassen terecht, waardoor de waterkwaliteit in de plassen verbetert. De polders voeren hun water in het vervolg af en aan via Bodegraven. Het afkoppelen van de polders Reeuwijk-West en Abessinïe is gerealiseerd door het aanleggen van twee automatisch bediende stuwen en drie peilscheidingen. Voor bootbezitters zijn bootpassages aangelegd, zodat zij de stuwen kunnen passeren. De afkoppeling maakt deel uit van het Uitvoeringsplan Reeuwijkse Plassen en omstreken (pdf) van Hoogheemraadschap Rijnland, dat de komende jaren het gehele Reeuwijkse Plassengebied structureel gaat verbeteren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Wandelen
De wandelroute Abessiniëroute is 13 km lang en voert u door het waterrijke NO buitengebied van Reeuwijk, over zeer landelijke polderweggetjes rond het streekje Abessinië. De route start bij de Oudheidkamer in Reeuwijk. Via de link kunt u onderaan die pagina de route downloaden en uitprinten.

Duiken
In de Reeuwijkse Plassen is duiken over het algemeen verboden. Alleen in een deel van de plas Broekvelden / Vettenbroek, Z van Abessinië, mag worden gedoken, mits men een duikontheffing heeft van de gemeente. Onder de link vindt u nadere informatie over hoe het zit met vergunningen plus, als u naar onderen scrollt, een reeks foto's van vissen e.d. die de duikers in de Broekvelden hebben aangetroffen.

Vogels en vogelkijkhut
Overzicht van in plas Broekvelden aangetroffen vogelsoorten anno zomer 2011. Aan de Lecksdijk vindt u een vogelkijkhut waar vanuit u de vogels op Broekvelden en Vettenbroek kunt 'spotten'.

Natura 2000-gebied
De plassen Broekvelden en Vettenbroek en de O aangrenzende Polder Stein zijn als één Natura 2000-gebied gekwalificeerd. Broekvelden en Vettenbroek had een eigen waterschap van 1891 t/m 1978.

 

Reactie toevoegen