Abbenes

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Kennemerland
Noord-Holland

Abbenes

Terug naar boven

Status

- Abbenes is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Haarlemmermeer.

- Onder het dorp Abbenes valt ook de buurtschap Huigsloot en, aleen voor de postadressen, ook de buurtschap Vredeburg.

Terug naar boven

Ligging

Abbenes ligt ZW van Nieuw-Vennep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Abbenes heeft ca. 460 huizen met ca. 1.150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Abbenes.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De dorpsraad van Abbenes maakt anno voorjaar 2018 bezwaar tegen een beoogd nieuwe weg tussen Lisserbroek en de A44 (afrit Kaag (dorp)), die langs het dorp zou komen te lopen. Het gaat om het zuidelijke deel van het project Duinpolderweg (het noordelijk deel is de verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de A4 en de Drie Merenweg richting Hillegom en Bollenstreek). Met het oog op de grootschalige woningbouw in Lisserbroek - het dorp gaat de komende jaren verdubbelen - willen de provincies Noord- en Zuid-Holland ook daar een nieuwe toegangsroute maken. De aanleg heeft "desastreuze gevolgen voor het nog weinige resterende karakteristieke agrarische gebied in Haarlemmermeer’", vindt de dorpsraad, die verder stelt dat Abbenes hierdoor straks wordt ingesloten door verkeerswegen.

Dat levert nog meer overlast en geluidshinder op voor de inwoners, die nu al te kampen hebben met de A44 en de treinverbining Amsterdam-Leiden op 200 meter afstand, alsook de aanvliegroute van de Kaagbaan. Bovendien rijdt het de woningbouwplannen in de wielen, waar het dorp al jaren voor strijdt om het dorp leefbaar te houden. Want in het westen van het dorp zijn daar mogelijkheden voor, maar niet als er pal naast een autoweg wordt aangelegd. Dit alles overwegend steld de dorpsraad een alternatieve route voor, van de 2e Poellaan in Lisse langs de Zuid-Hollandse kant van de Ringvaart naar de A44. Volgens hen kunnen de beoogde doelen hiermee ook worden gehaald, zonder dat daardoor de leefbaarheid in Abbenes wordt aangetast. (bron en voor nadere informatie zie Haarlems Dagblad, 21-2-2018)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Abbenes heeft 5 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - De website Abbenes.net is sinds 2002 uitgegroeid tot een gerenommeerd 'digitaal dorpsplein', waar het actuele nieuws over het dorp te vinden is. Wethouder Tom Horn heeft in november 2017 de 'Meer voor Elkaar-pluim' uitgereikt aan John van den Berg en Ria Baars vanwege hun inzet voor de dorpssite, destijds de eerste in zijn soort in de gemeente Haarlemmermeer.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Abbenes op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - De Tonne is sinds schooljaar 2016-2017 een integraal kindcentrum, dat onderwijs en opvang biedt aan kinderen van 0-12 jaar. Zij werken in een doorgaande leerlijn en met kleine groepen om zo ieder kind op zijn niveau voldoende aandacht te kunnen geven. Ze vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit het welbevinden van het kind, waarbij kinderen zelfvertrouwen krijgen, zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op De Tonne kennen alle leerkrachten alle kinderen. Ze beogen het onderwijs en de opvang zo in te richten dat het aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Er wordt projectmatig gewerkt. Met inzet van de methoden Peuterplein, Kleuterplein en Alles-in-1 krijgen alle vakken een plaats binnen het gekozen thema.

- Sport: - s.v. Abbenes heeft afdelingen voor voetbal, tennis en darts. Al sinds 1976 werd er aan de westzijde van de Hoofdvaart door twee verenigingen sport gefaciliteerd; voetbal en tennis. Sinds 2007 zijn de verenigingen gefuseerd tot Sportvereniging Abbenes en hebben ze gezamenlijk het park en de accommodatie vernieuwd. In 2016 heeft een groep darters zich bij de vereniging aangesloten. De vereniging is aangesloten bij zowel de voetbalbond (KNVB) als de tennisbond (KNLTB) waardoor leden aan verschillende competitievormen kunnen meedoen.

- Zorg: - Zorgboerderij De Fruitbloem.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Abbenes, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen