Aasterberg

Plaats
Buurtschap
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

aasterberg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Aasterberg is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2000 gemeente Echt.

Aasterberg is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2000 gemeente Echt.

aasterberg_kaart_osm_kopie.jpg

Buurtschap Aasterberg ligt zeer geïsoleerd ten opzichte van de buurkernen. In het N wordt de buurtschap van buurdorp Ohé en Laak gescheiden door de Geleenbeek, en in het ZO en O wordt zij gescheiden van Ophoven en Echt door het Julianakanaal.

Buurtschap Aasterberg ligt zeer geïsoleerd ten opzichte van de buurkernen. In het N wordt de buurtschap van buurdorp Ohé en Laak gescheiden door de Geleenbeek, en in het ZO en O wordt zij gescheiden van Ophoven en Echt door het Julianakanaal.

Aasterberg

Terug naar boven

Status

- Aasterberg is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2000 gemeente Echt.

- De buurtschap Aasterberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Echt.

- De buurtschap Aasterberg omvat slechts ca. 20 huizen, maar is door de gemeente Echt-Susteren toch groot/dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom', en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden, met een 30-km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
D'n Aosterberg.

Oudere vermeldingen
Esterberg, 1395 Aeserberch, 1803-1820 Asterberg, 1826 Aasterberg, Asterberg, Aatserberg, 1839 Asterberg of Aatserberg, 1867 Aesterberg.

Naamsverklaring
De oudere vormen wijzen niet op een betekenis 'oostelijk gelegen berg', maar eerder op berg 'terreinverheffing, heuvel' bij een locatie Aast*, waarin mogelijk het Limburgs aost 'tak, kwast', ook 'esdoorn'. Men ziet verband met een naburige veldnaam, plaatselijk Aosder geheten.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Aasterberg ligt ingeklemd op het 'eiland' tussen het Julianakanaal en de Grensmaas, die de grens met België vormt, tegenover de jachthaven van Maaseik, W van het dorp Echt en Z van het dorp Ohé en Laak, rond de Aasterbergerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Aasterberg 5 huizen met 95 (!) inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Aasterberg is tegenwoordig geheel omdijkt en is ontstaan bij het veerhuis aan de Oude Maas. De buurtschap is door de aanleg van het Julianakanaal (start 1923, gereedgekomen 1934) gescheiden van de tegenover gelegen buurtschap Ophoven, alsook van het centrum van Echt. Vroeger was er een verbinding met het N gelegen buurdorp Ohé en Laak door middel van een kleine brug over de Oude Maas (wellicht bedoelt men daar de huidige Geleenbeek mee?, want die ligt tussen de beide kernen in, red.). In vroeger tijden had de buurtschap minstens driemaal per jaar last van hoog water en stonden aIle kelders onder water. In 1926 was er een grote watersnood, waarbij de bevolking en ook het vee, mede met hulp van mariniers, moest worden geëvacueerd. Het gebied was door de regelmatige overstromingen slechts beperkt bewoonbaar en heeft zich daardoor nooit kunnen uitbreiden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De kleine buurtschap is in 2004 even landelijk in het nieuws geweest, toen in de Geleenbeek bij de buurtschap drie dode Nomads (een chapter van de Hells Angels) waren aangetroffen. 'Motorclub zet Aasterberg op de kaart', zo luidt de krantenkop onder het artikel. We kunnen ons zo voorstellen dat de buurtschap liever om andere redenen op de kaart gezet wil worden... Het is vrijwel zeker dat de drie mannen door de leden van hun eigen club Nomads uit het Limburgse Oirsbeek om het leven zijn gebracht, maar omdat niet bewezen kon worden wie de trekker heeft overgehaald, zijn de mannen uiteindelijk vrijgesproken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Julianakanaal ter hoogte van Aasterberg en buurdorp Roosteren is een populaire visstek. Een pad naar het kanaal is verboden voor motorvoertuigen, uitgezonderd vispashouders, die zo met hun benodigdheden dicht bij het water kunnen komen.

- Overzicht van waargenomen planten- en diersoorten in buurtschap Aasterberg (als je onder de tab 'Waarnemingen' geen resultaten ziet, moet je de datum 'van' iets, bijvoorbeeld een jaar, terugleggen).

- Goed nieuws voor de kanaalvissers tussen Aasterberg en Roosteren: het inrijverbod voor motorvoertuigen is vanaf mei 2016 vooralsnog tijdelijk uitgezonderd voor vispashouders. Dat was een proef voor de periode van 1 jaar. Op basis van een evaluatie wordt door de gemeente Echt-Susteren besloten of deze ontheffing definitief wordt. Hoe deze evaluatie heeft uitgepakt, is ons vooralsnog niet bekend.

Reactie toevoegen