Aarlanderveen

Plaats
Dorp
Alphen aan den Rijn
Groene Hart
Zuid-Holland

aarlanderveen_collage.jpg

Aarlanderveen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Aarlanderveen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

aarlanderveen aardijk [640x480].jpg

Aarlanderveen Aardijk

Aarlanderveen Aardijk

Aarlanderveen. (2).JPG

Dorpsgezicht Aarlanderveen.

Dorpsgezicht Aarlanderveen.

Aarlanderveen..JPG

Midden in Aarlanderveen.

Midden in Aarlanderveen.

Aarlandserveen..JPG

Dorpsgezicht van Aarlanderveen.

Dorpsgezicht van Aarlanderveen.

ZH gemeente Aarlanderveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Aarlanderveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Aarlanderveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Aarlanderveen

Terug naar boven

Status

- Aarlanderveen is een dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn, in de provincie Zuid-Holland, in de streek Holland Rijnland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1917.

- Wapen van de voormalige gemeente Aarlanderveen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving gemeente
De gemeente werd, in ieder geval tot medio 19e eeuw, ook wel Aarlanderveen en Pulmot genoemd. Pulmot was een buurtschap, polder en ambachtsheerlijkheid tegen de grens met de gemeente Nieuwkoop. Deze bijzondere naam (waarvan de betekenis onbekend is), komt in de directe omgeving nóg een keer voor: tot 1985 stond er in Langeraar, op de hoek Geerweg / Langeraarseweg, een boerderij genaamd Pulmot. Men vermoedt dat inwoners van het Aarlanderveense Pulmot naar Langeraar zijn verhuisd en een boerderij naar hun vroegere buurtschap hebben genoemd.

Oudere vermeldingen
1214 Arledervene, 1345 Arlendervene, 1396 Arleveen.

Naamsverklaring
De oude vormen duiden op een samenstelling van de waternaam Ar (zie Ter Aar), een middelste deel lede 'gegraven of vergraven waterloop' en een grondwoord veen 'veengebied'. In de vorm Arleveen weerspiegelt zich vermoedelijk de vroegere plaatselijke uitspraak, zoals die ook naar voren komt in de zegswijze op zijn harleveens, als uitdrukking van een boers-eenvoudige, vaak plompe en ongemanierde manier van doen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Aarlanderveen ligt O van Alphen aan den Rijn, ZW van Nieuwkoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Aarlanderveen 581 huizen met 2.736 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 250 huizen en buurtschap 'Lage Zijde, aan de Rijn' (zoals het in de Volkstelling (2) werd genoemd) 331 huizen. Deze langgerekte bebouwing langs de N zijde van de Oude Rijn valt tegenwoordig voor het W deel (Kortsteekterweg) onder de kern Alphen aan den Rijn en voor het O deel (Lindenhovestraat) onder Zwammerdam. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Aarlanderveen.

- Beschrijving van Aarlanderveen anno ca. 1800 door Van Ollefen en Brouwer, in hun serie 'De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver'.

- Artikelen over de geschiedenis van Aarlanderveen op de site van Streekarchief Rijnlands Midden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Aarlanderveen 2012-2030.

- Het dorpshuis, de muziektent en de speeltuin zijn in 2016 opgeknapt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aarlanderveen heeft 19 rijksmonumenten.

- De RK kerk maakt tegenwoordig deel uit van de regionale Clara en Franciscus Federatie. Wanneer de parochie (toen nog statie) in Aarlanderveen is opgericht is niet precies bekend. Zij is mogelijk gesticht aan het einde van de 13e eeuw door de ridders van Oudshoorn. Zij stelden er een pastoor en een kapelaan aan, waarvoor toestemming werd verleend door de bisschop van Utrecht.

- Gereformeerde (PKN) Kerk (Dorpsstraat 107).

- Gedachteniskerk van de Christelijk Gereformeerde Kerk Aarlanderveen.

- De beroemde Molenviergang van Aarlanderveen (Molen No. 1 (ondermolen ). Molen Nr. 2 ( middenmolen ). Molen No. 3 ( bovenmolen ). Molen No. 4 ( de Put )) is de enige nog werkende molenviergang ter wereld. In 1735 krijgen de eigenaren van de landerijen in dit gebied toestemming om de bovenste laag van hun weiland af te steken en de turflaag, die zich onder het grondwaterpeil bevindt, uit te baggeren. Turf brengt in de 18e eeuw veel geld op, omdat vooral in de steden grote vraag is naar deze brandstof. Na zo’n 50 jaar is het gebied van 500 hectare uitgebaggerd. De weilanden hebben plaatsgemaakt voor een waterplas die eigenlijk nutteloos is en bovendien een gevaar vormt voor de omgeving; bij zware storm uit het zuidwesten staan de Aarlanderveense boerenerven onder water.

In 1784 worden daarom plannen gemaakt voor de droogmaking en bemaling van de waterplas. In 1785-1786 wordt een molendriegang gebouwd met behulp waarvan de waterplas wordt drooggemalen. De molendriegang maalt uit op de Rijn. Bij het droogmalen blijkt dat in het noordelijke gedeelte van het gebied nog de nodige turf te baggeren valt. Daar wordt de turfwinning dan ook nog voortgezet tot 1801. Dit deel van het gebied ligt daardoor nog lager. In dat jaar wordt een vierde molen gebouwd, de Putmolen. De vanaf dat jaar in bedrijf zijnde molenviergang houdt het diepste deel van de polder nog altijd droog.

- Stellingkorenmolen De Morgenster uit 1870 was tot 1949 i bedrijf, is herbestemd tot woonhuis en is niet te bezichtigen.

- Van 1915 t/m 1935 was er station Aarlanderveen aan de spoorlijn Uithoorn - Alphen aan den Rijn. Het fraaie stationsgebouw, met de plaatsnaam groot op de gevel, is gelukkig behouden gebleven (zie de link voor foto's ervan). Het pand is herbestemd tot woonhuis.

- Hoogheemraadschap Rijnland heeft gemaal Neptunus uit 1871 aan de Machineweg in 2014 vervangen door een gemaal met grotere capaciteit. Wij hebben begrepen dat het oude gemaal wel is blijven staan. Het naastgelegen sluisje was een oude verbinding tussen de Aarlanderveense Wetering en het Aarkanaal. Het sluisje, vermoedelijk uit de 16e eeuw, diende als verbinding voor het transport van turf uit de polders rond Aarlanderveen naar de Turfmarkt in Alphen of direct naar de grote steden en tot in de 20e eeuw voor vervoer naar de veemarkt in Leiden.

Het nieuwe Poldergemaal Zuid- en Noordeinderpolder is gebouwd op de fundamenten van het oude sluisje, omdat dat in vervallen staat verkeerde. Het oude gemaal had een uitlaatcapaciteit van 95 kuub water per minuut, het nieuwe gemaal kan 120 kuub water per minuut aan. Klimaatverandering en verwachte verdere stijging van de zeespiegel dwongen tot aanpassing van de watercapaciteit.

- Oorlogsmonument uit 1955 naast de Hervormde kerk (Dorpsstraat 38). Het toont het corpus van een jonge man die, gefolterd en uitgeput door zijn vijanden, met neergeslagen ogen het hoofd ten hemel richt om van God kracht en moed af te smeken bij het naderend einde van zijn jonge leven. Het monument is ter nagedachtenis aan drie Aarlanderveense mannen, die in een concentratiekamp in Duitsland zijn omgekomen. Hun namen staan op het monument.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op tweede paasdag is er de Drie Molenloop. Tijdens de loop krijgen de deelnemers de mooiste plekjes van Aarlanderveen en omgeving te zien. Door de verschillende afstanden is er voor zowel de beginnende loper als voor de ervaren loper een uitdaging.

- Het Oranjecomité Aarlanderveen organiseert jaarlijks de Nacht van Oranje voorafgaand aan Koningsdag, Koningsdag, de herdenkingen op 4 en 5 mei, en het Zomerfeest eind juli.

- Tentfeest (weekend in mei).

- Zomerfeest (3 dagen eind juli of begin augustus) met o.a. Kermis en op woensdag het ringrijden met landbouwvoertuigen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken heeft in 2012 met de familie Kempenaar boerenwandelpad Het Pad van Kempenaar ontwikkeld, van het Zuideinde naar de Achtermiddenweg. Hierdoor is een interessante lange wandeling door de polder mogelijk geworden, omdat er ook al een pad aanwezig was van de Achtermiddenweg naar de Kortsteekterweg.

- Speeltuin.

Terug naar boven

Beeld

- "Terug in de tijd" (Jan den Hengst, 2008, uitg. Stg. Aarlanderveens Archief) is een boekje met foto's van Aarlanderveense dorpsgezichten tussen ca. 1895 en 1930. Het is volgens Den Hengst, die hier in 1970 kwam wonen, het eerste boekje in zijn soort over dit dorp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Aarlanderveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actueel nieuws uit Aarlanderveen. - Actualiteiten uit Aarlanderveen van de afgelopen jaren.

- Belangenverenigingen: - Belangenvereniging Aarlanderveen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Aarlanderveen heeft voor zover ons bekend nog een website of pagina op het internet.

- Onderwijs: - In 2016 is de onderwijsorganisatie van Basisschool De Viergang aangepast en het gebouw is hiervoor ingrijpend veranderd. Alle lokalen staan nu in open verbinding met elkaar, waardoor de hele school in een oogopslag te overzien is. Tijdens de werkmomenten hebben de kinderen geen vaste plek maar zogenaamde flexplekken. Ze werken in verschillende ruimtes en op verschillende plekken en mogen daar hun eigen keuzes in maken. De leerkrachten kunnen hen hier natuurlijk wel in begeleiden. Deze manier van werken biedt de kinderen veel mogelijkheden om samen te werken en zo van en met elkaar leren. Het maakt het onderwijs heel dynamisch. De kinderen zeggen hier zelf over: "Als je zelf mag kiezen, leer je meer!" De ouders en de leerkrachten zijn het er over eens dat de kinderen heel veel plezier ervaren door op deze manier met elkaar te leren. En het bewijs hiervoor is toch geleverd als de kinderen thuis vragen: "Mam, gaan we al naar school?" Aldus de website van de school.

- Muziek: - Mars- en Showband DSS (Door Samenwerking Sterk) is te boeken voor je optochten, taptoes, festivals en dergelijke, ook als dweilorkest. Ze hebben ook een opleidingsorkest. - The Chickenboogie Linedancers.

- Sport: - S.V. Aarlanderveen (voetbal). - Tennisclub.

- Genealogie: - Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten Aarlanderveen van verschillende perioden in de 19e eeuw. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Aarlanderveen, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen