Aalsmeerderbrug

Plaats
Buurtschap
Haarlemmermeer
Noord-Holland

aalsmeerderbrug_plaatsnaambord_kopie.jpg

Aalsmeerderbrug is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Aalsmeerderbrug is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

aalsmeerderbrug_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Buurtschap Aalsmeerderbrug ligt aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Op deze foto komt dat goed tot uitdrukking.

Buurtschap Aalsmeerderbrug ligt aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Op deze foto komt dat goed tot uitdrukking.

aalsmeerderbrug_crash_luchtoorlogs-_en_verzetsmuseum_fokker_dxxiii.jpg

In Aalsmeerderbrug is het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 gevestigd, op de zeer toepasselijke locatie Fort bij Aalsmeer.  Een pronkstuk in de collectie van CRASH is een reconstructie van een Fokker DXXI. Uniek in de wereld. (© CRASH)

In Aalsmeerderbrug is het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 gevestigd, op de zeer toepasselijke locatie Fort bij Aalsmeer. Een pronkstuk in de collectie van CRASH is een reconstructie van een Fokker DXXI. Uniek in de wereld. (© CRASH)

Aalsmeerderbrug

Terug naar boven

Status

- Aalsmeerderbrug is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- De buurtschap Aalsmeerderbrug heeft in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land een eigen postcode (1436) en postale plaatsnaam en is daarmee een 'formele woonplaats'. De buurtschap valt onder het dorp Rijsenhout.

- Pas sinds 2014 heeft de buurtschap ook een eigen bebouwde kom (met blauwe plaatsnaamborden = komborden). Voorheen viel het N deel onder de bebouwde kom van Oude Meer (blauwe borden Oude Meer, met daaronder witte borden Aalsmeerderbrug) en het Z deel onder Rijsenhout (met blauwe borden Rijsenhout en witte borden met de naam van de buurtschap eronder).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1936 Aalsmeerderbuurt. De naamswijziging naar Aalsmeerderbrug heeft vermoedelijk in de jaren vijftig plaatsgevonden.

Naamsverklaring
De buurtschap Aalsmeerderbrug is genoemd naar de ligging bij de brug 'verbinding over een water' over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder op de weg naar Aalsmeer. De wisseling van buurt 'buurschap, gehucht' en brug treedt in deze omgeving vaker op, vergelijk Leimuiderbrug en Weteringbrug.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Aalsmeerderbrug ligt ZO van de stad Hoofddorp, N van het dorp Aalsmeer en Z van Luchthaven Schiphol, rond de Aalsmeerderdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Aalsmeerderbrug heeft ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "In maart 1981 was de eerste samenkomst van de Levend Evangelie Gemeente (LEG). De gemeente kwam toen samen in buurthuis Het Middelpunt in Aalsmeer-Oost. Wulf van Dam, Cor Dekkers en Mathijs Piet werden de eerste oudsten/voorgangers. Zij hadden in de jaren hiervoor ieder afzonderlijk een gesprekskring bij hen thuis, waar veel mensen tot levend geloof kwamen. Zij beleefden nu een persoonlijke relatie met God zoals ze dat eerder niet hadden gekend. Verbouwingen. Vanaf mei 1981 maakte de Levend Evangelie Gemeente gebruik van de inmiddels niet meer in gebruik zijnde kleuterschool op het terrein van de Rijkeroordschool in Aalsmeerderbrug, waar nu ons huidige gebouw staat. De gemeente groeide zo snel dat er in 1983 twee diensten per zondagochtend werden gehouden. Later dat jaar kocht de gemeente het hele terrein van de Rijkeroordschool op. Een periode van verbouwen en aanbouwen begon, terwijl het aantal bezoekers gestaag toenam. Vanuit een wijde regio begonnen steeds meer mensen de nieuwe gemeente te ontdekken. In rap tempo volgden de verbouwingen elkaar op teneinde voor iedereen een zitplaats te creëren. Er werd met man en macht gewerkt. Menig gemeentelid heeft zijn tijd en talenten daar voor ingezet. Op 26 mei 1984 was de eerste opening van de verbouwde school tot een echte kerkzaal. De jaren erna volgden er nog diverse uitbreidingen.

In april 1997 wordt het 500e lid van de gemeente ingeschreven. In datzelfde jaar wordt een begin gemaakt met een enorm nieuwbouwproject, op de bestaande locatie in Aalsmeerderbrug. Er wordt een nieuwe kerkzaal gerealiseerd met ruimte voor maximaal 1000 zitplaatsen. Daarnaast wordt de ontvangstruimte vergroot, komen er lokalen bij voor de kinderen en een hele verdieping met kantoren. De ruwbouw wordt door de aannemer verzorgd, maar bij het afwerken en het aanleggen van installaties wordt er door menig gemeentelid weer veel werk verzet. Het is een enorme klus, maar het resultaat is geweldig. Ook het buitenterrein wordt opnieuw aangelegd, zodat er voldoende parkeergelegenheid ontstaat. Op 21 november 1998 is de feestelijke opening van het nieuwe kerkgebouw (Kruisweg 55)." (bron: Levend Evangelie Gemeente (LEG))

- Molenaar Jac. Pendrecht laat in 1889 op het huidige adres Molenweg 249 in Aalsmeerderbrug een achtkante stellingmolen op een stenen voet bouwen: Korenmolen De Korenschoof. Daar de zaak niet floreert is de molen reeds in 1897 in een openbare verkoping verkocht. De achtkante bovenbouw van de molen is in 1929 verwijderd. De romp die overbleef is de stenen onderbouw tot ca. 2 m boven de stellinghoogte, die 8,4 m bedroeg. Tegenwoordig is het het onderkomen van de Luchtvaart Hobby Shop.

- De Aalsmeerderbrug, waar de gelijknamige buurtschap naar is genoemd, is een ophaalbrug over de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De brug verbindt de Kruisweg in de Haarlemmermeer met de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer. Beide zijn onderdeel van de provinciale weg N196. Sinds de drooglegging van de Haarlemmermeer in 1852 zijn er op deze plaats meerdere bruggen geweest. De eerste brug was - net als vijf andere bruggen over de Ringvaart in die tijd - een houten rolbrug. In de jaren 1932-1934 is deze vervangen door een rolbasculebrug. De laatste vernieuwing van de brug vond plaats in 2014. Toen is naast de oude brug een nieuwe brug gebouwd, waarbij tegelijkertij de oude brug is gerenoveerd. Sindsdien zijn er voor het verkeer in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar, met in de richting van Hoofddorp een aparte vrije busbaan en een vrijliggend voet- en fietspad. De brug wordt ter plekke bediend vanuit een brugwachtershuisje en is beveiligd met slagbomen. Het beheer van de brug wordt verzorgd door de gemeente Haarlemmermeer.

- "Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn enkele tientallen geallieerde, Duitse en Nederlandse vliegtuigen neergestort in en rondom de Haarlemmermeer. De geschiedenis van deze crashes is ondergebracht in een bijzonder museum. Onder de rook van Luchthaven Schiphol bevindt zich in Aalsmeerderbrug het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45. In Fort bij Aalsmeer, een fort van de Stelling van Amsterdam (uit het begin van de 20e eeuw) herbergt het museum een unieke collectie voorwerpen en documentatie over de Tweede Wereldoorlog en voornamelijk de luchtstrijd. Het museum wordt beheerd door Stichting Crash Research in Aviation Society Holland 1940-1945 (CRASH ’40-‘45).

Het verzet in de Haarlemmermeer en in Nederland tegen de Duitse bezetting heeft een prominente plek in de tentoonstelling. Wrakdelen van neergestorte vliegtuigen, vliegtuigmodellen, de verhalen van missies, maquettes van onderduikboerderijen en vele voorwerpen uit de periode 1940-1945 vormen de basis van een uniek museum. Vele geallieerde vliegers en hun nabestaanden waarderen het werk van CRASH en hebben de afgelopen jaren het museum bezocht. Jaarlijks ontvangt het museum in Aalsmeerderbrug vele honderden schoolkinderen van bassischolen uit de omgeving. Een pronkstuk in de collectie van CRASH is een reconstructie van een Fokker DXXI. Uniek in de wereld. In een aangrenzende loods staat een 1:1 reconstructie van de fameuze Spitfire. Hét boegbeeld van de luchtoorlog boven Nederland. Het museum bezit ook een jurk gemaakt van stof van een parachute, die tijdens de oorlog door geheim agent Jos Gemmeke is gebruikt.

Rond de meidagen verzorgt CRASH diverse exposities op locatie, zoals in gemeentehuizen en op jaarmarkten. Naast de permanente tentoonstelling zijn er regelmatig tijdelijke tentoonstellingen te zien. Jaarlijks worden er diverse lezingen gegeven door vrijwilligers van CRASH en door gastsprekers, zowel in het museum als op locatie. CRASH bezit een eigen radio call sign “PI4C (PAPA INDIA 4 CHARLIE)” waarmee met authentieke radio’s op gezette tijden live radioverbindingen worden gelegd over de hele wereld.

Ieder jaar in september organiseert CRASH een rondrit door de Haarlemmermeer met geallieerde voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, onder de naam Red Ball Express. CRASH verleent regelmatig haar expertise aan overheidsinstellingen als het gaat om onderzoek naar neergestorte vliegtuigen en blindgangers. Zowel in binnen- als buitenland. En op diverse locaties in de Haarlemmermeer en ver daarbuiten staan monumenten die in samenwerking met CRASH zijn gerealiseerd." Entree: 0-6 jaar gratis/6-12 jaar € 1,50/13 jaar en ouder € 3,50. - Reportage met Henk Verweij (1934), een van de beheerders van het museum, die o.a. in mei 1940 nog een vliegtuigcrash heeft meegemaakt in zijn woonplaats Nieuwkoop.

Anno 2018 dreigde het museum naar elders te moeten verhuizen, omdat de gemeente het fort grootschalig wilde renoveren en er vervolgens andere instellingen in wilde onderbrengen. Het pand moest een publieke functie krijgen en daar vond de gemeente het museum niet bij passen. Vele instanties waren het daar echter niet mee eens en ijverden voor behoud van het museum in het fort. CRASH wilde helemaal niet weg uit het fort in Aalsmeerderbrug, maar ging wel op zoek naar alternatieven in de omgeving. Die werden niet gevonden. Ondertussen besloot de gemeente niet met de renovatie van het fort te beginnen totdat er een passende alternatieve huisvesting voor het museum zou zijn.

Nu die niet is gevonden, heeft de gemeente in januari 2019 besloten het museum in het fort in Aalsmeerderbrug te laten. "Omdat dit bij uitstek een plek is waar het museum zijn collectie kan uitdragen aan jong en ouder", zo vindt de gemeente bij nader inzien. Dat kan omdat Stadsherstel, die gespecialiseerd is in restauratie en vervolgens herbestemming van monumentale objecten, een plan heeft ingediend voor de exploitatie van het fort, met behoud van het museum. De gemeente heeft volledig vertrouwen in die aanpak. Stadsherstel gaat ruimtes verhuren voor trainingen, presentaties, zaalverhuur en er komt horeca. Dat alles is alleen levensvatbaar als dit niet afhankelijk is van passanten, maar ook zelfstandig bezoekers kan aantrekken. In dat plaatje is museum CRASH gelukkig goed in te passen, aldus Stadsherstel. Nieuws over de actuele ontwikkelingen vind je op de pagina 'Onze toekomst in het fort' op de site van het museum.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Aalsmeerderbrug, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Kinderopvang: - "Kinderdagverblijf Het Kroontje in Aalsmeerderbrug biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf bestaande uit 2 verticale groepen. Het handelen van onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers en onze visie op de kinderen zijn gebaseerd op christelijke waarden en normen. We creëren een veilige en vertrouwde sfeer, wat je kind in staat stelt om zijn/haar eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken. Je kind een veilige plek bieden om te spelen, te eten en te slapen staat voorop. Met vaste gezichten op de groep zorgen we voor een vertrouwde omgeving voor je kindje. Ieder kind is uniek en waardevol en heeft recht op voldoende aandacht. Er wordt individueel naar elk kind gekeken naar wat zijn/haar behoeften zijn. Dit stelt je kind in staat zijn/haar eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken."

- Jongeren: - "The Gate is het jongerencentrum in Aalsmeerderbrug van - en op het terrein van - de Levend Evangelie Gemeente (LEG) en Teen Challenge. Het jongerencentrum is wekelijks open op donderdag en vrijdag van 15.00-20.00 uur, voor jongeren van 12 tot 18 jaar. The Gate is een veilige en gezellige plek waar je kunt kletsen en chillen. Ook zijn er altijd leuke activiteiten zoals FIFA, tafelvoetbal, poolen, gezelligheidsspellen en meer. Je bent welkom om binnen te lopen!"

Reactie toevoegen