Skip to content
Zutphen

Zutphen

lokatie

samenvatting: 

Status
- Zutphen is een stad en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek. Vanouds was er sprake van het Graafschap Zutphen, maar tegenwoordig wordt dit doorgaans als deel van de Achterhoek beschouwd.
- De gemeente Zutphen is (na eerdere grenscorrecties) in 2005 vergroot met (wat er toen nog over was van) de gemeente Warnsveld.
- De gemeente Zutphen omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Warnsveld en xxxx en de buurtschappen De Hoven en Warken.
- Wapen van de gemeente Zutphen.
- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zutphen.
- Onder de stad Zutphen valt ook de buurtschap De Hoven.

Geschiedenis
Stadsweiden en waarboeken
De Mars en Helbergen waren vroeger zogeheten stadsweiden. Van 1528 tot 1866 zijn in Zutphen zogenaamde waarboeken bijgehouden. In deze boeken werd nauwkeurig genoteerd wie het recht bezat gebruik te maken van de Zutphense stadsweiden. Mensen met een dergelijk recht, mochten dan twee koeien op de stadsweiden laten grazen. Wanneer je in Zutphen woonde, kon je een waar kopen. Dit bezit was ondeelbaar, in tegenstelling tot andere onderdelen van de erfenis. Wanneer de koper van een waar overleed, ging het vruchtgebruik in eerste instantie over op zijn vrouw. Pas in de tweede plaats naar de oudste zoon en indien afwezig, de oudste dochter. Vaak staat er vermeld wanneer een eigenaar overleed, en wie vervolgens in bezit kwam van het waardevolle recht. In 1799 kreeg iedere burger het recht om zijn/haar vee op de stadsweiden te laten grazen. Dit recht werd vanaf die tijd niet langer verkocht, maar verpacht. In de tweede helft van de 19e eeuw besloot men het waarrecht af te schaffen. Bezitters van waren werden gecompenseerd. Pas in 1954 werd met de laatste instellingen die een waarrecht bezaten, overeenstemming bereikt over de afkoopsom. De waarboeken zijn in te zien op de website van het Regionaal Archief Zutphen.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zutphen en omgeving, kunt u terecht bij:
- Het Regionaal Archief Zutphen. Deze instantie beheert de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. Op de site kunt u onder andere het bevolkingsregister van Zutphen raadplegen betreffende de jaren 1842-1939.
- Historische Vereniging Zutphen.

Recente ontwikkelingen
- Concept-Woonvisie gemeente Zutphen 2013-2017.

Herstructurering bedrijventerrein De Mars
Bedrijventerrein De Mars in het N van Zutphen gaat de komende jaren flink op de schop. Publieke en private partijen investeren naar schatting 400 miljoen euro in het gebied. Op het programma staan onder meer de herstructurering van het noordelijk deel van het bedrijventerrein en de transformatie van de Noorderhaven tot woon- en werkgebied. Hier verrijzen, op het voormalige Reesinkterrein, rond de 1.000 nieuwe woningen. Er is voor de hele Mars een gebiedsplan opgesteld, dat vervolgens is opgesplitst in 4 deelgebieden.

Project IJsselsprong
Eind 2009 heeft het Rijk het licht op groen gezet voor de 'rivierverruimende maatregelen' van het project IJsselsprong. Om de IJssel bij hoogwater meer ruimte te geven worden in de gemeenten Brummen en Voorst twee dijken verlegd. Bovendien wordt buitendijks een korte smalle geul gegraven in de Tichelbeeksewaard bij Zutphen. De regio wil deze veranderingen aangrijpen om het gebied ten westen van De Hoven duurzaam en klimaatbestendig te ontwikkelen. Het project IJsselsprong beslaat het grondgebied van de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen ten westen van de IJssel. Er wordt geïnvesteerd in woningbouw, infrastructuur, natuur en de bescherming tegen hoge rivierafvoeren. De plannen voorzien in de bouw van nieuwe woningen, de aanleg van rondwegen om dorpskernen voor het doorgaand verkeer en de aanleg van een hoogwaardige ecologische verbinding tussen de Veluwe, de Graafschap en de Achterhoek. Het programma De IJsselsprong is in het leven geroepen om de aanpak van vier 'opgaven': water, (bescherming tegen hoogwater) wegen, wonen en natuur, rond de IJssel ter hoogte van Zutphen en omgeving, logisch op elkaar af te stemmen, zodat de ruimtelijke ontwikkelingen elkaar versterken in plaats van in de weg zitten.

Bezienswaardigheden
- De Walburgiskerk en Walburgistoren zijn te bezichtigen respectievelijk te beklimmen. Voor de mogelijkheden zie de link.
- Windmotor Zutphen.
- Gevelstenen in Zutphen.

Musea
- Stedelijk Museum Zutphen.
- Museum Henriette Polak.

Jaarlijkse evenementen
- Bevrijdingsfestival (5 mei).
- Chocoladefestival (op een zondag in september).

Natuur en recreatie
- In 2009 is langs het zuiden van de gemeente Zutphen het STUIT-ommetje gerealiseerd.
- Bomenstichting Zutphen en omgeving. Beschrijvingen van monumentale bomen in de regio rond Zutphen.
- De in de jaren zeventig van de 20e eeuw gedempte Noorderhaven wordt in of na 2014 weer uitgegraven en krijgt een recreatieve functie.

Overnachten
- Hotels in Zutphen en omgeving (online te boeken).

Literatuur
- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zutphen (online te bestellen).

Links
- Officiële site van de gemeente Zutphen.
- Digitale wandeling door Zutphen en Warnsveld met veel teksten en foto's.
- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Zutphen en Zutphen-Voorsterallee.

Zutphen Groenmarkt 1922
Stasdgezicht Zutphen.
Statig daar in Zutphen.
Zutphen in de bloemen.
Of de tijd heeft stil gestaan in Zutphen.
Grandeur in Zutphen.
plattegrond: 
Gemeente Zutphen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Kenmerken (classificatie)

Type object: 
plaats
Type plaats: 
Stad en gemeente
Gemeente: 
Zutphen
Gemeentecode CBS: 
0301
Streek: 
Achterhoek
Streek: 
Veluwe
Provincie: 
Gelderland
Erkende woonplaats: 
Ja
Postcodereeks: 
7201-7207

Kenmerken (numeriek)

Aantal huizen 1840: 
1.441
aantal inwoners 1840: 
11.400
Ca. aantal huizen nu: 
21.000
Oppervlakte in km2: 
41km2
Ca. aantal inwoners nu: 
47.000
Bevolkingsdichtheid: 
1.130 inwoners per km2
0